SDG Updates | ข้อสังเกตต่อ SDGs ของเมียนมา ในวันที่แผนพัฒนาประเทศที่วางไว้อาจหยุดชะงัก

เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเศษที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ พม่า อยู่ในภาวะโกลาหลภายหลังการรัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกอาวุโส มิน อ่องหล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาเมื่อวันท... (เพิ่มเติม)

สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ใหม่ ‘หาทางออกและลงมือทำ’ ปรับตัวต่อ Climate Change

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EU Strategy on Adaptation to Climate Change) ปรับทิศทางเน้นสร้างความเข้าใจส... (เพิ่มเติม)

‘เกษตรกรรมที่ยั่งยืน’ หัวใจอธิปไตยทางอาหาร พลิกฟื้นติมอร์เลสเต

“อธิปไตยทางอาหารเป็นสิทธิในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงระบบนิเวศและวิธีการที่ยั่งยืน และสิทธิที่จะกำหนดระบบเกษตรกรรมและอาหารของชุมชนเอง” ในหน้าประว... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ดัชนี้วัดผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สถานการณ์โควิด-19 เผยให้เห็นความจำเป็นของการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ (resilience) ต้านทานความเสียหายและความท้าทายต่อระบบสาธารณสุข กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ ‘ตัวเรา... (เพิ่มเติม)

‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

● ประชากรโลกยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในการลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องชีวิตบนผืนดินและมหาสมุทรอย่างเต็มที่ได้ ● ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินไป มลพิษทางอากาศและทางน้ำยังไม่ล... (เพิ่มเติม)

Cherokee Nation ให้ผู้พูดภาษาเชอโรกีรับวัคซีนโควิด-19 ก่อน เพื่อปกป้องวัฒนธรรมและภาษาที่กำลังสูญหาย

ชนพื้นเมืองเชอโรกีต้องเผชิญกับวิกฤตด้านอัตลักษณ์เพราะภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขากำลังค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา การระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพแล้ว ยังอาจส่งผลเล... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | มองการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ WTO กระบวนการที่ช่วยขับให้เสียงของประเทศกำลังพัฒนาดังขึ้น

สิทธิกร นิพภยะอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีทั่วไป องค์การการค้าโลก มีฉันทมติให้ นาง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Immunization Agenda 2030 กับ SDGs ความเชื่อมโยงของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคกับเป้าหมายกับพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมมากไปกว่าเรื่องสุขภาพ

“โลกที่ทุกคน ทุกที่ ทุกวัยได้รับประโยชน์จากวัคซีนเพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี” การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่สามารถรักษาชีวิตคนไว้มาก... (เพิ่มเติม)

Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times ภาพยนตร์เรื่องแรกจาก UN เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนของโลก

ภาพยนตร์ความยาว 30 นาที เรื่อง Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times นำเสนอการดำเนินการที่จำเป็นในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมอย่างเร่งด่วน หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉุ... (เพิ่มเติม)

องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ “Global Startup Competition” Startup ด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“Tourism and SDGs” องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ที่รณรงค์ให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เข้าถึงได้ และครอบคลุมทุกคน ร... (เพิ่มเติม)

การสมัครเป็นสมาชิกไม่ได้มีแค่ดูหนังฟังเพลง: Subscribe กับโครงการพลังงานของชุมชนเพื่อชุมชนในสหรัฐฯ กับ Groundswell วันนี้ ช่วยให้เพื่อนบ้านมีพลังงานใช้และจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง

“ประกันว่ามีไฟฟ้าใช้กันทุกคนอย่างถ้วนหน้า” (universal access to electricity) เสริมพลังการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม (inclusive economic growth) ปัจจุบัน พลังงานซึ่งเป็น ‘สิ... (เพิ่มเติม)

ไทยลงนามสัตยาบันเข้าเป็นภาคี RCEP สร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างอาเซียนและประชาคมโลก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐสภาไทยได้โหวตเห็นชอบให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) หลังจากมีการลงนามร่วมกับ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 340 บทความ