การติด GPS ไว้ที่คอเสือ อาจช่วยลดอุบัติเหตุรถชนเสือใกล้สูญพันธุ์บนท้องถนนในเนปาล

เนปาลประเทศที่มีบทบาทนำด้านการวิจัยและอนุรักษ์เสืออย่างจริงจังมาอย่างยาวนาน ที่ความมุ่งมั่นทำให้ประชากรเสือในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก 121 ตัวในปี 2552 เป็น 235 ตัวในปี 2561 แ... (เพิ่มเติม)

Breakfast After the Bell โครงการอาหารเช้าฟรีหลังเข้าเรียน ช่วยลดจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนอย่างต่อเนื่องได้

นักวิจัยวิเคราะห์ผลของโครงการ Breakfast After the Bell ที่จัดอาหารเช้าฟรีให้นักเรียนที่ไม่สามารถไปถึงโรงเรียนก่อนชั้นเรียนเริ่มได้ (โดยปกติมีอาหารเช้าบริการแและต้องรับประทานให้เสร... (เพิ่มเติม)

รู้จักกับ SOA Thailand เครือข่ายเยาวชนไทยกับภารกิจการเปลี่ยนแปลงเพื่อทะเลที่ยั่งยืน

ไม่นานมานี้ Sustainable Ocean Alliance Thailand หรือ SOA Thailand ได้ก่อตั้งขึ้น เป็นเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หนึ่งใน 165 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร... (เพิ่มเติม)

นักวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้ WHO เข้มงวดการแบนยาฆ่าแมลงขึ้น เพื่อลดอัตราฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลัก

นักวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้มีการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดการเสียชีวิตที่เกิดจากรับสารพิษผ่านการรับประทานโดยเจตนา ศาสตราจารย์ Michael Roberts หนึ่งในทีมผู้... (เพิ่มเติม)

‘Lost Potential Tracker’ – เครื่องมือชี้ให้ผู้นำประเทศทราบว่าโลกกำลังสูญเสียศักยภาพและการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไปมากเท่าไรแล้ว

โลกกำลังสูญเสียศักยภาพของมนุษย์ไปมากเท่าไร? นับแต่ปี 2558 เป็นต้นมาที่มี SDGs เด็กอายุ 10 ปีจำนวนมากกว่า 393 ล้านคนในโลกยังคง ‘อ่านหนังสือไม่ออก’ – และทักษะที่หายไปของช่วงวัยสำคัญ... (เพิ่มเติม)

ค่าบริการน้ำและสุขาภิบาลที่ทุกคนจ่ายได้ จะช่วยให้ #SDG6 ก้าวหน้าในยามที่สุขอนามัยและความสะอาดสำคัญอันดับหนึ่ง

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนปรับพฤติกรรมใส่ใจสุขอนามัยกันมากขึ้นอย่างการล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรค ทว่ายังคงมีประมาณ 3 พันล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ได้ เพราะ... (เพิ่มเติม)

การจดทะเบียนจักรยาน และการออกใบขับขี่ให้นักปั่น อาจไม่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสิงคโปร์

นาย Chee Hong Tat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งสิงคโปร์ กล่าวเมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลจะมีการทบทวนกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานบนท้องถนน เนื่องจากจำนวนผู... (เพิ่มเติม)

ออสเตรเลียออกกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนเจาะไปที่การผลิต ‘เนื้อแกะ’ และ ‘ขนแกะ’ เป็นครั้งแรกของประเทศ

อุตสาหกรรมผู้ผลิตขนแกะแห่งออสเตรเลีย (Wool Producers Australia) ร่วมกับผู้ผลิตแกะแห่งออสเตรเลีย (Sheep Producers Australia) เผยแพร่กรอบความยั่งยืนว่าด้วยเรื่อง ‘แกะ’ (Australian S... (เพิ่มเติม)

เพียงหนึ่งแผนรณรงค์ให้คนหันมา ‘ปั่นจักรยาน’ ยุโรปจะลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและปล่อยก๊าซโลกร้อนให้น้อยลงได้

นโยบายด้านคมนาคมสามารถสนับสนุนการมีสุขภาพดีและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้ และทำได้ด้วยการสนับสนุนให้คนในเมืองหันมา ‘ปั่นจักรยาน’ ควบคู่กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบสัญจรทางถน... (เพิ่มเติม)

ภาพถ่ายดาวเทียมของนาซา แสดงให้เห็นการเกิดไฟป่าทั้งห้าทวีป ภายในเวลาปีเดียว

ในทุกๆ ปี ไฟป่าทั่วโลกเกิดจากความแห้งแล้ง ฟ้าผ่า การเผาเศษซากพืชที่เหลือจากการทำการเกษตร และกิจกรรมของมนุษย์อื่นๆ ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม... (เพิ่มเติม)

ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในคู่รัก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และพัฒนาการเด็กระยะยาว

ความเครียดจากครอบครัวที่เด็กๆ ที่ต้องเผชิญในช่วงเวลาที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาระยะยาวตลอดชีวิต ในการศึกษาโดยนักวิจัยจาก Murdoch Children’s Research I... (เพิ่มเติม)

วิธีการเพาะปลูกแบบไม่ไถพรวนดิน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มปริมาณคาร์บอนที่เก็บในดิน

งานวิจัยศึกษาพื้นที่เกษตรทั่วสหราชอาณาจักร พบว่าแนวทางการทำไร่ทำสวนแบบใหม่โดยไม่ต้องเตรียมหน้าดินด้วยการไถพรวน (no-trill farming) แต่ทำหลุมในดินเพื่อใส่เมล็ดพันธุ์แทน วิธีนี้สามาร... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 1051 บทความ