ผู้อำนวยการ SDG Move ให้สัมภาษณ์โครงการ อ้ายคนใจสัตย์ – Integrity Way

28 เมษายน 2566 - เฟซบุ๊กเพจ อ้ายคนใจสัตย์ - Integrity Way เผยแพร่คลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move ในประเด็น "คอร์รัปชันขัดขวางการบรรลุเป... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคใต้ต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นก... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมให้ความเห็นพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบนโยบายของ Thailand Policy Lab

27 เมษายน 2566 - คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแพล... (เพิ่มเติม)

Director Notes 27 : ว่าด้วย SDG localization

วาระการพัฒนา 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวจากชุมชนท้องถิ่น แต่แท้จริงแล้วหากดูในรายละเอียด ท่านจะพบว่า SDGs... (เพิ่มเติม)

ทบทวนทิศทางการขับเคลื่อน SDGs – ผ่าน 6 บทความ จากนักวิชาการรุ่นใหม่ ในหนังสือ “นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรม” 

SDG Recommends ฉบับนี้ ขอเชิญชวนอ่าน หนังสือ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรม” (Public Policy for Just Sustainable Futures) เนื่องจากยุคปัจจุบัน เรากำลังเผชิ... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  12 เมษายน – 20 เมษายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ 7 พรรค ให้คำสัญญาแ... (เพิ่มเติม)

SDG Move จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน “Youth Leaders for Localizing SDGs”

23 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน "Youth Leaders for Localizing SDGs" ระหว่า... (เพิ่มเติม)

“ประมงอวนลาก ภัยเงียบคุกคามอนาคตทะเลไทย ? หาคำตอบผ่านรายงานอุตสาหกรรมอวนลากฯ ฉบับล่าสุดของ EJF”

“จะเป็นอย่างไรหากอีกสิบปีข้างหน้า ไม่มีสัตว์น้ำในทะเลไทยให้เรากิน” โจทย์คำถามข้างต้นดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวและเกินกว่าจะเกิดขึ้นจริง แต่เมื่อพิจารณารายงานประมาณการผลผลิตและมูล... (เพิ่มเติม)

SDG Move ในฐานะองค์กรเจ้าภาพ SDSN Thailand จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1” – Workshop: SDG Localization Learning Area #1″

19 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะองค์กรเจ้าภาพเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับสำนักงานพ... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 26: SDGs กับการเลือกตั้งปี 66

สวัสดีปีใหม่ไทยครับทุกท่าน หลังจากหายไปนานวันนี้ได้ฤกษ์ดีปีใหม่ไทยกลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้ง ปี ค.ศ. 2023 หรือ พ.ศ. 2566 เป็นปีที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการ... (เพิ่มเติม)

รู้จัก SDG17 เพื่อสร้างสังคมแห่งความร่วมมือ ผ่านลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษที่คัดสรรโดย UN เนื้อหาอ่านสนุก เสริมความรู้ เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี

หลังจากเคยแนะนำลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 1-16 ไปแล้ว วันนี้ SDG Recommends ขอต้อนรับผู... (เพิ่มเติม)

รู้จัก SDG16 เพื่อสร้างสังคมสงบสุข ผ่านลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษที่คัดสรรโดย UN เนื้อหาอ่านสนุก เสริมความรู้ เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี

หลังจากเคยแนะนำลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 1-15 ไปแล้ว วันนี้ SDG Recommends ขอต้อนรับผู... (เพิ่มเติม)

12 of 18