SDG Podcast | EP.4 “4 เรื่องที่รู้แล้วนำไปใช้ ยังไงก็ทำงานตอบโจทย์ SDGs”

สามตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องพื้นฐาน ทั้งความเป็นมา และวิธีการเชื่อมโยง SDGs กับประเด็นรอบตัวของเราไปแล้ว ในตอนนี้อยากชวนทุกท่านมาดูกันว่าถ้าเราจะนำ SDGs ไปใช้จริง ๆ เราควรคำนึงถึงอะไรบ้าง  

ปัจจุบันเราจะเห็นความพยายามจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่เริ่มหันมาทำโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนกับความยั่งยืน แต่ในหลายครั้งโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นมักได้รับเสียงสะท้อนว่า ผลลัพธ์ของกิจกรรมไม่ได้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่าที่ควร 

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เราจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนใน 2 ส่วน คือ ความยั่งยืนในเชิงผลลัพธ์ และความยั่งยืนในเชิงกระบวนการ การทำตามประเด็นที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ SDGs เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ ระหว่างทางของการขับเคลื่อนนั้นต้องนำการพัฒนาทั้ง 4 แนวทางนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนด้วย นั่นคือ การพัฒนาต้องครอบคลุม (inclusive development) การพัฒนาต้องเป็นสากล (universal development) การพัฒนาต้องทำอย่างบูรณาการ (integrated development) และ การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (transformative)

สำหรับรายละเอียดแบบเจาะลึกนั้น ติดตามรับฟังต่อที่ SDG Move Podcast EP.4 “4 เรื่องที่รู้แล้วนำไปใช้ ยังไงก็ทำงานตอบโจทย์ SDGs” ได้เลย!

SDG Move Podcast พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จัก อัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในรูปแบบเสียงให้ทุกคนฟังสบาย ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจอยากศึกษา เรียนรู้ SDGs แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน มาเริ่มกันที่ตรงนี้ได้เลย!

สามารถรับฟังรายการ Podcast ตามช่องทางด้านล่างนี้

YouTube: SDG Move TH

Spotify: SDG Move TH

SoundCloud: SDG Move TH

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ “การสร้างความต่อเนื่องทางการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย”

ชล บุนนาค – ผู้จัดรายการ
พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ – บรรณาธิการ
วิจย์ณี เสนแดง – ภาพประกอบ และตัดต่อเสียง
กนกพร บุญเลิศ – ประสานงานและเผยแพร่

Last Updated on พฤศจิกายน 11, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น