4 หลักสูตรออนไลน์ โดยสถาบันชั้นนำทั่วโลก สร้างไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ตั้งแต่การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพล้วนเป็นปัญหาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และหากจะทำให้โลกดีกว่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องจัดลำดับความสำคัญของการหาแนวทางดำเนินการความยั่งยืนที่ใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยหนึ่งในวิธีสำคัญที่ผู้คนจะสามารถเรียนรู้และช่วยโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน นั่นคือ การศึกษา เพราะช่วยให้ผู้คนสามารถเรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ทำให้โลกนั้นดีขึ้นได้ 

บทความโดย green queen ได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตรออนไลน์ที่น่าสนใจจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ความยั่งยืนรูปแบบต่าง ๆ โดยหลักสูตรได้อธิบายความรู้ตั้งแต่เรื่องการบริโภคอาหารที่มาจากพืชผัก แฟชั่นที่ยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการเงินสีเขียว (green finance)  ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพร้อมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจำวัน ผ่าน 4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อโลกที่ดีกว่า (better planet)  ดังต่อไปนี้ 

1. การบริโภคอาหารที่มาจากพืชผัก (plant-based diets) – หลักสูตรประกาศนียบัตรออนไลน์ ด้านโภชนาการอาหารจากพืช ของ eCornell มหาวิทยาลัยคอร์เนล

หลักสูตรสร้างขึ้นโดย eCornell แผนกการศึกษาทางด้านออนไลน์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นการศึกษาวิจัยเบื้องหลังของโภชนาการอาหารที่มาจากพืช พร้อมตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติในการผลิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อผู้เรียนสามารถอธิบายและสนทนากับผู้อื่นได้ ผ่านการเรียนสามหลักสูตรในสองสัปดาห์ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการแพทย์มากกว่า 20 คน ทั้งนี้ จากการบรรยายและการศึกษาเชิงวิชาการของ ศ. ดร.ที. คอลิน แคมป์เบลล์ (T. Colin Campbell) นักชีวเคมีชาวอเมริกันผู้มีความชำนาญในเรื่องผลของโภชนาการต่อสุขภาพในระยะยาว เน้นย้ำว่าอาหารที่เน้นพืชผัก ผลไม้ และธัญพืชเป็นหลักเหมาะสมต่อสุขภาพที่สุด นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริโภคอาหารที่มาจากพืชผัก จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อนได้ นับเป็นอีกหนทางการเรียนรู้ที่ช่วยในการรักษาโลก – เข้าถึงหลักสูตรที่เรียน

2. แฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco fashion) – คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ ด้านแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ สถาบันแฟชั่นที่ยั่งยืน (Sustainable Fashion Academy: SFA)

สถาบันแฟชั่นที่ยั่งยืน (SFA) เป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไรในสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมและฝึกอบรมบุคคล ให้เข้าใจถึงขอบเขตของแฟชั่นและเครื่องแต่งกายที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยหลายหลักสูตร ทั้งนี้ สถาบันแฟชั่นที่ยั่งยืน ได้เสนอหลักสูตรออนไลน์ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่นักศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ ไปจนถึงพนักงานของแบรนด์ หรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งแฟชั่นที่ยั่งยืนจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่ใส่ใจต่อการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น – เข้าถึงหลักสูตรที่เรียน

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม (environmental management) – ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพด้านความยั่งยืน ของ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพความยั่งยืน (effective sustainability) และการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนคอร์สระดับวิชาชีพทั้งหมด 5 คอร์ส พร้อมศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี โดยหัวข้อที่เรียนมีตั้งแต่เรื่องระบบพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ปัญหาเทคโนโลยีการขนส่งแบบใหม่ที่ต้องเผชิญ การประหยัดพลังงานสำหรับการผลิตอาหาร และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) การดูแลและควบคุมกระบวนของการผลิตให้มีความยั่งยืน และตอนท้ายของหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในพื้นที่เฉพาะมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (environmental economics) การออกแบบอาคารสีเขียว (green building)  พร้อมสามารถนำวิธีการการจัดการความยั่งยืนไปแก้ไขปัญหาได้ – เข้าถึงหลักสูตรที่เรียน

4. การเงินสีเขียว (green finance) – หลักสูตรประกาศนียบัตรการเงินสีเขียวและการเงินที่ยั่งยืน ของ สถาบันชาร์เตอร์เพื่อหลักทรัพย์และการลงทุน (Chartered Institute for Securities Investment: CISI)

หลักสูตรการเงินสีเขียว หลักสูตรสำหรับคนทำงานภาคการเงิน หรือสนใจอยากทำงานด้านการเงินแต่มองหาสายงานใหม่ ๆ ให้กับตนเองหลักสูตรการเงินสีเขียวจะพาเราทำความรู้จักกับหลักการลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่กิจกรรม ธุรกรรมที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อาจต้องมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ด้วยสักเล็กน้อย เพราะคอร์สนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับเบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทบาทของระบบการเงิน และความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงวิธีการใส่แนวคิดของความยั่งยืนเข้าไปในกรอบและหลักการทางการเงิน  – เข้าถึงหลักสูตรที่เรียน

นับว่าการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติและตัดสินใจได้บนฐานความรู้อย่างมีข้อมูล พร้อมการกระทำที่จะมีความรับผิดชอบต่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคมต่อโลกใบนี้มากขึ้น 

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
2 คอร์สเรียนฟรีจาก UN เพื่อตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิง ในโลกที่เผชิญวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – SDG Move 
สวิตเซอร์แลนด์ยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลาง ‘Green Fintech’ และการเงินสีเขียวของโลก – SDG Move
แบรนด์ค้าปลีกด้านแฟชั่นสัญชาติไอริช “Primark” ประกาศขยายการดำเนินงาน ‘โครงการฝ้ายเพื่อความยั่งยืน’ – SDG Move 
SDG Insights | ‘ป่าในเมือง’ โครงสร้างพื้นฐาน ใหม่เพื่อสุขภาพของคนเมืองใหญ่ 
SDG Updates | กลไกทางการเงินกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG Updates | Plant-Based Diet กุญแจสำคัญเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
SDG Updates | หลักสูตรการศึกษาถึงเวลาต้องเปลี่ยน – เมื่อการต่อสู้กับ Climate Change เริ่มต้นที่ห้องเรียน 

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
– (8.10) เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม
– (9.4) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
– (12.1) ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนทุกประเทศนำไปปฏิบัติ โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา
– (12.2) บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
– (12.3) ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
– (12.8) สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
#SDG13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– (13.3) พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า
#SDG15 ระบบนิเวศบนบก
– (15.a) ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งอย่างมีนัยสำคัญเพื่ออนุรักษ์และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
#SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา:
4 Online Courses for a Better Planet: From Sustainability to Plant-Based Nutrition – (green queen) 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น