EarthEnable ปรับปรุงพื้นบ้านในชนบทรวันดา ด้วยนวัตกรรม ‘พื้นดินขัดมัน’ ที่สะอาด ทนทาน และราคาถูก

EarthEnable คือ องค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตั้งแต่ปี 2014 โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นบ้านที่ถูกสุขลักษณะให้ครัวเรือ... (เพิ่มเติม)

ภาวะบกพร่องในการสื่อสารของคนไข้พูดสองภาษาอาจบำบัดได้ โดยใช้โมเดลคอมพิวเตอร์ช่วยหมอเลือก ‘ภาษา’ ในการรักษา

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของกลุ่มประชากรที่พูดสองภาษา (Bilingual) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น คือผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) และภาวะเส้นเลือดในสมองแตกที่ทำให้เกิดภาวะ A... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | การเมืองและน้ำท่วม : ย้อนดูการรับมืออุทกภัยกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ[1] “ฝนตกอีกแล้ว คืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนไหน…” ฤดูฝนกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะเริ่ม... (เพิ่มเติม)

การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการบริโภคเนื้อภายในประเทศ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

การล่าสัตว์ป่าเพื่อบริโภคภายในประเทศ ไม่เพียงส่งผลกระผลกระทบต่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าท่ีอพยพย้ายถิ่นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โควิ... (เพิ่มเติม)

หลายเมืองใหญ่ในยุโรปเริ่มลดเพดานการใช้ความเร็วบนท้องถนนลงเพื่อลดอุบัติเหตุและลดการปล่อยมลพิษ

หลายเมืองใหญ่ในยุโรปลดเพดานการใช้ความเร็วของยานพาหนะบนถนนในเมืองเกือบทุกสายลงไปจนเหลือเพียง 30 กม./ชม. ซึ่งต่ำกว่าการจำกัดความเร็วของการใช้รถในเขตเมืองทั่วไปที่ 50 กม./ชม. โดยเป็น... (เพิ่มเติม)

การพยายามฆ่าตัวตาย ยังถือเป็นความผิดทางกฎหมาย มีโทษปรับและจำคุก ในอย่างน้อย 20 ประเทศ

การฆ่าตัวตายยังถือเป็นอาชญากรรมใน 20 ประเทศ โดยผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายอาจเจออัตราโทษปรับเป็นเงินสูงถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกจำคุกสูงสุดถึง 3 ปี ยิ่งเป็นตีตราผู้ป่วยทางจิต และทำใ... (เพิ่มเติม)

5 ข้อสังเกตที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้หญิง-เด็กหญิงเป็นพิเศษ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้ว และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเปราะบา... (เพิ่มเติม)

การตายของหญิงมีครรภ์ลดลงได้ โดยใช้ Google Maps ช่วยวิเคราะห์เหตุความล่าช้าของการเดินทางเข้ารับบริการสุขภาพ

หญิงมีครรภ์ทั่วโลกราว 295,000 รายในแต่ละปี เสียชีวิตจากเหตุเกี่ยวกับครรภ์และการกำเนิดบุตร โดยสาเหตุความเสี่ยงต่อชีวิตส่วนใหญ่มาจาก ‘ความล่าช้า’ ในการเข้าถึงบริการสุขภาพสูติกรรมฉุก... (เพิ่มเติม)

ผู้สูงวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยวบ่อยครั้งมีแนวโน้มมีอายุที่เหลือ และมีช่วงชีวิตที่สุขภาพดีในบั้นปลายสั้นลง

การศึกษาในสิงคโปร์และญี่ปุ่น พบว่า ผู้สูงอายุที่รู้สึกโดดเดี่ยวมีแนวโน้มจะมีอายุสั้นกว่าผู้สูงอายุวัยเดียวกัน และมีแนวโน้มใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างกระฉับกระเฉง สุขภาพดี ทำกิจวัตรในชีว... (เพิ่มเติม)

รายงาน UNEP ชี้ให้เห็นว่า 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกขาดกฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร

ปัจจุบัน มลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างรุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่างน้อย 4 ล้านคนต่อปี แต่จากการประเมินของโครงการสิ่งแว... (เพิ่มเติม)