จีนปล่อยดาวเทียมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDGSAT-1” สำรวจข้อมูลความสัมพันธ์ของเราและโลกจากอวกาศ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จีนปล่อยดาวเทียม “SDGSAT-1” จากศูนย์อวกาศไท่หยวน ทางเหนือของมณฑลซานชี ออกไปโคจรรอบโลกโดยมีกล้องถ่ายภาพสีหลายช่วงคลื่นติดกับดาวเทียม (multispectral cam... (เพิ่มเติม)

ไทยรั้งอันดับ 5 ของโลก ประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ จากดัชนี Global Health Security Index (GHS) ปี 2021

ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพ (Global Health Security Index: GHS) ประจำปี 2021 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้จัดอันดับให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพสูงที... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ‘Free to Think 2021’ รายงานการติดตามสถานการณ์เสรีภาพทางวิชาการโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนในรายงาน วันนี้ขอเส... (เพิ่มเติม)

EU เตรียมเสนอข้อกำหนดให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงระบบพลังงานในอาคารให้ปล่อยคาร์บอนน้อยลงภายใน 10 ปีนี้

“ตึกและอาคาร” เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสหภาพยุโรป โดยคิดเป็นการใช้พลังงานที่ 40% ทำให้สหภาพยุโรปหันมาเร่งจัดการกับภาคส่วนน... (เพิ่มเติม)

พลาสติกจากการเกษตรตกค้างในดิน เป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

FAO ระบุว่า การใช้พลาสติกปริมาณมหาศาลในระบบเกษตรส่งผลให้เกิดมลภาวะจากพลาสติกตกค้างในดิน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพของประชากร และสิ่งแวดล้อม รายงาน 'Assessmen... (เพิ่มเติม)

กรมศุลกากรไทยร่วมกับศุลกากรจีนและเวียดนาม รับรางวัล Asia Environmental Enforcement Awards 2021 สาขาความร่วมมือ

‘อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้ามชาติ’ เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งโลก รวมถึงสุขภาพของมนุษย์เอง และยังสัมพันธ์กับเครือข่ายอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะขององค์กรใ... (เพิ่มเติม)

ประชากรในโลกจำนวนมากยังไม่มีเอกลักษณ์ทางกฎหมาย – จดทะเบียนแจ้งตายและแจ้งเกิด

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า การเสียชีวิตของประชากรในโลกเกือบ 40% ในปี 2563 ไม่ได้มีการจดทะเบียนการตาย ทว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจ... (เพิ่มเติม)

“ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นปัญหาสาธารณสุข” แนวทางระบบสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญเพื่อจัดการปัญหา

ผู้ให้บริการสุขภาพเป็นจุดแรกและอาจเป็นจุดเดียวที่ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender-Based Violence: GBV) ติดต่อเพื่อรับความช่วยเหลือ ดังนั้นระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนอง... (เพิ่มเติม)

‘สี’ สดใสเคลือบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น – ในห้องเรียนของอินโดนีเซีย มีระดับสารตะกั่วเกินกว่าเกณฑ์ความปลอดภัย

‘Toxics-free future’ ข้อมูลการศึกษาขององค์กรไม่แสวงผลกำไร Nexus3 Foundation ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการปกป้องไม่ให้เกิดการปล่อยสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่าย International P... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | จากพลังงานสะอาดสู่ความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ฟังนานาประเด็นสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนกับ GreenBiz 350

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ฟัง – ความยั่งยืนในพอดแคสต์ วันนี้ ชว... (เพิ่มเติม)

193 ประเทศสมาชิกยูเนสโกรับรองข้อตกลงระดับโลกว่าด้วยย ‘จริยธรรม AI’ ฉบับแรกในประวัติศาสตร์

193 ประเทศสมาชิกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ลงนามรับรอง "ข้อตกลงระดับโลกว่าด้วยจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์" ฉบับแรกในประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่... (เพิ่มเติม)

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในโคลอมเบียร่วมกันจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์ ‘กบลูกศรพิษสีทอง’ สัตว์ประจำพื้นถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในโคลอมเบียจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองเพื่อมุ่งอนุรักษ์ 'กบลูกศรสีทองที่มีพิษร้ายแรง' ซึ่งอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติถูกทำลายจากการบุกร... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 1051 บทความ