SDG Recommends | ส่อง 5 ธีม SDGs ใน Tokyo Olympic 2020

เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 32 (Tokyo 2020) มหกรรมกีฬานานาชาติที่ทั่วโลกเฝ้าคอย แม้ในปีนี้การจัดงานจะแตกต่างจากเดิมด้วยสถานการณ์การระบาดโควิด 1... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 38 – Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 – กรอบปฏิญญาเซนไดเรื่องการลดภาวะเสี่ยงต่อภัยพิบัติปี 2558 – 2573

"กรอบปฏิญญาเซนได” เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลกที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากจากกรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action 2005-2015) โดยมีประเทศสมา... (เพิ่มเติม)

เมืองเฮลซิงกิ อาจเริ่มการแบนโฆษณากลางแจ้งของสินค้าและบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในเร็วๆ นี้

เฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ อาจเริ่มพิจารณาห้ามใช้พื้นที่โฆษณากลางแจ้งสำหรับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟินแลนด์ Mai... (เพิ่มเติม)

การลงทุนในพลังงานสะอาดจะช่วยสร้างงานสีเขียวสูงถึง 10 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

จากรายงานของ EY-Partheon ซึ่งจัดทำโดย EY ระบุว่า การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์จะช่วยสร้างงานในพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยั... (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยในแอตแลนติกร่วมจัดตั้งโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อดึงดูดนักศึกษาชนพื้นเมืองและผิวสีเข้าเรียนโรงเรียนธุรกิจมากขึ้น

มหาวิทยาลัยในแอตแลนติก แคนาดา 11 แห่ง และ Atlantic Business Magazine ร่วมกันจัดตั้งโปรแกรม Atlantic Promise Scholars initiative โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความหลากหลายในตำแหน่งงานบริห... (เพิ่มเติม)

กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุ SDGs มากถึง 15 เป้าหมาย

การศึกษาล่าสุดจากนักวิจัยของ Brown School แห่ง Washington University in St. Louis พบหลักฐานสนับสนุนว่ากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ของประชาชน เป็นส่วนสำคั... (เพิ่มเติม)

‘Fit for 55’ แพ็กเกจนโยบายและกฎหมายลดคาร์บอน เพื่อต่อสู้กับ Climate Change ของสหภาพยุโรป

คณะกรรมมาธิการยุโรป (European Commission) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป เผยแพร่ ข้อเสนอชุดนโยบายด้านกฎหมายพลังงานและสภาพภูมิอากาศ 'Fit 55' โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ใต้พรม SDGs: กว่าจะเป็นตัวชี้วัด SDG 3 ต้องผ่านอะไรมาบ้างสิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพ สถานการณ์จริงได้ดีแค่ไหน

นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี นับตั้งแต่เผยแพร่รายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021 ที่ระบุสถานการณ์ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs ในแต่ละเป้าหมายมีการตั้... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 37 – sustainable urbanization – การกลายเป็นเมืองอย่างยั่งยืน

'การกลายเป็นเมือง' หรือ urbanization คือ กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทให้กลายเป็นเมือง ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนรูปแบบการกระจายตัวของประชากรเชิงพื้นที่ไปยัง... (เพิ่มเติม)

WHO เตือน ผู้ติดเชื้อ HIV มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปเกือบ 25% เมื่อติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกรายงาน ‘Clinical features and prognostic factors of COVID-19 in people living with HIV hospitalized with suspected or... (เพิ่มเติม)