SDG Updates | เปิดตัว “SDG Highlights 2021: A Year through COVID-19” สรุปทุกความเคลื่อนไหว ทุกเรื่อง SDGs ที่คุณควรรู้ในปีที่ผ่านมา

โลกในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมายังต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญแห่งยุคอย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปพร้อมกับที่ SDG Move นั้นได้ริเริ่มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดข่าวสารสาระสำคัญ จับตาความเคลื่อนไหวทั้งในและนานาชาติในความพยายามเพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 ติดตามและจัดทำสื่อ ข่าวสาร และบทความมากกว่า 800 ชิ้นที่ทำให้เราได้เห็นทั้งความก้าวหน้า การหยุดชะงัก หรือแม้กระทั่งเดินถอยหลัง อันเป็นผลพวงจากความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่มนุษยชาติเคยพบพาน แต่ในขณะเดียวกันก็มองเห็นความหวังมากมายเพื่อนำพาโลกใบนี้ไปสู่อนาคตที่ทุกคนอยากเห็นร่วมกัน

SDG Highlights 2021: A Year through COVID-19 ฉบับนี้ อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่สังเคราะห์และสกัดเข้มข้นเป็น “ไฮไลต์” ประจำปี เรียบเรียงออกมาเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพพาโนรามาของสถานการณ์การเดินทางไปสู่ความยั่งยืนผ่านเครื่องมือและกลไกหลากหลาย อาทิ การพัฒนากรอบนโยบาย เวทีประชุมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกครั้งสำคัญ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความเคลื่อนไหวจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บทบาทของเยาวชน ภายใต้วิกฤตสาธารณสุขที่เหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าของความพยายามพัฒนาที่ใช้เวลาเป็นทศวรรษได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน พร้อมเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นข้าม 17 เป้าหมาย (Goals) และนำเสนอเนื้อหาผ่านเลนส์ทั้ง 5 มิติ (5 Ps) ของ SDGs ได้แก่

  • P-People มิติสังคมและผู้คน
  • P-Prosperity มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
  • P-Planet มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • P-Peace มิติสันติภาพ
  • P-Partnership มิติหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

มาร่วมหาคำตอบ หาแนวทางสำคัญในการฟื้นฟูโลกในยุคโควิด-19 จากบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กับ “SDG Highlights 2021: A Year through COVID-19” เพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงจากฐานราก (transform) ในอนาคต พัฒนาระบบการจัดการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งต้นใหม่สู่ความพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปีต่อ ๆ ไป

หรือกดอ่านในรูปแบบ E-Book

*หมายเหตุ: มีการแก้ไขเนื้อหาในไฟล์แม็กกาซีนสำหรับดาวน์โหลดและสำหรับอ่านในรูปแบบ E-book ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 8:40 น.


แม็กกาซีน “SDG Highlights 2021: A Year through COVID-19” จัดทำโดย ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพแห่งชาติ (IHPP) เพื่อรวบรวมประเด็นสำคัญ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบไทยและรอบโลกที่มีนัยยะต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการการสื่อสารองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทย หรือ “SDG Watch”

Last Updated on เมษายน 20, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น