สหรัฐอเมริกา และ เมียนมา เป็น 2 ใน 5 ประเทศ ที่ยังไม่เคยรายงาน VNR ต่อเวทีโลก นับตั้งแต่ปี 2016

เวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ การประชุม HLPF (High-Level Political Forum on Sustainable Development) ที่จะจัดขึ้นในปี 2023 ที่จะถึงนี้ จากข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 23 มีนาคม 2022 ไม่ปรากฏประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่จะเสนอรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ หรือ รายงาน VNR (Voluntary National Review) ในปีดังกล่าวเป็นครั้งแรก

ในกระบวนแสดงเจตจำนงเพื่อนำเสนอรายงาน VNR ต่อเวทีโลกจะปิดรับล่วงหน้าภายในปีก่อนหน้า ปัจจุบันมีทั้งหมด 10 ประเทศที่จะร่วมการนำเสนอรายงาน VNR บนเวที HLPF ปี 2023 นี้ ได้แก่ ปานามา ซึ่งจะเป็นการรายงานครั้งที่สาม และเป็นการรายงานครั้งสองของบรูไนดารุสซาลาม คอโมโรส ฟิจิ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย มองโกเลีย และสิงคโปร์

นับตั้งแต่กลไกการติดตามและทบทวนวาระ 2030 ที่มีขึ้นทุกปี นับตั้งแต่เมื่อปี 2016 มีเพียง 5 ประเทศเท่านั้นยังไม่ได้มีการดำเนินการและนำเสนอรายงาน VNR ได้แก่ เฮติ เมียนมา ซูดานใต้ สหรัฐอเมริกา และเยเมน จากรัฐสมาชิกสหประชาชาติ (Member states of the United Nations) ทั้งหมด 193 ประเทศ

การประชุม HLPF ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2023 นี้ อยู่ภายใต้ธีม “Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels.” หรือ “การเร่งการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (โควิด-19) และการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบของวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับ” โดยจะโฟกัสไปที่เป้าหมาย (Goal) ทั้งหมด 5 เป้าหมาย ได้แก่

  • SDG 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
  • SDG 7 พลังงานสะอาดในราคาที่จ่ายได้
  • SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
  • SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) และ
  • SDG 17 ความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

● อ่านบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ HLPF และ VNRs

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ #SDGs ทุกเป้าหมาย 

ที่มา : Five Countries Yet to Conduct Voluntary National Review (IISD SDG Knowledge Hub)

Last Updated on มีนาคม 31, 2022

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น