สีขาวอัลตร้าไวท์ สีขาวชนิดพิเศษที่สามารถสะท้อนแสดงอาทิตย์ และลดความร้อนในอาคารได้

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Purdue ในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า พวกเขาได้คิดค้นสีใหม่ที่เป็นสีขาวแบบพิเศษที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ ลดความร้อนในอาคาร ซึ่งจะช่วยลดความต้องการใช้เครื่องป... (เพิ่มเติม)

รายงานเผย ผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศสร้าง ‘ต้นทุนแฝง’ มหาศาลต่อปัญหาสุขภาพจิต

Dr. Emma Lawrance นักวิจัยจาก Imperial College London ผู้เขียนหลักของรายงาน The impact of climate change on mental health and emotional wellbeing: current evidence and implication... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Impact Assessment Tool เครื่องมือประเมินผลกระทบต่อ SDGs ที่ไม่ว่าใครก็ใช้งานได้

แม้ว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับชาติเป็นหลัก แต่เพราะเป็นกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมแทบทุกประเด็นบนสังคมโลกนี้ SDGs ก็ได้กล... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 11 – Literacy and Numeracy – ทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีพื้นฐานในการคำนวณ

Literacy and Numeracy หรือ ‘ทักษะการอ่านออกเขียนได้ คำนวณได้หรือมีพื้นฐานในการคำนวณ’ ตามความหมายของ SDGs นั้นเป็นการมองจากมุม ‘การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต’ (lifelong learning) ที... (เพิ่มเติม)

เมื่อวัคซีนเป็นเรื่องของ ‘ข้อมูล’ : 5 วิธีจากสภาเศรษฐกิจโลกสร้าง ‘ความเชื่อมั่น’ เรื่องวัคซีน

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เผยแพร่การศึกษา ‘How to Build Trust in Vaccines: Understanding the drivers of vaccine confidence’ สำรวจบทสนทนาของผู้คนในโลกออนไลน์ (ทวิตเตอร์... (เพิ่มเติม)

องค์กรที่ทำงานต่อสู้กับโรคมะเร็งในฝรั่งเศส สำรวจพบว่าภาพยนตร์ฝรั่งเศสมีฉากสูบบุหรี่มากเกินไป

การศึกษาจาก The League Against Cancer องค์กรที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งในประเทศฝรั่งเศส ระบุว่า ภาพยนตร์แทบทุกเรื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีฉากสูบบุหรี่ โดยเวลาเฉลี่ยของฉากสูบบุหรี... (เพิ่มเติม)

โควิด-19 กับ ‘โรคอ้วนในเด็ก’ ประเด็นเฝ้าระวัง-ป้องกันโรคอันดับต้นในยุโรป นอกเหนือจากการศึกษา

‘โรคอ้วนในเด็ก’ ยังคงเป็นหนึ่งประเด็นข้อห่วงกังวลที่จะต้องเฝ้าระวังของภูมิภาคยุโรป แม้ว่าจะคงที่หรือดีขึ้นจากเดิมในบางประเทศเพราะการใช้ข้อมูลจาก COSI ก่อนหน้าร่วมกับมาตรการด้านภาษ... (เพิ่มเติม)

โควิดในเรือนจำ: เมื่อ ‘เรื่องในคุก’ ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลัง

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเรือนจำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ไทยมียอดผู้ติดเชื้อรายวันแตะตัวเลขหลักหมื่นเป็นครั้งแรกน... (เพิ่มเติม)

สหราชอาณาจักรลงทุนขนานใหญ่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

Office of Gas and Electricity Markets หรือ Ofgem หน่วยงานที่วางข้อกำหนดตลาดพลังงานแก๊ซและไฟฟ้า ของสหราชอาณาจักร ประกาศลงทุน 300 ล้านปอนด์ (ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาท) ในสองปีข้... (เพิ่มเติม)

หาคำตอบว่าโครงการริเริ่มที่นำโดยเมือง (City-led) เร่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs ได้อย่างไร

ภายในปี 2050 ประชากรกว่าสองในสามของโลกจะอยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมือง ดังนั้น โครงการริเริ่มด้านการพัฒนาต่างๆ ที่เมืองเป็นผู้มีบทบาทนำ (City-led initiative) จะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น... (เพิ่มเติม)