SDG Move ร่วมเวทีเสวนาและนิทรรศการภาพ “SDGs l The Depth of Field หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน”

20 มิถุนายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยยการศูนย์ฯ ร่วมเวทีเสวนาและเปิดงานนิทรรศการภาพ "SDGs | The D... (เพิ่มเติม)

1 of 1