คัดสรรมาแล้วว่าดี 5 พอดแคสต์ ที่จะช่วยให้เข้าใจประเด็น ‘สิ่งแวดล้อม’ มากขึ้น

ในยุคปัจจุบันที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงครามความขัดแย้ง หรือแม้แต่ปัญหาจากชั่วโมงการทำงานที่หนักหน่วง นานาปัญหาเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกับความยั่งยืนทั้งสิ้น พอดแคสต์เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ‘ความยั่งยืน’ ได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในช่วงโมงที่เร่งด่วน หรือในวันที่พักผ่อน SDG Recommends ฉบับนี้ ชวนฟัง 5 พอดแคสต์ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่จะช่วยให้คุณคิดอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น อัปเดตใหม่สำหรับปี 2024 

1. Sustainababble

พอดแคสต์ที่นำเสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างตลกขบขัน ซึ่งจะหยิบยกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใหญ่ ๆ มาสนทนากันอย่างสนุกสนานชวนให้ผู้คนสนใจและไม่กลัวที่จะร่วมจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ดำเนินรายการโดย Oliver Hayes และ David Powell ที่จะสัมภาษณ์ประเด็นปัญหาเชิงลึก พร้อมช่วยไขแนวคิดและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ฟังอาจสับสนให้เข้าใจได้โดยง่าย เช่น ตอนที่ 266 เรื่อง POO ที่ได้พูดคุยเรื่องของการขับถ่ายของมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวข้อที่ชวนคิดและตลกขบขัน และทำให้ผู้ฟังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

2. A Matter of Degrees

พอดแคสต์ที่เล่าเรื่องราวอันทรงพลังของเบื้องหลังการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งที่ต้องแก้ไข พร้อมความช่วยเหลือของผู้นำด้านสภาพอากาศหลายสิบชีวิต โดยพวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวและวิธีการแก้ไขปัญหาที่กล้าหาญ รวมถึงเรื่องราวของการกระทำผิด การทุจริต และการพยายามหยุดยั้งในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องราวของผู้คนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ Dr. Leah Stokes และ Dr. Katharine Wilkinson 

3. Think Sustainably

พอดแคสต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและผลกระทบโดยรวมจากการบริโภค ที่อาศัยการอ้างอิงผ่านข้อมูลและงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยแต่ละตอนมีความยาวประมาณ 20-30 นาที เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาตัวอย่างประเด็นเล็ก ๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อไปเชื่อมโยงสู่ประเด็นใหญ่ เช่น ตอนการปฏิวัติของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ที่ได้พูดถึงเรื่องราวสภาพแวดล้อมของเมือง ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่อาศัย และนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยสร้างภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น ฟังได้ที่นี่

4. The Food Fight

พอดแคสต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมด้านอาหาร โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ Matt Eastland และ Lukxmi Balathasan ที่จะพาผู้ฟังร่วมสำรวจความท้าทายที่กำลังเผชิญของระบบอาหาร พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการแก้ไขจากปัญหาเหล่านี้ เช่นประเด็นว่า “เราจะมีอาหารเพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงผู้คน 1 หมื่นล้านคนที่เพิ่มขึ้นในปี 2593 ได้จริงหรือไม่?”

5. Women Mind the Water

พอดแคสต์ที่แบ่งปันเรื่องราวประเด็นที่สนใจและงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร โดยร่วมสนทนากับนักเคลื่อนไหวและศิลปินหลายคนที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นมหาสมุทร และอิทธิพลของมหาสมุทรที่มีต่องานศิลปะของพวกเขา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนหันมาช่วยกันอนุรักษ์และปกป้องมหาสมุทร ผู้ดำเนินรายการโดย Dr. Pam Ferris-Olson และผู้ก่อตั้ง Women Mind the Water

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
– MediMusic แอปพลิเคชันจ่ายยาให้คนไข้เป็นเพลย์ลิสต์เพลง ช่วยลดความเครียดและความเจ็บปวดทางร่างกาย
10 พอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่อง ‘ความยั่งยืน’ มากยิ่งขึ้น
– SDG Recommends | จากพลังงานสะอาดสู่ความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ฟังนานาประเด็นสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนกับ GreenBiz 350
– SDG Recommends | 10 เพลงที่ฟังแล้วเติมไฟให้มาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
– SDG Recommends | ‘SDG Move TH’ ฟังบทความของ SDG Move ในรูปแบบพอดแคสต์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG2 ขจัดความหิวโหย
– (2.1) ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีอาหารตามหลักโภชนาการ และมีอาหารเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
– (2.4) ทำให้เกิดความมั่นใจในระบบการผลิตอาหารและการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มผลิตภาพผลผลิตและผลผลิตที่จะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ที่จะเพิ่มความเข้มแข็งในศักยภาพในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ภูมิอากาศที่เลวร้าย, ความแห้งแล้ง, น้ำท่วม และความเสียหาย และเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและที่ดินอย่างก้าวกระโดด ภายในปี 2573
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม
– (9.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ยั่งยืนและมีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
#SDG13 การรับมือกับการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ
– (13.1) เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
– (13.2) บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
– (13.3) พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า
#SDG14 ทรัพยากรทางทะเล
– (14.1) ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568
#SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง
– (16.6)  พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

แหล่งที่มา: 23 Best Environmental Podcasts of 2024 – Earth.Org 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการกลยุทธไตรพลังในการดำเนินการเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

Last Updated on กรกฎาคม 12, 2024

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น