สัตว์-พืช กว่าล้านสายพันธุ์เสี่ยงสูญพันธุ์เร็วขึ้น ผลจาก climate change เเละมลพิษ กระทบระบบนิเวศทั่วโลก

ทุกวันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้ประกาศให้เป็นวันสากลเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) สำหรับปีนี้ได้กล... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 62 – climate justice – ความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ

ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเดิมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกมองว่าเป็... (เพิ่มเติม)

สำรวจ ‘10 สถานการณ์เด่นด้านสุขภาพ’ จากรายงานสุขภาพคนไทยปี 2567 พบหลายภัยเงียบใกล้ตัว

ในทุก ๆ ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดทำ  “รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2567 ” ซึ่งเป็นการรวบรวมป... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3-4 ประจำเดือนเมษายน 2567

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ พม.ชี้ โครงการช่วยเหลือผู... (เพิ่มเติม)

รายงานวิกฤตการณ์อาหารโลกปี 2567 เผยโลกเผชิญกับ ‘ความไม่มั่นคงทางอาหาร’ เหตุจากความขัดแย้ง – สภาพอากาศสุดขั้ว – เศรษฐกิจย่ำแย่

รายงานวิกฤตการณ์อาหารโลก ฉบับปี 2567 (Global Report on Food Crises :GRFC 2024) เปิดเผยว่าประชากรเกือบ 282 ล้านคนใน 59 ประเทศและเขตแดนประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร เผชิญกับความหิ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 61 – Environment, Social, Governance (ESG) – แนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึง “สิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล”

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก โดยมี SDGs มาเป็นเป้าหมายที่จะบรรลุถึง อีกทั้งการเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่รุกคืบและรุนแรงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจทั้งเ... (เพิ่มเติม)

‘เอเชีย’ ได้รับผลกระทบ Climate Change มากที่สุด รายงาน WMO ชี้ปี 2566 หลายประเทศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ เสี่ยงภัยพิบัติรุนเเรงขึ้น

วันที่ 22 เมษายน 2567 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) เผยแพร่รายงาน State of the Climate in Asia 2023 ชี้เอเชียเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 07 | ไตรมาสแรกของปี 2024  ‘โลกรวน’ ยังกระทบไทยเเละนานาชาติต่อเนื่อง พบคนอพยพ-สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่เดือนที่สี่ของปี 2024 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลายฟากฝ่ายต่างพูดถึงสภาพอากาศที่ดูเหมือนจะร้อนมากกว่าทุกปี ตอกย้ำสถานการณ์สภาพอากาศที่เลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นท... (เพิ่มเติม)

UNFPA ย้ำความสำคัญของ ‘อนามัยการเจริญพันธุ์’ หลังพบผู้หญิงจำนวนมาก ยังมีข้อจำกัด ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศ 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund : UNFPA) หน่วยงานด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของสหประชาชาติ รายงานว่าอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจทั่วโลกลด... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ประจำเดือนเมษายน 2567

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 15 เมษายน 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ เชียงใหม่ประกาศภัยพิบ... (เพิ่มเติม)

หลายพื้นที่ทั่วโลกประสบ สภาวะ ‘ปะการังฟอกขาว’ ครั้งใหญ่ เหตุจากภาวะโลกร้อน-กระทบต่อระบบนิเวศ

แนวชายฝั่งตั้งแต่ออสเตรเลีย เคนยา จนถึงเม็กซิโก พบแนวปะการังที่มีสีสันสดใสหลายแห่งทั่วโลกกำลังกลายเป็นสีขาวอย่างน่ากลัว หรือที่เรียกว่า ‘ปะการังฟอกขาว’ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็น... (เพิ่มเติม)

คลื่นความร้อน คุกคาม ‘เอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ รัฐบาลทั้งภูมิภาคเตรียมมาตรการรับมือ – ภาคเกษตรไทยได้รับผลกระทบ

รัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างหามาตรการต่อสู้เพื่อรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น โรงเรียนหลายพันแห่งในประเทศฟิลิปปินส์ประกาศหยุดการเรียนการสอนในห้องเรียน เนื่อง... (เพิ่มเติม)

12 of 92