วิทยาลัยป๋วย ร่วมกับ SDG Move จัดการประชุมวิชาการพัฒนศาสตร์ระดับนานาชาติ – International Symposium on Development Studies “Reshaping Life, Reviving Society”

9 สิงหาคม 2566 - วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดการประชุมวิชาการพัฒนศาสตร์ระดับนานาชา... (เพิ่มเติม)

1 of 1