SDG Updates | เทรนด์ของที่อยู่อาศัยหลัง COVID-19 เมื่อผู้คนต้องใช้เวลากับที่อยู่อาศัยมากขึ้น

พิมพ์นารา รอดกุลผู้จัดการศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (pro green) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้คนปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 05 สิ่งที่ควรเข้าใจก่อนอ่าน Sustainable Development Report และSDG Index

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งที่น่าติดตามในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพราะเป็นสัปดาห์ที่จะมีการเปิดตัว Sustainable Development Rep... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Nature Prescription เมื่อแพทย์เขียนใบสั่งยาให้ธรรมชาติช่วยบำบัด

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด หลายพื้นที่บนโลกจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคม ไปจนถึงการล็อกดาวน์ ปิด... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | พรุ่งนี้เรายังจะมี ‘ที่อยู่’ ไหม? เมื่อราคาที่อยู่อาศัยไม่สัมพันธ์กับรายได้ และจำนวนไม่น้อย ‘เช่า’ เขาอยู่

- Human Right to Adequate & Affordable Housing - ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้นมากในหลายประเทศทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนโควิด-19 และเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของครัวเรือ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานพันธมิตรบริษัทยักษ์ใหญ่ชี้ LGBT+ เป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีผลต่ออนาคตธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แม้ในระดับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จะไม่ได้ระบุประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) เอาไว้อย่างตรงไปตรงมาด้วยความละเ... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 04 – ว่าด้วยการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SDGs และ SDG101+

สวัสดีวันจันทร์อีกครั้งครับ หวังว่าทุกคนยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดี 1) Weekly Update 24-28 พฤษภาคม 2564  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งการอบรม ทีม S... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Impact Assessment Tool เครื่องมือประเมินผลกระทบต่อ SDGs ที่ไม่ว่าใครก็ใช้งานได้

แม้ว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับชาติเป็นหลัก แต่เพราะเป็นกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมแทบทุกประเด็นบนสังคมโลกนี้ SDGs ก็ได้กล... (เพิ่มเติม)

โควิดในเรือนจำ: เมื่อ ‘เรื่องในคุก’ ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลัง

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเรือนจำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ไทยมียอดผู้ติดเชื้อรายวันแตะตัวเลขหลักหมื่นเป็นครั้งแรกน... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 03 – ระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีวันจันทร์ครับ 1) Weekly Update: 17-21 พฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ผ่านมามีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่ SDG Move เข้าไปมีส่วนร่วมได้ดำเนินมาถึงช่วง... (เพิ่มเติม)