5 เมืองระดับโลก ที่เป็นผู้นำในการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต

รายงาน 2021: Renewables in Cities Global Status Report ศึกษาโดย REN21 หรือ Renewable Energy Policy Network for the 21st century ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรก่อตั้งโดยเครือข่ายองค์ก... (เพิ่มเติม)

ซาอุดิอาระเบียออกนโยบายและแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย ‘การป้องกันแรงงานเด็ก’ พร้อมเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กในมิติอื่น

ต้นสัปดาห์นี้ คณะรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียได้อนุมัตินโยบายแห่งชาติและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันแรงงานเด็ก โดยอายุขั้นต่ำที่สามารถทำงานได้คือเมื่อมีอายุครบ 15 ปี ทั้งนี้ ... (เพิ่มเติม)

ผู้นำทั้ง 25 ประเทศ และ องค์การอนามัยโลก สนับสนุน สนธิสัญญาที่จะช่วยให้โลกจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในอนาคต

ผู้นำทั้ง 25 ประเทศ และ องค์การอนามัยโลก (WHO) สนับสนุนแนวคิดในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่จะช่วยให้โลกจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในอนาคต แบบเดียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน... (เพิ่มเติม)

เมื่อพลาสติกถูกกังขา กระดาษที่มีอายุการใช้งานนานแต่ย่อยสลายได้จะเป็นทางเลือก

การที่ผู้บริโภคเลือกสนับสนุนแพ็กเกจที่มีความยั่งยืนมากขึ้นได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตได้คิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์หรือสร้างขยะน้อยลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งได้กลายเป็นเทร... (เพิ่มเติม)

รายงานความสุขโลก 2021 ย้ำสุขภาพจิตดี ความเชื่อใจในรัฐ การมีงานทำและหลักประกันทางสังคม ส่งผลให้คนมี ‘สุขภาวะที่ดี’

รายงานความสุขโลก 2021 (World Happiness Report 2021) เก็บข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อประเมินความสำเร็จของมาตรการภาครัฐ พร้อมสำรวจดูคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่ายเรียงออกมาเป็น 8 บทที... (เพิ่มเติม)

75% ของพลาสติกที่รีไซเคิลได้ กลายเป็นขยะ คือ ‘โอกาสทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ฉกฉวย’ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธนาคารโลกเผยผลการศึกษา 'โอกาสทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ฉกฉวย' เพื่อส่งเสริมการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และการจัดการขยะพลาสติกในทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศึกษาข้อมูลจากประเทศมาเลเซ... (เพิ่มเติม)

7 เมษายน วันอนามัยโลก – จัดการความไม่เท่าเทียม เพื่อ “สร้างโลกที่เป็นธรรมและสุขภาพดียิ่งขึ้น” ให้ทุกคน

องค์การอนามัยโลกเผยว่า แม้ในสถานการณ์าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก ก็ยังทำให้เราเห็นว่า คนบางกลุ่มยังคงสามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและเข้าถึงการบริการด้า... (เพิ่มเติม)

ครบรอบ 50 ปี ‘พ.ร.บ. อากาศสะอาด ปี 1970’ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1970 ประธานาธิบดีนิกสันลงนามใน Clean Air Act of 1970 (CAA) หรือพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ปี 1970 ซึ่งเป็นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงคร... (เพิ่มเติม)

อินเดียกับการให้มีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือนชนบทภายในปี 2567 ต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนสารหนู ที่กระทบต่อสุขภาพของประชากรหลักล้าน

น้ำที่ปนเปื้อนสารหนู (arsenic contamination) กำลังทำให้น้ำในอินเดียเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากรหลักล้าน เพราะการปนเปื้อนได้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการบริโ... (เพิ่มเติม)

เชื่อมคนนับล้านผ่าน Sustainable Development Festival รับฟังเสียงภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนประเทศอิตาลีสู่ความยั่งยืน

Sustainable Development Festival คืองานเทศกาลที่จัดโดย Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) ตั้งแต่ปี 2017 และสามารถดึงดูดผู้คนนับล้านจากทุกภาคส่วนในอิตาลี เพื่อสร... (เพิ่มเติม)

การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นประเด็นด้านสุขภาพเช่นกัน เพราะรายได้สูงขึ้นสัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีกว่า

หลายการศึกษาพบว่ารายได้สูงขึ้นสัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีกว่า งานที่จ่ายเงินดีทำให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงโภชนาการที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และยังหมายถึงการเ... (เพิ่มเติม)

BMW, Volvo, Google, และ Samsung SDI ลงนามกับ WWF ห้ามการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เครือ BMW ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund – WWF) ประกาศห้ามทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก (Deep-Sea Mining) เป็นการชั่วคราว โดยมี Volvo, Go... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 972 บทความ