Global Food Donation Policy Atlas แพลตฟอร์มที่ชี้ให้เห็นกฎหมายและอุปสรรคของการบริจาคอาหารเพื่อลดความหิวโหย

อาหารที่ถูกผลิตขึ้นทั่วโลกมีเพียงพอสำหรับเลี้ยงปากท้องของทุกคน แต่ 1 ใน 3 ของอาหารเหล่านั้นกลับกลายเป็น ‘ขยะอาหาร’ (food waste) และยังเผชิญกับกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไม่ให้นำขยะ... (เพิ่มเติม)

สภาพของชุมชนด้อยโอกาสส่งผลให้สุขภาพสมองของผู้อยู่อาศัยเสื่อมลงเร็วกว่าผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่มีความเป็นอยู่ดีกว่า

การศึกษาจาก American Academy of Neurology เผยแพร่ใน Neurology พบว่า จากการแสกนสมองและทดสอบระดับความสามารถทางปัญญา (cognitive tests) ในคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในละแวกชุ... (เพิ่มเติม)

World Data Lab พบว่าคนราว 1.1 พันล้านคน มี ‘ความยากจนทางอินเทอร์เน็ต’ (Internet Poverty)

World Data Lab (WDL) พัฒนากรอบการวัดระดับโลกว่าด้วย 'ความยากจนทางอินเทอร์เน็ต' (Internet Poverty) เพื่อวัดจำนวนคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยกำหนด เกณฑ์ความยากจนทางอินเทอร์... (เพิ่มเติม)

อากาศยิ่งร้อนขึ้น ยิ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บและอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น

งานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ พบว่า หากอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหก... (เพิ่มเติม)

รายงาน IPCC ล่าสุด เตือนว่า อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น จะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงที่ “ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์”

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้เผยแพร่ส่วนแรกของ 'The Sixth Assessment ... (เพิ่มเติม)

เกษตรกรไทยใช้ ‘เป็ดไล่ทุ่ง’ ช่วยกำจัดแมลงและศัตรูพืชในนาแทนการใช้สารเคมีฆ่าแมลง

เกษตรกรในประเทศไทยบางรายเลี่ยงการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงและศัตรูพืชในนาด้วยการปล่อย 'เป็ดไล่ทุ่ง' ฝูงใหญ่เข้ามาในนาหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมปริมาณหอยเชอรี่ แมลง และศัตรูพืชไม... (เพิ่มเติม)

กระทรวงเยาวชนและกีฬามาเลเซียจัดห้องบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่เยาวชนในกรุงกัวลาลัมเปอร์

กระทรวงเยาวชนและกีฬามาเลเซียร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนและสร้างการตระหนักรู้ด้านปัญหาสุขภาพจิต (Mental Illness Awareness and Support Association - MIASA) ริเริ่มการให้บริการดูแลสุขภา... (เพิ่มเติม)

‘สุขภาวะทางจิตที่ดี’ ไม่เพียงมีประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐด้านการดูแลสุขภาพด้วย

การมีสุขภาวะทางจิตที่ดี (Mental Wellbeing) ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายที่จะลดผลิตภาพของคน แต่ยังมีความสำคัญต่อความยั่งยืน การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในร... (เพิ่มเติม)

จังหวัดปาปัวตะวันตกคงความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลได้ดีขึ้น เพราะการกำหนดพื้นที่คุ้มครองและบทบาทนำของชุมชนรอบชายฝั่ง

บทความ Coastal communities take the lead: How plans to safeguard Southeast Asia’s biodiverse waters are evolving เผยแพร่ใน Eco-Business เล่าเรื่องราวความสำเร็จและความท้าทายของการอ... (เพิ่มเติม)

อินโดนีเซียเสนอให้อาเซียนมีกลไกด้านสุขภาพระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาดในอนาคต โดยการสนับสนุนจาก ASEAN+3

ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 Foreign Ministers' Meeting – APT FMM) ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา อินโดนีเซียมีข้อเสนอให้จัดตั้งกลไกด้านสุ... (เพิ่มเติม)

FoodCultura แพลตฟอร์มโดยศิลปินบาร์เซโลนาที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมอาหารที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Art and SDGsศิลปะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกเหนือจากข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์โลก ปัญหาความท้าทาย และความก้าวหน้าของการลงมือทำแล้ว ‘งานศิลปะ’ ในทุก ๆ แ... (เพิ่มเติม)

Art for a Healthy Planet 2021 แคมเปญงานศิลปะที่เรียกร้องให้มนุษย์สร้างสันติภาพกับสิ่งแวดล้อม

Art and SDGsศิลปะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกเหนือจากข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์โลก ปัญหาความท้าทาย และความก้าวหน้าของการลงมือทำแล้ว ‘งานศิลปะ’ ในทุก ๆ แ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 1272 บทความ