ทุกรัฐต้องคุ้มครอง-เพิ่มจำนวน ‘พยาบาล’ อีก 6 ล้านคนภายในปี 2573 เพราะโลกอาจเผชิญ ‘ภาวะสมองไหล’ ของพยาบาลจากประเทศกำลังพัฒนาไปประเทศพัฒนาแล้ว

- 2021: Year of the Health and Care Workers: Protect. Invest. Together - การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 หรือ WHA74 (24 – 31 พ.ค. 2564) นำโดย ดร. Tedros Adhanom Ghebreyesus... (เพิ่มเติม)

ไทยเตรียมผลิตยาช่วยเลิกบุหรี่ ‘ไซทิซีน’ พร้อมดันเข้าบัญชียาหลัก เพื่อราคาถูก เข้าถึงได้

31 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day ตั้งแต่ปี 1988 โดยในปีนี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดธีมว่า “Commit to Quit” หรือ ''มุ่งมันเพื่อเ... (เพิ่มเติม)

รายงานเผย ผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศสร้าง ‘ต้นทุนแฝง’ มหาศาลต่อปัญหาสุขภาพจิต

Dr. Emma Lawrance นักวิจัยจาก Imperial College London ผู้เขียนหลักของรายงาน The impact of climate change on mental health and emotional wellbeing: current evidence and implication... (เพิ่มเติม)

เมื่อวัคซีนเป็นเรื่องของ ‘ข้อมูล’ : 5 วิธีจากสภาเศรษฐกิจโลกสร้าง ‘ความเชื่อมั่น’ เรื่องวัคซีน

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เผยแพร่การศึกษา ‘How to Build Trust in Vaccines: Understanding the drivers of vaccine confidence’ สำรวจบทสนทนาของผู้คนในโลกออนไลน์ (ทวิตเตอร์... (เพิ่มเติม)

องค์กรที่ทำงานต่อสู้กับโรคมะเร็งในฝรั่งเศส สำรวจพบว่าภาพยนตร์ฝรั่งเศสมีฉากสูบบุหรี่มากเกินไป

การศึกษาจาก The League Against Cancer องค์กรที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งในประเทศฝรั่งเศส ระบุว่า ภาพยนตร์แทบทุกเรื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีฉากสูบบุหรี่ โดยเวลาเฉลี่ยของฉากสูบบุหรี... (เพิ่มเติม)

โควิด-19 กับ ‘โรคอ้วนในเด็ก’ ประเด็นเฝ้าระวัง-ป้องกันโรคอันดับต้นในยุโรป นอกเหนือจากการศึกษา

‘โรคอ้วนในเด็ก’ ยังคงเป็นหนึ่งประเด็นข้อห่วงกังวลที่จะต้องเฝ้าระวังของภูมิภาคยุโรป แม้ว่าจะคงที่หรือดีขึ้นจากเดิมในบางประเทศเพราะการใช้ข้อมูลจาก COSI ก่อนหน้าร่วมกับมาตรการด้านภาษ... (เพิ่มเติม)

9 ข้อที่จะช่วยให้ท้องถนนในประเทศยากจนและที่มีรายได้ปานกลางปลอดภัยขึ้น

สภาพถนนที่ย่ำแย่ทำให้ในทุกปีมีประชากรโลกมากถึง 50 ล้านคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และ 1.35 ล้านคนต้องเสียชีวิต เป็นจำนวนที่มากกว่าการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียและโรคเอดส์รวมกั... (เพิ่มเติม)

WHO/ILO เตือน คนทำงานเกิน 55 ชม./สัปดาห์ เสี่ยงตายจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด

รายงานซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การทำงานมากกว่า 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือดท... (เพิ่มเติม)

สุนัขบริการ (service dog) สามารถช่วยบรรเทาความเครียดของทหารผ่านศึกที่มีภาวะ PTSD

ชาวอเมริกันมากถึง 1 ใน 5 หรือประมาณ 2.7 ล้านคนที่ถูกส่งไปรบในสงครามที่อิรักและอัฟกานิสถานตั้งแต่ปี 2544 ประสบกับปัญหาสุขภาพจิตอย่างโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงต่อชีวิตที่กระท... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 09 – Non-Communicable Diseases – โรคไม่ติดต่อ

Non-Communicable Diseases หรือ โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อโรคหรือการติดเชื้อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัส การหายใจ สารคัดหลั่ง หรือพาหะนำโรค แต่เป็นโรคที่เก... (เพิ่มเติม)