UNDP สรุป 12 บทเรียนจากจาก 12 เดือนของการระบาดใหญ่ เพื่อฟื้นฟูโลกใหม่ให้เข้มแข็งและดีกว่าเดิม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNPD) สรุป 12 บทเรียนจากการดำเนินงานที่ได้จาก 12 เดือนของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูโลกใหม่ให้เข้มแ... (เพิ่มเติม)

‘รายงานความก้าวหน้า SDGs ในเอเชียและแปซิฟิกปี 2021’ ของ ESCAP ชี้ #SDG13 #SDG14 #SDG16 สามความก้าวหน้าที่เสื่อมถอยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ครบทั้ง 17 เป้าหมายภายในปี 2573 โดยอาจบรรลุเป้าหมายได้น้อยกว่า 10% ของเป้าประสงค์ทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ ทั้ง... (เพิ่มเติม)

‘The Poor People’s Campaign’ ในสหรัฐฯ กับข้อเรียกร้องนโยบายเศรษฐกิจและสังคม 14 ข้อที่พูดถึงหลักประกันความถ้วนหน้าและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ปัจจุบันในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐฯ กลับมีคนยากจนและที่มีรายได้น้อยร่วม 140 ล้านคนที่เผชิญกับปัญหาความยากจน ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือการเหยียดเชื้อชาติ... (เพิ่มเติม)

‘ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า’ (human-wildlife conflict) หนึ่งตัวการชะลอความก้าวหน้าของ SDGs

กว่า 50 ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในโลกมาพร้อมกับความต้องการในการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล รวมถึงการค้าและการขยายความเป็นเมือง ที่จำเป็นต้อง... (เพิ่มเติม)

110311 รำลึกสึนามิในญี่ปุ่น แล้วเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในยุคที่ climate change เป็นตัวเร่งเพิ่มความเสี่ยง

นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและหวนระลึกถึงเหตุแผ่นดินไหวและสึนามีในญี่ปุ่นครั้งใหญ่เมื่อ 10 ปีก่อน (11 มีนาคม 2011) ที่มีผู้เสียชีวิต 18,400... (เพิ่มเติม)

45% ของครัวเรือนที่ยากจนในเขตเมืองของอินเดีย ยังคงใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมมากกว่าก๊าซหุงต้ม ซึ่งทำให้แม่บ้านต้องเผชิญมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น

ผลการศึกษาจาก Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) แสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งของครัวเรือนที่มีฐานะยากจนในสลัมเขตเมืองประเทศอินเดีย ยังคงใช้แหล่งเชื้อเพลิงแบบดั้งเด... (เพิ่มเติม)

อุบัติเหตุบนท้องถนนในอินเดีย คร่าชีวิตผู้ชายมากกว่า แต่ภาระในครัวเรือนและความยากจนตกอยู่กับผู้หญิง

ทั่วโลกผู้ชายอายุต่ำกว่า 25 ปีมีโอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าผู้หญิงถึง 2.7 เท่า แต่ในประเทศอินเดีย ความต่างของตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้น โดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจราจรของผ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ข้อสังเกตต่อ SDGs ของเมียนมา ในวันที่แผนพัฒนาประเทศที่วางไว้อาจหยุดชะงัก

เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเศษที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ พม่า อยู่ในภาวะโกลาหลภายหลังการรัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกอาวุโส มิน อ่องหล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาเมื่อวันท... (เพิ่มเติม)

UN Women และ World Bank เปิดหลักสูตรออนไลน์ ‘ความเท่าเทียมทางเพศในภาคขนส่ง’ ให้เรียนฟรี

หลักสูตร Gender Equality in Transportation จะทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาการขนส่งที่มองผ่านเลนส์เรื่องเพศ โดยเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและควา... (เพิ่มเติม)

ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ low ถึง high tech ด้วย ‘Nature-Based Solutions’ สร้างเมืองอัจฉริยะจัดการน้ำรับมือ Climate change

น้ำดื่มสะอาด สุขาภิบาล และระบบชลประทานที่ดีสำคัญต่อการหล่อเลี้ยงชีวิตใน ‘เมือง’ ทั้งการผลิตอาหารจนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถตั้งรับ ปรับตัว ทนทาน (urba... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ดัชนี้วัดผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สถานการณ์โควิด-19 เผยให้เห็นความจำเป็นของการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ (resilience) ต้านทานความเสียหายและความท้าทายต่อระบบสาธารณสุข กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ ‘ตัวเรา... (เพิ่มเติม)

‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

● ประชากรโลกยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในการลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องชีวิตบนผืนดินและมหาสมุทรอย่างเต็มที่ได้ ● ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินไป มลพิษทางอากาศและทางน้ำยังไม่ล... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 285 บทความ