SDG Updates | หายนะจาก ‘สภาพอากาศร้อนจัด’ ผลกระทบวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก

สถานการณ์คลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมประเทศกรีซตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ทำให้อุณหภูมิในประเทศพุ่งสูงขึ้นถึง  47.1 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในยุโรป นี่... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การแย่ง-ยึดที่ดิน (Land grabs): การพรากสิทธิเหนือที่ดินและทรัพยากรไปจากชุมชนคนท้องถิ่น

‘ที่ดิน’ เป็นทรัพย์สินที่มีค่า เป็นหลักประกันของชีวิต เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งใช้ทำมาหากินทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และมีความหมายในการประกอบสร้างความเป็นชุมชน ความเป็นครอบคร... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 10: มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีวันอังคารครับ รอบนี้ Director’s Note มาช้าเล็กน้อยหลังจากหายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ ครั้งนี้เราจะกลับสู่รูปแบบเดิม โดยช่วงแรกผมจะสรุปสิ่งที่ทาง SDG Move ได้ดำเนินการหรือมีส่... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Blockchain ช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานและแก้ปัญหาด้านข้อมูลของภาคเกษตรไทยได้อย่างไร ?

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อาชีพในภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อคนในประเทศ เพราะมีสัดส่วนการจ้างงานสูงถึง 30 % ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ล้านครัวเรือน และมีที่ดินทำการเกษตร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โควิด-19 แพร่ระบาดไม่เลือกหน้า แต่ไทยให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนในประเทศแล้วหรือยัง?

มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีข้อกังขาเรื่องความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจำเป็นต้องเป็นผ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เพราะ ‘กีฬา’ มีพลังเปลี่ยนโลกและอนาคต – มุ่งสู่ความยั่งยืนไปกับ Tokyo 2020 Games

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 หรือ Tokyo 2020 Games ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ 23 กรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา และแม้การแข่งขันในคร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ‘สันติภาพ’ แบบไหน ที่จะนำสังคมและเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับจากโรคระบาดโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีใครอยากเผชิญกับความหวาดกลัวและความรุนแรง ทุกคนต่างต้องการความมั่นคงในทุกมิติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในทุกย่างก้าวของการใช้ชีวิต โดยที่ภูมิหลังของตน ครอบครัว และความเป็... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 09: SDGs กับฉากทัศน์ประเทศไทยในวันที่นโยบายวัคซีนผิดพลาด

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงยิ่งขึ้นแม้มาตรการของภาครัฐจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ตาม ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มาตรการก็จะมีความเข้มข้... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน WIR 2021 การลงทุนที่ยั่งยืนยังเป็นไปได้หรือไม่? ในยุคหลังโควิด

การลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการเติบโตของศรษฐกิจและทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงสร้างการแข่งขันระหว่างผู้เล่นภาคส่วนต่าง ๆ นับแต่การระบาดของโควิด-... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 08: ว่าด้วย High-Level Political Forum on Sustainable Development

สวัสดีวันจันทร์ครับ สองสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญประจำปีของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับโลก เพราะเป็นสองสัปดาห์ของการประชุม High-Level Political Forum... (เพิ่มเติม)