SDG Updates | เพราะสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเป็นของทุกคน | ส่องสถานการณ์วัณโรคในเรือนจำเมื่อโควิดเข้าไปกดทับ

เขตแดนหลังห้องขังนั้นเป็นสถานที่จำกัดเสรีภาพตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถจำกัดการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของ ‘คน’ ได้ กล่าวคือ กลุ่มผู้ต้องขังเหล่านี้ยังมีสิ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | อีก 135 ปี โลกถึงจะมี ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ – สรุปรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2021

World Economic Forum เผยแพร่รายงาน Global Gender Gap Report 2021 หรือ รายงานสถานการณ์ช่องว่างระหว่างเพศระดับโลก ประจำปี 2021 เพื่อติดตามความคืบหน้าเพื่อไปสู่โล... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 07: ว่าด้วยมาตรการโควิด-19 ที่ออกมาเมื่อสุดสัปดาห์

สวัสดีวันจันทร์ครับ วันนี้เดิมทีตั้งใจจะบันทึกเรื่องราวที่ SDG Move และเครือข่าย SDSN ประเทศไทย ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในรายงาน Voluntary National Review (VN... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ส่องสถานการณ์วัณโรคไทย: หนึ่งปัญหาโรคติดต่อ (จากคนสู่คนผ่านทางอากาศ) ที่อยู่กับเรามานาน

ท่ามกลางการระบาดของโควิด 19 ยังมีอีกหนึ่งภัยคุกคามทางสุขภาพที่เป็นความท้าทายของไทยมาอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ ‘วัณโรค’ (Tuberculosis - TB) โดยตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ปี 2559 ป... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 06 – ความหลากหลายของประเด็นวิจัยเกี่ยวกับ SDGs

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แห่ง SDGs ก็ว่าได้ สำหรับชาว SDG Move  เสาร์ก่อนจันทร์ที่แล้ว ทีม SDG Move ไปมีส่วนร่วมกับการให้... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เทรนด์ของที่อยู่อาศัยหลัง COVID-19 เมื่อผู้คนต้องใช้เวลากับที่อยู่อาศัยมากขึ้น

พิมพ์นารา รอดกุลผู้จัดการศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (pro green) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้คนปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 05 สิ่งที่ควรเข้าใจก่อนอ่าน Sustainable Development Report และSDG Index

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งที่น่าติดตามในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพราะเป็นสัปดาห์ที่จะมีการเปิดตัว Sustainable Development Rep... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Nature Prescription เมื่อแพทย์เขียนใบสั่งยาให้ธรรมชาติช่วยบำบัด

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด หลายพื้นที่บนโลกจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคม ไปจนถึงการล็อกดาวน์ ปิด... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | พรุ่งนี้เรายังจะมี ‘ที่อยู่’ ไหม? เมื่อราคาที่อยู่อาศัยไม่สัมพันธ์กับรายได้ และจำนวนไม่น้อย ‘เช่า’ เขาอยู่

- Human Right to Adequate & Affordable Housing - ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้นมากในหลายประเทศทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนโควิด-19 และเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของครัวเรือ... (เพิ่มเติม)