โจทย์ใหม่การบริหารจัดการน้ำ: ประเทศไทยไม่หมือนเดิม?

ดร.นาอีม เเลนิ “ประเทศไทยเจอปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซากทุกปี” เป็นวลีที่ปรากฏขึ้นในบทสนทนาทุกครั้งเมื่อต้องพูดถึงการจัดการน้ำของไทย ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเราจะเห็นความพ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 02 |  อนาคตของ SDGs  กับ 7 ประเด็นท้าทายที่ไม่ปรากฏในนโยบายพรรครัฐบาล

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้สรุปประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน SDGs ที่เกิดขึ้นในรอบสองเดือนที่ผ่านมา และเนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่มีการประชุมเวทีนานาชาติจำนวนมาก องค์การ... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 28: พรรคก้าวไกลกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีครับทุกท่าน เพิ่งผ่านกันไปสด ๆ ร้อน ๆ กับการเลือกตั้งทั่วไปประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการสื่อว่า พรรคก้าวไก... (เพิ่มเติม)

SDG Policy Focus : เลือกตั้ง 66 นโยบายพรรคไหนตอบโจทย์ SDGs ที่สุด

โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 66 การเลือกตั้งทั่วไปที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย SDG Policy Focus ฉบับนี้ชวนทุกคนสำรวจนโยบายของ 9 พรรคการเมืองที่ประชาช... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ความรุนแรงสุดโต่งกับเหตุกราดยิงในไทย: สังคมเช่นใดกดทับให้คนหยิบปืน

โดย ถิรพร สิงห์ลอ #กราดยิง… แฮชแท็กที่ไม่มีใครอยากเห็น แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะและพฤติการแวดล้อมส่อไปในทางที่จะทำให้คนกลุ่มหนึ่งตกอยู่ในสภาว... (เพิ่มเติม)

Director Notes 27 : ว่าด้วย SDG localization

วาระการพัฒนา 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวจากชุมชนท้องถิ่น แต่แท้จริงแล้วหากดูในรายละเอียด ท่านจะพบว่า SDGs... (เพิ่มเติม)

“ประมงอวนลาก ภัยเงียบคุกคามอนาคตทะเลไทย ? หาคำตอบผ่านรายงานอุตสาหกรรมอวนลากฯ ฉบับล่าสุดของ EJF”

“จะเป็นอย่างไรหากอีกสิบปีข้างหน้า ไม่มีสัตว์น้ำในทะเลไทยให้เรากิน” โจทย์คำถามข้างต้นดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวและเกินกว่าจะเกิดขึ้นจริง แต่เมื่อพิจารณารายงานประมาณการผลผลิตและมูล... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 26: SDGs กับการเลือกตั้งปี 66

สวัสดีปีใหม่ไทยครับทุกท่าน หลังจากหายไปนานวันนี้ได้ฤกษ์ดีปีใหม่ไทยกลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้ง ปี ค.ศ. 2023 หรือ พ.ศ. 2566 เป็นปีที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | 10 อันดับ ความไม่ยั่งยืนผ่านการสำรวจการรับรู้ Thailand’s Unsustainable Development Review – พบเกินครึ่งเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ SDG 16

ในความรู้สึกของคนธรรมดาคุณคิดว่า ในสังคมไทยการแก้ปัญหาใดไม่ยั่งยืนมากที่สุด ช่วงเดือนที่ผ่านมา SDG Move จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของไ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สภาพความเป็นจริงที่รู้สึกได้ : ความแตกต่างในการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้

อ. ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ 01 - บทนำ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 01 | 2023 ปีแห่งการทบทวนครึ่งทาง SDGs กับ บริบทเฉพาะของไทยที่อย่างไรก็ต้องกล่าวถึง

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน Editor’s pick ฉบับนี้เป็นจดหมายข่าวฉบับแรกของ SDG Move เรามีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงประเด็นและข้อสังเกตต่อสถานการณ์การขับเคลื่อน SDGs โดยเฉพาะในบริบทของปร... (เพิ่มเติม)

‘หลักนิติธรรมไทย’ รั้งอันดับ 80 ของโลก – กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคะแนนถดถอย ‘สังคมสงบสุขและยุติธรรม’ จึงยังเกินเอื้อมถึง? ชวนสำรวจผ่านดัชนี WJP Rule of Law 2022

“หลักนิติธรรม” (rule of law) เป็นหลักการสำคัญสำหรับสร้างสังคมสงบสุขและยุติธรรม ด้วยเหตุนี้ กฎเกณฑ์ทางสังคม กฎหมายบ้านเมือง และข้อผูกพันความร่วมมือระหว่างประเทศจำนวนมากจึงบัญญัติให... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 166 บทความ