SDG Vocab | 53 – fundamental freedoms – เสรีภาพขั้นพื้นฐาน

เสรีภาพ = ความเป็นอิสระของบุคคลโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือ fundamental freedoms หมายถึง เสรีภาพในการพูดและแสดงออก (freedom of s... (เพิ่มเติม)

Build Back Better ที่ครอบคลุมและยั่งยืนในประเทศซีกโลกใต้เริ่มได้ด้วยการผ่อนปรนการชำระหนี้

รายงาน Debt Relief for a Green & Inclusive Recovery: Securing Private Sector Participation and Policy Space for Sustainable Development จัดทำโดย Global Development Policy ... (เพิ่มเติม)

98% ของอาณานิคมเพนกวินจักรพรรดิอาจจะสูญพันธุ์ภายในปี 2100 เมื่อน้ำแข็งละลายจากภาวะโลกรวน

การศึกษา The call of the emperor penguin: Legal responses to species threatened by climate change ระบุว่าหากภาวะโลกรวน (global warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate cha... (เพิ่มเติม)

รายงาน สกสว. ระบุ ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไทยมีคนจนเพิ่มขึ้นเกือบ 8 แสนคนในปี 2563

รายงานวิจัยผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าประเทศไทยมีคนจนเพิ่มขึ้นเกือบ 8 แสนคนในปี 2563 และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เสนอแนวทางแก้ไขและมาตรการ... (เพิ่มเติม)

บ้านมีเสียงรบกวน มืด และชื้น ส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อสุขภาพจิตผู้อยู่อาศัยมากขึ้นอีกในช่วงล็อกดาวน์

การอยู่อาศัยในบ้านที่มีเสียงดังรบกวน แสงสว่างไม่เพียงพอ และมีปัญหาสภาพบ้านอื่น ๆ ทำให้พลเมืองออสเตรเลียเกิดภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า และรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าในช่วงล็อกดาวน์จากการแพร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Climate Change ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ – สิ่งที่รัฐต้องตระหนักจากรายงาน IPCC ล่าสุด

ชยา วรรธนะภูติคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2021 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 52 – Effective Institutions – สถาบันที่มีประสิทธิผล

คำว่า "สถาบัน" (institutions) ประกอบด้วยระบบทางสังคม การเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจของรัฐ ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ Douglass North นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า "สถา... (เพิ่มเติม)

ผู้เชี่ยวชาญ UN หารือปรับตัวชี้วัดใน 17.3 กำหนดเกณฑ์ระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุน ‘การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา’

คณะทำงานเพื่อประเมินการให้การสนับสนุนด้านการพัฒนา (Working Group on Measurement of Development Support) ภายใต้ UN Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) กลุ่ม... (เพิ่มเติม)

‘AutoVacc’ หุ่นยนต์ดึงวัคซีนโควิด-19 จากทีมนักวิจัย จุฬาฯ เพิ่มโอกาสกระจายวัคซีนและลดความเหนื่อยล้าให้เจ้าหน้าที่

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานข่าว นักวิจัยไทยพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยดึงวัคซีนโควิด-19 จากขวดแก้วที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยลดปริมาณการสูญเสียวัคซีน ช่วยเพิ่มโอกาสการกระจายวัคซีนจากปริมาณวัคซีนท... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ผ่านไปแล้ว 1 ปีร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทรมานและอุ้มหาย กับการรอเสนอเข้าสภาฯ ที่ไม่มีกำหนด

การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย หรือที่เรียกว่า 'อุ้มหาย' ซึ่งทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ไม่สามารถยกเว้นหรืออนุญาตให้ทำได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ ท... (เพิ่มเติม)