#17SDGs แค่นี้เราทำได้  สิ้นสุดการรอคอย เปิดตัว ‘Thai SDG Micro-Primer’ คอร์สเรียนหนึ่งเดียวจาก UN

โลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มากมายทั้งปัญหาขยะพลาสติกในทะเล มลพิษทางอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกให้เกิดความยั่งยืน SDG Recommends ชวนมาอัปทักษะความรู้กับ UN ร่วมพาโลกให้ยั่งยืนด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย กับคอร์สเรียน “Thai SDG Micro-Primer” จากองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ร่วมมือกับวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ระบบแห่งสหประชาชาติ (UN System Staff College : UNSSC) และ ยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok) เป็นคอร์สออนไลน์ที่จะช่วยขยายการเรียนรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น ผ่านบทเรียนที่เข้าใจง่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร (certificate) ยืนยันความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวเครื่องมือการเรียนรู้ “Thai SDG Micro-Primer” เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงาน Sustainability Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับปี 2566  เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วของการขับเคลื่อน SDGs เพื่อบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและคนหนุ่มสาว 

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอเส้นทางการเรียนรู้ SDGs แก่คนรุ่นใหม่ในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่สนุก เข้าใจง่าย และเรียนฟรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเข้าถึงผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ให้เป็นผู้นำและผู้ลงมือทำในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มอบมุมมองที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจประเด็นปัญหาระดับโลกที่เร่งด่วน พร้อมค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดของคอร์สเป็นการนำเสนอพื้นฐานความรู้และสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อ ผ่านสื่อวิดีโอคลิป อินโฟกราฟิก และแบบสอบถามเพื่อวัดความเข้าใจจากสื่อที่ให้ความรู้ไว้ ยกตัวอย่างเช่น ในคลิปวิดีโอได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายที่ 14 เรื่องขยะพลาสติกในมหาสมุทรสร้างผลกระทบต่อเราอย่างไร พร้อมคำถามวัดความรู้ว่า “จริงหรือไม่ถ้านำขยะพลาสติกในทะเลไทยขึ้นมากองรวมกัน จะสูงพอ ๆ กับยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองไทยอย่างดอยอินทนนท์” ซึ่งตลอดคอร์สผู้ใช้จะได้ความรู้จากการฟังคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกในพาร์ทนั้น ๆ เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับวัดความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตร (e-certificate) เมื่อเรียนจบคอร์ส

ภาพ : Thai SDG Micro-Primer

Thai SDG Micro-Primer เป็นเว็บเรียนที่จะเปิดให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้เรื่อง SDGs ได้ง่ายยิ่งขึ้น มาร่วมอัปทักษะความรู้นี้ไปด้วยกัน เพราะใคร ๆ ก็มีส่วนช่วยทำให้โลกเรายั่งยืนได้ด้วย SDGs ทั้ง 17 ข้อ #17SDGsแค่นี้เราทำได้ และเมื่อคุณเรียนคอร์สนี้แล้ว คุณจะเข้าใจ SDGs มากยิ่ง

รับชมวิดีโอ LAUNCH OF THE THAI SDG MICRO PRIMER ที่นี่
เข้าถึงคอร์สเรียน (ภาษาไทย) ที่นี่ 
เข้าถึงคอร์สเรียน (English) ที่นี่  

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
4 หลักสูตรออนไลน์ โดยสถาบันชั้นนำทั่วโลก สร้างไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 คอร์สเรียนฟรีจาก UN เพื่อตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิง ในโลกที่เผชิญวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SDG Recommends | ปีใหม่นี้ เรียนคอร์สออนไลน์ให้เข้าใจ “ความยั่งยืน” มากขึ้นกับมหาวิทยาลัย Copenhagen 
10 พอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่อง ‘ความยั่งยืน’ มากยิ่งขึ้น
SDG Updates | หลักสูตรการศึกษาถึงเวลาต้องเปลี่ยน – เมื่อการต่อสู้กับ Climate Change เริ่มต้นที่ห้องเรียน 

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ขจัดความยากจน
#SDG2 ขจัดความหิวโหย
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
– (4.7) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
#SDG6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
#SDG7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม อุตสาหกรรม
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำ
#SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
#SDG13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
#SDG14 ทรัพยากรทางทะเล
–  (14.1) ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568
– (14.2) บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563
#SDG15 ระบบนิเวศบนบก
#SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
#SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา: Thai SDG Micro-Primer – My learning journey contributing to Thailand’s sustainable future – (United Nations Thailand) 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการกลยุทธไตรพลังในการดําเนินการเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Last Updated on ตุลาคม 30, 2023

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น