รายงานความสุขโลก 2021 ย้ำสุขภาพจิตดี ความเชื่อใจในรัฐ การมีงานทำและหลักประกันทางสังคม ส่งผลให้คนมี ‘สุขภาวะที่ดี’

รายงานความสุขโลก 2021 (World Happiness Report 2021) เก็บข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อประเมินความสำเร็จของมาตรการภาครัฐ พร้อมสำรวจดูคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่ายเรียงออกมาเป็น 8 บทที... (เพิ่มเติม)

75% ของพลาสติกที่รีไซเคิลได้ กลายเป็นขยะ คือ ‘โอกาสทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ฉกฉวย’ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธนาคารโลกเผยผลการศึกษา 'โอกาสทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ฉกฉวย' เพื่อส่งเสริมการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และการจัดการขยะพลาสติกในทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศึกษาข้อมูลจากประเทศมาเลเซ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | SDGs วาระ 2030 พยายามคำนึงถึงคนทุกกลุ่มแต่ยังไม่ครอบคลุมถึง “ผู้สูงอายุ”

จากที่กล่าวไปตอนที่แล้วว่าการจะทำให้การพัฒนาที่ครอบคลุมนึกถึงคนทุกกลุ่มเกิดขึ้นจริงได้ เราต้องโฟกัสกับคนบางกลุ่ม ซึ่งเรากลุ่มคนเหล่านี้เรียกกันว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)&n... (เพิ่มเติม)

7 เมษายน วันอนามัยโลก – จัดการความไม่เท่าเทียม เพื่อ “สร้างโลกที่เป็นธรรมและสุขภาพดียิ่งขึ้น” ให้ทุกคน

องค์การอนามัยโลกเผยว่า แม้ในสถานการณ์าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก ก็ยังทำให้เราเห็นว่า คนบางกลุ่มยังคงสามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและเข้าถึงการบริการด้า... (เพิ่มเติม)

ครบรอบ 50 ปี ‘พ.ร.บ. อากาศสะอาด ปี 1970’ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1970 ประธานาธิบดีนิกสันลงนามใน Clean Air Act of 1970 (CAA) หรือพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ปี 1970 ซึ่งเป็นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงคร... (เพิ่มเติม)

อินเดียกับการให้มีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือนชนบทภายในปี 2567 ต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนสารหนู ที่กระทบต่อสุขภาพของประชากรหลักล้าน

น้ำที่ปนเปื้อนสารหนู (arsenic contamination) กำลังทำให้น้ำในอินเดียเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากรหลักล้าน เพราะการปนเปื้อนได้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการบริโ... (เพิ่มเติม)

เชื่อมคนนับล้านผ่าน Sustainable Development Festival รับฟังเสียงภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนประเทศอิตาลีสู่ความยั่งยืน

Sustainable Development Festival คืองานเทศกาลที่จัดโดย Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) ตั้งแต่ปี 2017 และสามารถดึงดูดผู้คนนับล้านจากทุกภาคส่วนในอิตาลี เพื่อสร... (เพิ่มเติม)

การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นประเด็นด้านสุขภาพเช่นกัน เพราะรายได้สูงขึ้นสัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีกว่า

หลายการศึกษาพบว่ารายได้สูงขึ้นสัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีกว่า งานที่จ่ายเงินดีทำให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงโภชนาการที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และยังหมายถึงการเ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? การจะให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มตามหลักการของ SDGs ได้เราต้องโฟกัสคนบางกลุ่มให้มากขึ้น

 แม้ SDGs จะให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มตามหลักการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive Development)  แต่เพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงได้ เราจำต้องรู้ว่าเรากำลังทำงานกับใคร หรื... (เพิ่มเติม)

BMW, Volvo, Google, และ Samsung SDI ลงนามกับ WWF ห้ามการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เครือ BMW ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund – WWF) ประกาศห้ามทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก (Deep-Sea Mining) เป็นการชั่วคราว โดยมี Volvo, Go... (เพิ่มเติม)