ไทยได้อันดับ 61 จาก World Happiness Report 2022 ฟินแลนด์ครองที่หนึ่งประเทศที่มีความสุขที่สุด 5 ปีซ้อน

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 ของโลกจากการจัดอันดับจาก 'World Happiness Report' หรือ 'รายงานความสุขโลกประจำปี 2022' และเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอันดับสามในภูมิภาคเอเชียตะวัน... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 15: SDG Move กับงาน Global Solutions Forum

สวัสดีวันจันทร์ครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SDG Move ในฐานะ National Host ของเครือข่าย SDSN Thailand (Sustainable Development Solutions Network Thailand) ได้รับเลือกให้เข้านำเสนอกา... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 02 – ว่าด้วยเครือข่าย SDSN Thailand

สวัสดีครับทุกคน สัปดาห์ที่แล้วเว้นไปสัปดาห์หนึ่งเนื่องจากตรงกับ Holiday ของผมดี เลยขอมารายงานตัวรวบยอดในสัปดาห์นี้ครับ  สัปดาห์นี้นอกจากจะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นก... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สิ่งที่หายไปในการบูรณาการความรู้ เพื่ออนาคต:ในมุมมองของนักวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพและวัฒนธรรม

ในวงสนทนาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเรามักเห็นบทบาทของคนทำงานในสายสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐเข้ามาร่วมสนทนาแสดงความเห็น และนำเสนอองค์คว... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | อนาคตหลังโควิด-19: SDG 16 กับบทบาทของเครือข่ายความรู้

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 นั้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงโลกนับจากนี้ รวมไปถึงบทบาทขององค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใน... (เพิ่มเติม)

SDSN Networks in Action 2020 – รายงานความก้าวหน้าของเครือข่าย SDSN ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

Sustainable Development Solutions Network หรือ SDSN ออกรายงาน SDSN Networks in Action ประจำปี 2020 เพื่อนำเสนอ นวัตกรรมการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือของสมาชิก SD... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ระดมความเห็นจัดตั้ง “SDSN Thailand” เครือข่ายวิชาการที่จะทำให้ไทยบรรลุความยั่งยืนในระดับโลก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)