5 ข้อสังเกตที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้หญิง-เด็กหญิงเป็นพิเศษ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้ว และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเปราะบา... (เพิ่มเติม)

The Reprise Project เวิร์กชอปทักษะตัดเย็บให้ผู้ลี้ภัย และเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองให้กลายเป็นแฟชั่นผู้ชายฝรั่งเศส

The Reprise Project - โครงการความร่วมมือระหว่างนักเรียนแฟชั่นในฝรั่งเศสและผู้อพยพจากอัฟกานิสถานและประเทศในตะวันออกกลางเพื่อฝึกทักษะการตัดเย็บและเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองให้กลายเป็นชุด... (เพิ่มเติม)

WHO และ หน่วยงาน UN รวบรวม 500 วิธี ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกันเผยแพร่เอกสารรวบรวมองค์ความรู้... (เพิ่มเติม)

การตายของหญิงมีครรภ์ลดลงได้ โดยใช้ Google Maps ช่วยวิเคราะห์เหตุความล่าช้าของการเดินทางเข้ารับบริการสุขภาพ

หญิงมีครรภ์ทั่วโลกราว 295,000 รายในแต่ละปี เสียชีวิตจากเหตุเกี่ยวกับครรภ์และการกำเนิดบุตร โดยสาเหตุความเสี่ยงต่อชีวิตส่วนใหญ่มาจาก ‘ความล่าช้า’ ในการเข้าถึงบริการสุขภาพสูติกรรมฉุก... (เพิ่มเติม)

6 ทักษะสำคัญเตรียมพร้อมสู่สนาม ‘งานสีเขียว’ (green jobs)

ในอนาคต สายอาชีพและงานเป็นล้านจะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) โดยการสร้างงานถือเป็นส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนสำคัญคือการเตรียมทักษะแรงงานให้พร้อม ซึ่งในปัจจุบันนี้ ตามข้อมูล... (เพิ่มเติม)

Allen Coral Atlas แพลตฟอร์ม-แผนที่ดาวเทียมแสดงสุขภาวะของแนวปะการังร่องตื้นที่รอบด้านที่สุดครั้งแรก

แม้ว่าแนวปะการังจะครอบคลุมพื้นที่เพียง 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสปีชีส์สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร 1 ใน 4 ของทั้งหมด ทั้งยังช่วยปกป้องชายฝั่ง เป็นความมั่นคงทางเศร... (เพิ่มเติม)

ผู้เสนอโปรเจกต์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในออสเตรเลีย จะถูกกำหนดให้ระบุความสามารถในการรับมือต่อภัยธรรมชาติด้วย

รัฐบาลประจำรัฐที่เสนอโปรเจกต์ก่อสร้างถนนและทางรถไฟไปยังองค์กรโครงสร้างพื้นฐานแห่งออสเตรเลียจะถูกกำหนดให้ชี้แจงรายละเอียดว่าโปรเจกต์พัฒนาดังกล่าวจะสามารถทนต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที... (เพิ่มเติม)

ผู้สูงวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยวบ่อยครั้งมีแนวโน้มมีอายุที่เหลือ และมีช่วงชีวิตที่สุขภาพดีในบั้นปลายสั้นลง

การศึกษาในสิงคโปร์และญี่ปุ่น พบว่า ผู้สูงอายุที่รู้สึกโดดเดี่ยวมีแนวโน้มจะมีอายุสั้นกว่าผู้สูงอายุวัยเดียวกัน และมีแนวโน้มใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างกระฉับกระเฉง สุขภาพดี ทำกิจวัตรในชีว... (เพิ่มเติม)

แก้ปัญหาที่แหล่งปล่อยก๊าซมีเทน: วิธีการที่เร็วที่สุดเพื่อชะลอให้ภาวะโลกร้อนขึ้นเป็นไปอย่างช้าลงได้

มีเทน (methane) เป็นก๊าซเรือนกระจกอันดับที่สองรองจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลให้โลกร้อนได้มากที่สุด แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ทำให้โลกร้อนขึ้นมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 80 เท่าเนื่... (เพิ่มเติม)

รายงาน UNEP ชี้ให้เห็นว่า 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกขาดกฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร

ปัจจุบัน มลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างรุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่างน้อย 4 ล้านคนต่อปี แต่จากการประเมินของโครงการสิ่งแว... (เพิ่มเติม)

Dispatch Coffee ธุรกิจกาแฟคั่วในแคนาดาที่ส่งเสริมผู้ผลิตในประเทศยากจนและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้

Dispatch Coffee ธุรกิจกาแฟคราฟท์คั่วในแคนาดา ที่นำแนวคิดความยั่งยืนใส่ลงไปในการจัดหาเมล็ดกาแฟจากแหล่งผลิตของเกษตรกรรายย่อยใน 50 ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมักเผชิญกับการค้าที่ไม่เป็นธรรม... (เพิ่มเติม)

7 ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อแบ่งงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างอย่างเท่าเทียมมากขึ้นระหว่างหญิงชาย

ข้อมูลจากรายงาน 'State of the World’s Fathers' ประจำปี 2021 แสดงให้เห็นว่า ผู้ชายมีส่วนร่วมในงานดูแลมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่โลกยังต้องใช้เวลาอีกนานเพื่อให้บรรลุความเท่... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 1113 บทความ