อ่านข่าวจากสหรัฐฯ กับประเด็นการเก็บข้อมูล วางแผนกลุ่มประชากรเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคสำหรับทุกเชื้อชาติ

ถิรพร สิงห์ลอ ประเด็นความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพบนฐานของความแตกต่างทางเชื้อชาติและเพศ (racial and gender health disparities) อาจเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ และมักเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกร... (เพิ่มเติม)

www.medcannabis.go.th เว็บไซต์ ‘กัญชาทางการแพทย์’ โดยกระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์ ‘กัญชาทางการแพทย์’ www.medcannabis.go.th จัดทำโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ กัญชาทางการแพทย... (เพิ่มเติม)

6 Checklist สำหรับภาครัฐกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้พร้อมรับมือกับปัญหาในอนาคตและความก้าวหน้าของ SDGs ทุกเป้าหมาย

ถิรพร สิงห์ลอ เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงของการล็อคดาวน์ เป็นตัวกลางที่มีบทบาทสำคัญยึดโยงและเชื่อมต่อ (Connectivity) การทำงานของแต่ละภาคส่วนในขณะที่พื้นที่และ... (เพิ่มเติม)

HACK CARE – DIY เฟอร์นิเจอร์ IKEA และบ้าน เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

แคตาล็อก HACK Care ที่จะช่วย ‘แฮ็ก’ การใช้งานเฟอร์นิเจอร์ IKEA เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้านให้ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โปรเจกต์ HACK Care จาก Lien Foundation เกิดจากความร่วมมื... (เพิ่มเติม)

อันดับความโปร่งใสปี 2563 ไทยได้คะแนน 36/100 และอยู่ที่อันดับ 104/180 ของโลก

ถิรพร สิงห์ลอ ปี 2563 เป็นปีเลวร้ายด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกแง่มุมของสังคม ในขณะเดียวกัน องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Internatio... (เพิ่มเติม)

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19: UN Women, UNODC, IAWP ออกคู่มือสำหรับตำรวจ จัดการเคสโดยคำนึงประเด็นทางเพศและ “ผู้รอดชีวิต” เป็นศูนย์กลาง

ถิรพร สิงห์ลอ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอยู่บ้านกับ “ผู้ทำร้าย” (abusers) และมีรายงานชี้ว่าอัตราความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ถอดบทเรียน ‘ไต้หวัน’ เมืองที่ไม่เคยล็อกดาวน์

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี “...ปีที่ผ่านมา ไต้หวันได้มีสิ่งที่ทั้งโลกโหยหาต้องการ นั่นคือ วิถีชีวิตปกติธรรมดา...” ความตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ปีใหม่ของ ไช่ อิงเหวิน  (蔡... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 7 จาก 79 บทความ