SDGs กับมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะครูจังหวัดอุดรธานี (และสกลนคร)

โดย ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี | SDG Move เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตัวแทนทีม SDG Move ประกอบด้วย อาจารย์ชล บุนนาค, อาจารย์อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล, ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี แล... (เพิ่มเติม)

นักวิจัยทีม SDGMove ลงพื้นที่ ด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 13-14 เดือนมิถนายน 2560 ทีมนักวิจัยจาก SDGMove สามคน ลงพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 3848... (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยชิงหวา ก่อตั้งสถาบันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Institute for Sustainable Development Goals หรือ 清华大学全球可持续发展研究院)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Dr. Yue Li นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cornell ได้ส่งข่าวมาจากมหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ว่ามหาวิทยาลัยชิงหวา (清华大学 หรือ Tsinghua U... (เพิ่มเติม)

Towards Yangon Urban Growth Analytics / การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของเมืองย่างกุ้ง

ปัจจุบัน สภาพปัญหาความอ่อนแอของระบบนิเวศของเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นผลพวงด้านหนึ่งจากการเติบโตของเมืองที่ไร้ระเบียบ และอีกด้านหนึ่งเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต ที่นำเทคโนโลยีสมัยให... (เพิ่มเติม)

Design Default Deliberation: กรณีศึกษานโยบายสาธารณะของประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาตัวแทนจากทีม SDGMove ได้เข้าร่วมสัมมนา นวัตกรรมด้านวิชาการและนโยบายเพื่อฝ่าข้ามความเหลื่อมล้ำ โดยในเวทีสัมนามีนักวิชาการที่มานำเสนอเรื่องน่าสนใจม... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 5 จาก 17 บทความ