SDG Updates | สหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO ส่งผลอย่างไรต่อ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีเสียงวิจารณ์การทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อความล่าช้าในการสื่อสารและให้ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของประเทศส... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Standards for SDG Bonds: กลไกระดมทุนเพื่อบรรลุ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ รู้จัก PRACTICE ASSURANCE STANDARDS FOR SDG BONDS อีกหนึ่งการพัฒนากลไกเพื่อระดมทุนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Bond เป็นตราสารหนี้ที่ออกขึ้น... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG 16 กับการบังคับให้สูญหายในบริบทประเทศไทย

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสิรฐ การบังคับให้สูญหาย หรือที่เรียกกันว่า “การอุ้มหาย” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวประชาชนไปคุมขังโดยไม่ให้ญาติพี่น้องหรือครอบครัวทราบถึงชะตากรรมขอ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศเดินหน้าไปถึงไหน

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ แม้ว่าความเท่าเทียมทางเพศจะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับและให้การรับรองในทางสากลว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สำรวจความพร้อมของไทยในการรับมือโควิด-19 ผ่าน Human Development Index (HDI)

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ UNDP เผยไทยมีทุนความพร้อมดีในการรับมือ Covid-19 แต่เศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นความเปราะบางเฉียบพลันต่อไวรัสระดับสูงที่สุดของโลก ในท... (เพิ่มเติม)

กูรีตีบา: เมืองนวัตกรรม ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง

เมื่อนึกถึงเมืองในประเทศบราซิล หลายๆคนก็คงจะนึกถึงแต่ เซาเปาลู (São Paulo) เมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) เมืองท่องท่องเที่ยงที่แสงจะโ... (เพิ่มเติม)

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคต่อเนื่อง)

  โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการ... (เพิ่มเติม)

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประชุมอง... (เพิ่มเติม)

8 of 188