ประกาศผู้ชนะ SDG Action Awards 2023 – สะท้อนการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน และความยุติธรรมทางสังคม

ประกาศผู้ชนะ UN SDG Action Awards ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินการ ความคิดริเริ่ม ห... (เพิ่มเติม)

คุณภาพระบบนิเวศทะเลไทยอาจวิกฤติ หาก “ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล” ยังไม่ถูกจัดการอย่างยั่งยืน

ผศ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา ปัญหาขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากแนวโน้มการเกิดขยะพลาสติกนั้นมีมากขึ้นทุก ๆ ปี มีงานวิจัยที่เผยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

สรุปภาพรวม ‘HLPF 2023’ สัปดาห์แรก ‘ทบทวน SDGs 5 เป้าหมาย มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง’ 

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023) หรือ ‘HLPF 2023... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  17  – 21 กรกฎาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ สศก. เผยผลผลิ... (เพิ่มเติม)

หากไทยไร้เสรีภาพสื่อ จะขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs ได้แค่ไหน?

เมื่อกล่าวถึง ‘เสรีภาพสื่อ’ ในพื้นที่ของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยผิวเผิน เรามักเพ่งความสนใจไปที่เป้าหมายย่อย (target) ที่ 1... (เพิ่มเติม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย SDGs แก่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

20 กรกฎาคม 2566 - คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกั... (เพิ่มเติม)

‘เจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาใกล้บ้าน’ นโยบายของ สปสช. ที่หวังให้คนเข้าถึงยาเบื้องต้นได้สะดวกขึ้น ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแล้วเกือบ 2 แสนคนทั่วประเทศ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบาย “ร้านยาบริการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอา... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

20 กรกฎาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรม... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมกิจกรรมสื่อสาร Thailand Food and Agriculture Systems Stocktaking “เส้นทางสู่การพลิกโฉมระบบอาหารที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ร่วมกับก.เกษตรฯ สสส. และ สวก.

19 กรกฎาคม 2566 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยภาคีอาหารเพื่อสุขภาวะ 40 หน่วยงาน อา... (เพิ่มเติม)

WMO รายงานทั่วโลกเผชิญ ‘สภาพอากาศสุดขั้ว’ กระทบสุขภาพและการดำรงชีวิต – จำเป็นต้องเร่งรับมืออย่างเร่งด่วน

คลื่นความร้อน ท่ามกลางภัยธรรมชาติที่อันตรายที่สุด คร่าชีวิตผู้คนหลายพันคนในแต่ละปี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำห... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการงานวิจัย/นวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

17 กรกฎาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหัวข้อ "การวิจัยเพ... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  7  – 14 กรกฎาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ภาคประชาสังคม ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 25 บทความ