SDG Updates | สรุปประเด็นการประชุม HLPF 2023  

จบไปแล้วกับหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ในการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustain... (เพิ่มเติม)

คุณภาพระบบนิเวศทะเลไทยอาจวิกฤติ หาก “ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล” ยังไม่ถูกจัดการอย่างยั่งยืน

ผศ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา ปัญหาขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากแนวโน้มการเกิดขยะพลาสติกนั้นมีมากขึ้นทุก ๆ ปี มีงานวิจัยที่เผยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

หากไทยไร้เสรีภาพสื่อ จะขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs ได้แค่ไหน?

เมื่อกล่าวถึง ‘เสรีภาพสื่อ’ ในพื้นที่ของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยผิวเผิน เรามักเพ่งความสนใจไปที่เป้าหมายย่อย (target) ที่ 1... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เตรียมตัวสำหรับ HLPF 2023 ในปีครึ่งทางของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) หรือ ‘HLPF 2023’ ที่จะจั... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปรับระยะโฟกัส SDGs ในบริบทประเทศไทย ผ่านเวทีเสวนาและนิทรรศการภาพถ่าย SDGs l The Depth of Field หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน

ประเด็นสำคัญ  SDGs เป็นเรื่องของทุกขั้วการเมืองทั้งระดับโลกและระดับท้องถิ่น จะอนุรักษ์นิยมหรือก้าวหน้าก็ควรร่วมกันขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อน SDGs ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | บทบาท ‘ผู้หญิง’ ในพื้นที่ทางการเมือง ต้องเผชิญกับความท้าทายใดในเส้นทางนี้

แพรวพรรณ ศิริเลิศ* เมื่อเป็นนักการเมืองหญิง ไม่ว่าบทบาทไหนก็ไม่ง่าย การเลือกตั้งปี 2566 นับเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ มีกระแสนักการเมืองหน้าใ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทับซ้อนและทวีคูณ: คลี่ชั้นความรุนแรงที่ LGBTQI ต้องเผชิญ

อาจารย์ ดร.วริษา องสุพันธ์กุล [1] Pride month ในปีนี้เต็มไปด้วยสีสันและครึกครื้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเพราะบรรยากาศแห่งความหวังที่ภาคการเมืองส่งมาถึงประชาชน ดังจะเห็น... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Index 2023 สถานการณ์โลก – อาเซียน – ไทยหลังผ่านมาครึ่งทาง

เผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ "รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Report: SDR) และ SDG Index  2023 (2566)  จัดทำโดย Sustainable Development Solutions ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 03 | ประมวลเรื่องราวครึ่งแรกของปี 2023: สัญญาณบ่งชี้ภาวะอดอยาก ขาดแคลนน้ำ และเสี่ยงจากวิกฤติความร้อน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ครึ่งแรกของปี 2023 กำลังจะผ่านไปพร้อมครึ่งหลังของเส้นทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เหลือเวลาราว 7 ปี ก็จะค... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 29: การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education Impact Rankings และนัยยะเชิงนโยบายต่อกระทรวง อว.

สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามผลกระทบที่มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)

โจทย์ใหม่การบริหารจัดการน้ำ: ประเทศไทยไม่หมือนเดิม?

ดร.นาอีม เเลนิ “ประเทศไทยเจอปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซากทุกปี” เป็นวลีที่ปรากฏขึ้นในบทสนทนาทุกครั้งเมื่อต้องพูดถึงการจัดการน้ำของไทย ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเราจะเห็นความพ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 02 |  อนาคตของ SDGs  กับ 7 ประเด็นท้าทายที่ไม่ปรากฏในนโยบายพรรครัฐบาล

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้สรุปประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน SDGs ที่เกิดขึ้นในรอบสองเดือนที่ผ่านมา และเนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่มีการประชุมเวทีนานาชาติจำนวนมาก องค์การ... (เพิ่มเติม)

12 of 188