รู้จัก SDG15 ผ่านลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษที่คัดสรรโดย UN เนื้อหาอ่านสนุก เสริมความรู้ เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี

หลังจากเคยแนะนำลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 1-14 ไปแล้ว วันนี้ SDG Recommends ขอต้อนรับผู้อ่านเข้าสู่ ‘ชมรมหนังสือ SDGs’ ขององค์การสหประชาชาติอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะนำไปทำความรู้จักกับ ‘เป้าหมายที่ 15  ระบบนิเวศบนบก’ ผ่านลิสต์หนังสือ 4 เล่มจากจำนวน 6 เล่มที่คัดสรรโดยองค์การสหประชาชาติ ดังนี้

เล่มที่ 1 – The Bee Tree
ผู้เขียน: Stephen Buchmann & Diana Cohn/ ภาพประกอบ: Paul Mirocha

หนังสือที่มีเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับคนจับผึ้งในป่าดิบชื้นของประเทศมาเลเซีย หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแค่เน้นย้ำถึงการคำนึงถึงอย่างเอาใจใส่ต่อป่าไม้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเพณีทางวัฒนธรรม การทำงานร่วมกันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีการเพิ่มบริบททางภูมิศาสตร์ผูกติดไว้กับเรื่องราว โดยความเชื่อมโยงกับ SDG15 สะท้อนผ่านความคิดที่ว่าตราบเท่าที่ยังมีป่าไม้ก็จะยังคงมีผึ้งให้จับ นับว่าเป็นหนังสือเสริมสร้างแรงกระตุ้นให้คงไว้ซึ่งวิธีการเก็บน้ำผึ้งแบบดั้งเดิมเพื่อปกป้องคุ้มครองป่าไม้และช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้นในที่สุด

เล่มที่ 2 – Over and Under the Rainforest
ผู้เขียน: Kate Messner/ ภาพประกอบ: Christopher Silas Neal

หนังสือที่ว่าด้วยคุณค่าและการตระหนักถึงประโยชน์ของผืนดิน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักต่อผืนป่า โดยภาพประกอบนับว่ามีความน่าสนใจในการกระตุ้นให้นักอ่านที่เป็นเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์และพืชที่พบผ่านเชิงอรรถซึ่งแทรกอยู่ในหนังสือ

เล่มที่ 3 – A Forest in the City
ผู้เขียน: Andrea Curtis/ ภาพประกอบ: Pierre Pratt

หนังสือที่กล่าวถึงภูมิทัศน์เมือง (urban landscape) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือใกล้กับเมืองต่าง ๆ โดยเนื้อหาที่น่าสนใจคือการตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับที่ดิน รวมถึงความสำคัญของต้นไม้

เล่มที่ 4 – Hoot and Howl Across the Desert
ผู้เขียนและภาพประกอบ: Vassiliki Tzomaka 

หนังสือนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นพบพืชและสัตว์ที่น่าทึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่สุดในโลก ทั้งร้อนและหนาวเย็น! พร้อมด้วยภาพประกอบภูมิประเทศที่สวยงาม หนังสือเล่มนี้ ได้เเสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในทะเลทรายบนโลกนี้มีมากน้อยเพียงใด ทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางรอบโลกและการได้พบกับพืชและสัตว์หลายร้อยชนิดที่หายากและเป็นที่รู้จักกันน้อยซึ่งเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง หนังสือชวนให้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน (nocturnal species) ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลทราย วิธีเอาชีวิตรอดทั่วไป, สัตว์ร้ายที่ต้องระวัง และวิธีการทำงานของห่วงโซ่อาหารในทะเลทราย

ที่มาภาพหน้าปกหนังสือ : Amazon.com

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
–  7 ข้อเรียกร้องจาก‘สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ’ ถึง รมว.ทรัพยากรฯ หวังนำเรื่องเข้าที่ประชุมเอเปคป่าไม้
– JAPAN Forward เปิดตัว “Japan 2 Earth” แพลตฟอร์มข่าวสารเชิงลึกเพื่อแบ่งปันข้อมูลการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อน SDGs
– รายงานสังเคราะห์ของ UNEP เผยภูมิภาคทั่วโลกเห็นร่วมหาทางยุติการฆ่าล้างสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันให้รับรองสิทธิ์ของธรรมชาติไว้ในกฎหมาย
– 4 หลักสูตรออนไลน์ โดยสถาบันชั้นนำทั่วโลก สร้างไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
– (4.7) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
#SDG15 ระบบนิเวศบนบก
– (15.1) สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขา และเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
– (15.2) ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลกอย่างจริงจัง ภายในปี 2563
– (15.3) ต่อสู้การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินภายในปี 2573
– (15.5) ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 ปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
– (15.7) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
– (15.c) เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่า การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น

แหล่งที่มา: SDG15: Life on Land Reading List (UN)

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Last Updated on กันยายน 23, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น