การตระหนักถึงปัญหา Climate Change และอนาคตที่ไม่แน่นอน ทำให้คนหนุ่มสาวอาจตัดสินใจเลือกที่จะไม่มีลูกมากขึ้น

การศึกษา ‘No future, no kids–no kids, no future?’ จากมหาวิทยาลัย Arizona ระบุว่าการบริโภคที่มากเกิน (overconsumption) ประชากรโลกที่มากเกิน (overpopulation) และอนาคตที่ไม่แน่นอน เป... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ขยะพลาสติกในทะเล: ความพยายามของภูมิภาคอาเซียน

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความทนทาน สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย และมีต้นทุนต่ำ ทำให้เป็นวัสดุที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคการผลิต และมีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในคร... (เพิ่มเติม)

โลกให้ความสนใจกับระบบนิเวศน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยเกินไป เพราะมีแม่น้ำตามธรรมชาติเพียง 17% เท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง

ขณะที่โลกให้ความสนใจกับการปกป้องระบบนิเวศบนบก (terrestrial ecosystem) และระบบนิเวศทางทะเล (marine ecosystem) ระบบนิเวศน้ำจืดบนแผ่นดิน (inland freshwater ecosystem) กลับไม่เป็นที่พ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การแย่ง-ยึดที่ดิน (Land grabs): การพรากสิทธิเหนือที่ดินและทรัพยากรไปจากชุมชนคนท้องถิ่น

‘ที่ดิน’ เป็นทรัพย์สินที่มีค่า เป็นหลักประกันของชีวิต เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งใช้ทำมาหากินทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และมีความหมายในการประกอบสร้างความเป็นชุมชน ความเป็นครอบคร... (เพิ่มเติม)

‘ภัยพิบัติจากน้ำ’ สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงมาทุกยุคสมัย และจะเกิดถี่ขึ้น – รุนแรงขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภัยพิบัติจากน้ำหรือที่เกี่ยวกับน้ำ (water-related disasters) จัดอยู่ในรายการภัยพิบัติทางธรรมชาติอันดับต้น ๆ ที่ก่อความเสียหายและการสูญเสียชีวิตมากที่สุดในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ตามรา... (เพิ่มเติม)

25 เมืองใหญ่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 52% ของปริมาณทั่วโลก โดยเมืองใหญ่ในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญ

งานวิจัย "Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide" รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 167 เมือง จาก 53 ประเทศ พบว่า เมือ... (เพิ่มเติม)

climate change: 1 ใน 3 ปัจจัย ‘ตัวเร่ง’ หลักที่จะทำให้โลกสูญเสียลิงยักษ์แอฟริกาครั้งใหญ่ ภายใน 30 ปีนี้

สภาพอากาศส่งผลต่ออุณหภูมิ แหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร และจำนวนประชากร สปีชีส์ต่าง ๆ ของลิงยักษ์แอฟริกา (African great aps) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) และใกล้สูญ... (เพิ่มเติม)

โรคระบาดทำให้เราต้องหันมาสนใจเรื่องการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

โลกจะสามารถยับยั้งโรคระบาดโควิด-19 ได้ ก็ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับทุกคนอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม โดยที่จำเป็นต้องใช้กระบอกฉีดยา (syringes) เข็มฉีดยา และขวดแก้วบรรจุวัคซีนจำนวนนั... (เพิ่มเติม)

อ่านรายงานล่าสุด ‘สถานะสภาพภูมิอากาศของโลก 2563’: ดู Climate Change ว่าเป็นอย่างไรในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) เคยได้ออก ‘สถานะของสภาพภูมิอากาศ’ เอาไว้เมื่อปี 2536 และล่าสุดปีนี้ ได้เผยแพร่ ‘สถานะของสภาพภูมิอากาศ 2563’ (State of t... (เพิ่มเติม)

โลกต้องใช้เงินลงทุนกับ ‘Nature-based Solutions’ มากกว่าเดิม 3 เท่าภายในปี 2573 เพื่อสุขภาวะที่ดีของเราและโลก

สถานภาพของระบบนิเวศปัจจุบันที่เสื่อมโทรมเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ที่เน้น ‘การเติบโตเศรษฐกิจ’ เป็นเป้าหมายมากกว่าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะไม่สามารถตีมูลค่าของธรรมชาติเป็นเงินได... (เพิ่มเติม)

มลพิษทางทะเลครั้งร้ายแรง เมื่อ ‘เม็ดพลาสติก’ ทะลักลงทะเลศรีลังกาจากเหตุไฟไหม้เรือขนสินค้า

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้เรือขนส่งสินค้า X-Press Pearl บริเวณ 14 กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันตกของเมืองหลวงประเทศศรีลังกา ด้วยความที่เรือขนส่งสินค้าดังกล่าวบรรจุคอนเทนเนอร์ 1... (เพิ่มเติม)

สุขภาวะโลกตอนนี้เป็นอย่างไร? : Recap ประเด็นอาหาร การผลิต/การบริโภค เมือง และ Climate Change

การที่ประชากรโลกจะมีจำนวนมากขึ้นถึง 8 พันล้านคนภายในปี 2568 พร้อมกับการดึงทรัพยากรมาใช้อย่างมหาศาลอันหมายรวมถึงวิธีการผลิตอาหาร เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัยตอบสนองประชากรโลกกว่า 10 พั... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 44 บทความ