รัฐสมาชิก COP9 เสนอเป้าหมายระดมเงินทุน 50 ล้าน US$ ผลักดันมาตรการควบคุมยาสูบให้สำเร็จตาม WHO FCTC

“ยาสูบ” เป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปมากกว่า 8 ล้านคนในแต่ละปี ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานี้ นอกจากที่เราจะติดตามการประชุม COP26 แล้ว การประชุม COP อีกก... (เพิ่มเติม)

1.1 ล้านชีวิตที่เสียไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาในปี 2562 มีสาเหตุมาจาก “มลพิษทางอากาศ”

การศึกษาโดย Boston College ร่วมกับ UN Environment Programme เผยแพร่ในวารสาร Lancet Planetary Health ที่พยายามศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ระบุว่า มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู... (เพิ่มเติม)

พลเมืองรัฐนิวยอร์กเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ทุกคนมี “สิทธิในอากาศและน้ำสะอาด และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐนิวยอร์กได้ลงคะแนนรับบทบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐ ซึ่งได้เพิ่มเติมมาตรา 19 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิของพลเมือง ... (เพิ่มเติม)

‘3 ความท้าทาย’ ที่เหนี่ยวรั้งความเสมอภาคด้านสุขภาพ และข้อเสนอแนะจากผู้นำด้านสุขภาพของ Google Health

ความเสมอภาคด้านสุขภาพ (Health Equity) ระหว่างกลุ่มประชากรในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มคนผิวสี และคนที่มาจากครัวเรือนรายได้ต่ำ แม้ว่าจะมีความพย... (เพิ่มเติม)

ยิ่งอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น ปัญหาสุขภาพจิตและการใช้ความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ผลงานวิจัยในหลายประเทศพบว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับอัตราการฆ่าตัวตายและการมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปัญหาความผิดปกติทางด้านอารมณ์และภาวะวิตกกังวลที... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 5 บทเรียนให้ผู้จ้างงานออกแบบที่ทำงานเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคน (และลาออกน้อยลง)

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

การสนับสนุนเงินทุนในโครงการขจัดความยากจน สามารถลดจำนวนการทารุณกรรมในเด็กและการละเลยทอดทิ้งเด็กได้

งานศึกษาล่าสุด State Spending on Public Benefit Programs and Child Maltreatment โดยกุมารแพทย์และผู้ที่ศึกษาปัจจัยในวัยเด็กที่มีผลต่อสุขภาพเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ตีพิมพ์ใน Pediatrics ร... (เพิ่มเติม)

การศึกษาพบว่า หากสหรัฐฯ ยุติบริการทำแท้งทั้งประเทศ การเสียชีวิตในหญิงตั้งครรภ์อาจสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 21%

การศึกษาใหม่ประเมินตัวเลขการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ในกรณีที่สหรัฐอเมริกายกเลิกการให้บริการสาธารณสุขเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทั่วประเทศ พบว่าตัวเลขมารดาเสียชีว... (เพิ่มเติม)

เด็กและวัยรุ่นเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง เพราะปัญหาความรุนแรง อุบัติเหตุ และการใช้สารเสพติด

ความพยายามในการจัดการปัญหาการใช้ความรุนแรง อุบัติเหตุ และการใช้สารเสพติดที่ล้มเหลว ทำให้เด็กชายและวัยรุ่นชายในช่วงอายุ 10 - 24 ปี เสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง งานวิจัยที่พิมพ์ในวารส... (เพิ่มเติม)

นักวิจัยในอินโดนีเซียเพาะพันธุ์ยุงชนิดใหม่ เพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสเดงกี่ในยุงที่เป็นพาหะไข้เลือดออก

นักวิจัยในอินโดนีเซียได้เพาะพันธุ์ยุงชนิดใหม่ที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งในตัวเพื่อต่อสู้กับยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งแบคทีเรียนี้จะสามารถยับยั้งการเติบโตและการแพร่เชื้อข... (เพิ่มเติม)

โลกยุติการใช้น้ำมันตะกั่ว แต่ตะกั่วในแบตเตอรี่ยังปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทและพัฒนาการเด็กเล็ก

แม้โลกจะประกาศยุติการใช้น้ำมันตะกั่วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ยังคงมีความต้องการใช้สินค้าที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ต้องใช้ตะกั่วอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะเพื่อ... (เพิ่มเติม)

3 ภารกิจให้บริการสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมที่ควรได้รับเงินทุนเป็นอันดับแรก ตามคำแนะนำของธนาคารโลก

สถานการณ์โรคระบาดนอกจากจะทำให้ผู้คนเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส ซ้ำร้ายยังเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรที่เปราะบาง อาทิ คนว่างงาน เยาวชน ผู้สูงอายุ และบุค... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 328 บทความ