SDG Podcast | EP.5 “คนธรรมดาอย่างเราช่วยโลกบรรลุ SDGs ได้จริงหรือ”

เนื่องจาก SDGs เป็นเป้าหมายระดับโลก ทำให้บางท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องทางเทคนิคที่เหมาะกับคนทำงานภาครัฐ คนทำงานภาคนโยบาย หรือคนที่มีความกระตือรือร้นสูงที่ต้... (เพิ่มเติม)

UN แนะ 12 วิธี ท่องเที่ยวสนุกอย่างใส่ใจความยั่งยืน

ทราบหรือไม่ว่าในแต่ละปี มีผู้คนกว่าสองพันล้านคนจากทั่วโลกเลือกออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทั้งหลายได้เชื่อมโยงผู้คนจากที่ต่าง ๆ เข้าหากัน อีกทั้งยังทำให้โลกใบนี้ใ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | นักวิชาการสายมโน – เพราะมีจินตนาการจึงสร้างหลากอนาคต

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ Highlight การยึดติดอยู่กับหลักการ ความเป็นเหตุเป็นผลและข้อมูลเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แม้จะเกิดความรู้ที่น่าเชื่อถือ แต่ก็ปิดกั้นวิสัยทัศน... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.4 “4 เรื่องที่รู้แล้วนำไปใช้ ยังไงก็ทำงานตอบโจทย์ SDGs”

สามตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องพื้นฐาน ทั้งความเป็นมา และวิธีการเชื่อมโยง SDGs กับประเด็นรอบตัวของเราไปแล้ว ในตอนนี้อยากชวนทุกท่านมาดูกันว่าถ้าเราจะนำ SDGs ไปใช้จริง ๆ เราควรคำน... (เพิ่มเติม)

SUPvivors SAY NO MORE โครงการเสริมพลัง ให้ผู้รอดชีวิต จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเอกวาดอร์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับชาติ

โครงการ ‘SUPvivors SAY NO MORE’ เสริมพลังแก่ผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ (sexual abuse) ให้เป็น ‘SUPER survivors’ เพื่อให้ผู้รอดชีวิตตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในฐานะตัวแทนส... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.3 “SDGs เชื่อมโยงกับเรื่องราวรอบตัวอย่างไร”

จากสองตอนที่ผ่านมา ทำให้ทุกท่านทราบแล้วว่า SDGs คืออะไร ในตอนนี้จึงอยากชวนทุกท่านมาใช้ประโยชน์จาก 17 เป้าหมายนี้กัน โดยเราสามารถนำ SDGs มาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นกรอบ... (เพิ่มเติม)

World Food Forum 2022 – FAO จัดประชุมหารือการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจัดการคุณภาพดินอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีระดับสูงว่าด้วยนวัตกรรมในการจัดการธาตุอาหารในดินและพืช (High-level Ministerial session on Innovations in Soil and Plant N... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ถาม – ตอบ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมหาคำตอบในการข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม

ต่อเนื่องจากการสรุปเสวนาในหัวข้อ “หรือ SDGs กำลังโดนฟอก? ทำอย่างไรให้ข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม – From SDG Washing to SDG Enabling” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เพื่อหาคำตอบส... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.2 “ทำความรู้จัก SDGs ฉบับคนธรรมดา”

SDGs ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาชุดแรกของโลกหลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (millennium development goals หรือ MDGs) ซึ่งมีกำหนดวาระตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2015 ได้สิ้นสุดลง ในการประชุ... (เพิ่มเติม)

ประชุม COFO ครั้งที่ 26 นานาประเทศหารือความเชื่อมโยงของป่าไม้-การเกษตร กับ ‘climate change’ หวังหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จัดการประชุมคณะกรรมการด้านป่าไม้ (Committee on Fores... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.1 “ทำไมเราต้องรู้จัก SDGs”

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหมายระดับโลกจำนวน 17 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยประเทศสมาชิกองค์การ... (เพิ่มเติม)

WHO เตือนถึงเวลาต้องลุกจากโซฟา หันมาออกกำลังกายมากขึ้น หลังประชากร 500 ล้านคนทั่วโลก เสี่ยงป่วยโรคเรื้อรัง

เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) รายงานสถานะของทั่วโลกเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย ปี 2022 (Global status report on physical activity) ว่... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 28 บทความ