SDG Podcast | EP.5 “คนธรรมดาอย่างเราช่วยโลกบรรลุ SDGs ได้จริงหรือ”

เนื่องจาก SDGs เป็นเป้าหมายระดับโลก ทำให้บางท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องทางเทคนิคที่เหมาะกับคนทำงานภาครัฐ คนทำงานภาคนโยบาย หรือคนที่มีความกระตือรือร้นสูงที่ต้องการทำงานแก้ไขปัญหาสังคมเท่านั้น

หากมองในมุมของการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างก็ต้องตอบว่า “ใช่” SDGs ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมพลังให้คนที่ทำงานขับเคลื่อนสังคม ดังนั้น คนที่ทำงานเหล่านี้จะพอนึกภาพตามได้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเอาความรู้เกี่ยวกับ SDGs ไปใช้อย่างไร

แต่ก็ใช่ว่าคนธรรมดาอย่างเรา ๆ จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย ในตอนนี้อยากจะแนะนำวิธีมีส่วนร่วมในการทำให้โลกบรรลุ SDGs ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ไม่ว่าคุณจะขี้เกียจแค่ไหนก็สามารถทำตาม SDGs ได้ด้วย “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” และเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคน “ช่างเลือก”

แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร? เปลี่ยนตัวเองเป็นคนช่างเลือกหมายถึงอะไร? ติดตามรับฟังต่อที่ SDG Move Podcast EP.5 “คนธรรมดาอย่างเราช่วยโลกบรรลุ SDGs ได้จริงหรือ” ได้เลย!

SDG Move Podcast พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จัก อัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในรูปแบบเสียงให้ทุกคนฟังสบาย ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจอยากศึกษา เรียนรู้ SDGs แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน มาเริ่มกันที่ตรงนี้ได้เลย!

สามารถรับฟังรายการ Podcast ตามช่องทางด้านล่างนี้

YouTube: SDG Move TH

Spotify: SDG Move TH

SoundCloud: SDG Move TH

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ “การสร้างความต่อเนื่องทางการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย”

ชล บุนนาค – ผู้จัดรายการ
พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ – บรรณาธิการ
วิจย์ณี เสนแดง – ภาพประกอบ และตัดต่อเสียง
กนกพร บุญเลิศ – ประสานงานและเผยแพร่

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น