10 พอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่อง ‘ความยั่งยืน’ มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ผู้คนให้ความสนใจกับประเด็นท้าทายระดับโลกเพิ่มขึ้น เช่น การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้คนจำนวนมากหันมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

ประกาศศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้ ตามที่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ทุจริตกัดกินความยั่งยืน

โดย ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) “เราจินตนาการถึงโลกที่ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการบรรลุศักยภาพของมนุษย์; โ... (เพิ่มเติม)

ปิดฉาก SDG Summit 2023 ชวนสำรวจปฏิญญาทางการเมืองฯ ที่ประเทศทั่วโลกตกลงรับเอาไปใช้เพื่อบรรลุ SDGs

ภายหลังการประชุม SDG Summit ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 พบว่ามีประเด็นสำคัญมากมายเกิดขึ้นระหว่างการหารือ เเลกเปลี่ยน เเละกล่าวถ้อยเเถลงของผู้นำประเทศทั่วโลก เช่น ข้อเสนอต่... (เพิ่มเติม)

เวทีเสวนาวิชาการ “SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ“SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030”วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.ในรูปแบบออนไลน์ทาง Zo... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “Broken Governance – ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย”

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ธรรมาภิบาลเป็นหนึ่งในประเด็นภายใต้ SDG16 สังคมที่สงบสุข ยุติธรรม สถาบันที่เข้มแข็ง ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  17  –  22 กันยายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ รายงาน ... (เพิ่มเติม)

SDG Move บรรยาย SDGs และเวิร์กชอปด้วย 2030 SDGs Game ในรายวิชาหลักการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 กันยายน 2566 - คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) บรรยายหัวข้อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน... (เพิ่มเติม)

SDG Move รับโล่เชิดชูองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพจากหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในวันสันติภาพสากล

23 กันยายน 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมงานวันสันติภาพสากล ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสันติศึกษาภาคไทย ร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สำรวจกระแสการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ – เมื่อไทยอาจเผชิญปัญหา ‘ขาดแคลนแรงงาน’ 

แพรวพรรณ ศิริเลิศ* ในปัจจุบัน ประเทศเทศไทยประสบกับภาวะความต้องการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลดลงของผลิตภาพของแรงงาน (labour productivity) การขาดแคล... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

ประกาศศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้ ตามที่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่... (เพิ่มเติม)

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงใน SDG Summit 2023 ประกาศไทยมุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG Summit 2023 ณ สำนักงานใหญ่อง... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 24 บทความ