SDG Podcast | EP.3 “SDGs เชื่อมโยงกับเรื่องราวรอบตัวอย่างไร”

จากสองตอนที่ผ่านมา ทำให้ทุกท่านทราบแล้วว่า SDGs คืออะไร ในตอนนี้จึงอยากชวนทุกท่านมาใช้ประโยชน์จาก 17 เป้าหมายนี้กัน โดยเราสามารถนำ SDGs มาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นกรอบมองความเชื่อมโยงของปัญหา ใช้ทำความเข้าใจผลดี-ผลเสียของประเด็นหนึ่ง ๆ  แต่ไม่ว่าจะนำไปใช้แบบไหนเราต้องเริ่มต้นด้วยการหาความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นรอบตัวเรา กับ SDGs เสียก่อน

เราสามารถลองเชื่อมโยง SDGs กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราด้วยวิธีง่าย ๆ แค่เพียงลองเลือกประเด็นรอบตัวที่เราสนใจมา 1 ประเด็น แล้วลองถามตัวเองว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า…” สัก 3 ครั้ง ในตอนนี้อยากชวนทุกคนลองเชื่อมโยงประเด็น “นโยบายทวงคืนผืนป่า” ที่บุกยึดพื้นที่ทำกินของชาวบ้านผู้อาศัยใกล้เขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน ป่าชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย และมีผู้ได้รับผลกระทบจริง มาลองกันเลย

SDG Move Podcast พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จัก อัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในรูปแบบเสียงให้ทุกคนฟังสบาย ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจอยากศึกษา เรียนรู้ SDGs แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน มาเริ่มกันที่ตรงนี้ได้เลย!

สามารถรับฟังรายการ Podcast ตามช่องทางด้านล่างนี้

YouTube: SDG Move TH

Spotify: SDG Move TH

SoundCloud: SDG Move TH

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ “การสร้างความต่อเนื่องทางการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย”

ชล บุนนาค – ผู้จัดรายการ
พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ – บรรณาธิการ
วิจย์ณี เสนแดง – ภาพประกอบ และตัดต่อเสียง
กนกพร บุญเลิศ – ประสานงานและเผยแพร่

Last Updated on พฤศจิกายน 11, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น