ตลาดบริการให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนและ ESG สำหรับภาคธุรกิจ จะเติบโตมากกว่า 2 เท่าภายใน 5 ปีนี้

เมื่อความยั่งยืนเป็นทิศทางโลก รายงานการศึกษา ESG and Sustainability Consulting: Market Size and Forecast 2021 – 2027 จัดทำโดยบริษัทวิจัยทางการตลาด Verdantix ประเมินว่า ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ใช้ไปกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และบริการให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนทั่วโลก เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา คิดเป็น 6.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเติบโต 17% ต่อปี เป็น 1 หมื่น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2570 หรืออีก 5 ปีข้างหน้านี้

ข้อมูลจากรายงานการศึกษาคาดว่าตลาด “ความยั่งยืน” ในภาคธุรกิจดังกล่าวที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุด คือภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขณะที่เอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือจะเติบโตอย่างใกล้เคียงไม่ทิ้งห่างกันมากนัก ขณะเดียวกัน การเติบโตของตลาดยังเป็นผลมาจากการที่ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล (regulators) และหน่วยงานภาครัฐที่บังคับใช้กฎหมายเข้ามากำกับและกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานความยั่งยืน รวมถึงให้บริษัทยืนยันข้อมูลรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green credentials) ให้ตรงตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เรียกร้องให้บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

นั่นหมายความว่า ความต้องการของบริษัทที่จะใช้จ่ายไปกับการรับบริการคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG และด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะในการปรับโครงสร้าง ปรับทิศทาง และปรับการดำเนินงานของบริษัท จะมีเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัวตั้งแต่ปี 2565 – 2570 ตามการประเมินของ Verdantix

● อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
สหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรฐานใหม่ ขจัดปัญหา “การฟอกสีเขียว” ที่ธุรกิจอ้างว่าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
-(12.6) สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น
#SDG13 การรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งที่มา:
Sustainability consulting market to double by 2027 (eco-business)

Last Updated on กุมภาพันธ์ 18, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น