SDG Updates | ใครบ้างที่มีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน? : สำรวจข้อมูลการใช้พลังงานและผู้มีอำนาจในการเลือกใช้พลังงานของไทย (EP.7)

วิชญ์พาส พิมพ์อักษร จากบทความ ไทยอยู่จุดไหนในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน? : สำรวจข้อมูลการเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทย ที่ได้สำรวจภาพรวมพัฒนาการและสถานการณ์ของการเปลี่... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ส่องบทบาทและความท้าทายของภาคเอกชน ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย (EP.6)

เรียบเรียงและจัดทำโดย สมิตานัน หยงสตาร์ ว่ากันว่าการจะสร้างละครดี ๆ สักเรื่องให้ต้องใจผู้ชมได้ ผู้สร้างมักเลือกวางกลยุทธ์ ด้วยวิธีปั้นตัวละครเอกให้เป็นที่สนใจ แต่ก็ใช่ว่าตัวละค... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การพัฒนาที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมหน้าตาเป็นอย่างไร – ให้ SDGs ช่วยเป็นคำตอบ (EP.5)

ปีนี้ UN Energy [1] เผยแพร่รายงานว่าด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วม (Enabling SDGs through Inclusive Just Energy... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ไทยอยู่จุดไหนในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน? : สำรวจข้อมูลการเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทย (EP. 4)

วิชญ์พาส พิมพ์อักษร ฟังในรูปแบบบทความเสียง พลังงาน (energy) คือ ความสามารถที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหวหรือทำงานโดยสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ตรวจข้อสอบการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมของพลังงานไทย ผ่านสายตา รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ (EP.3)

เรียบเรียงและจัดทำโดย สมิตานัน หยงสตาร์ “ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องที่เอกชนทำเองไม่ได้ เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของอากาศ คนอยากมีอากาศบริสุทธิ์ เราทำคนเดียวไม่ได้ เร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ยิ่งกว่าจุดหมายคือระหว่างทาง – 4 ขั้นตอนหลักของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (EP.2)

ฟังในรูปแบบบทความเสียง บทความ “ฤาพลังงานสะอาดจะไม่ยั่งยืน – ใครคือแนวหน้าผู้สูญเสียหากเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจะทอดทิ้งผู้คนไว้ข้างหลัง” ได้นำเสนอถึงการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ฤาพลังงานสะอาดจะไม่ยั่งยืน – ใครคือแนวหน้าผู้สูญเสีย หากเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจะทอดทิ้งผู้คนไว้ข้างหลัง (EP.1)

แอนช็อกกับความเปลี่ยนแปลงนี้ ที่อยู่ดี ๆ เธอและลูกจ้างในฟาร์มปศุสัตว์ของเธอต้องมารับผลกระทบที่มาจากโครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจ แอน คือใคร? ฟังใน... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 7 จาก 19 บทความ