SDG Updates | ดัชนี้วัดผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สถานการณ์โควิด-19 เผยให้เห็นความจำเป็นของการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ (resilience) ต้านทานความเสียหายและความท้าทายต่อระบบสาธารณสุข กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ ‘ตัวเรา... (เพิ่มเติม)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำฟาร์มทั่วโลก คุกคามความพยายามลดโลกร้อนตามความตกลงปารีส

งานวิจัย Global and regional drivers of land-use emissions in 1961–2017 ตีพิมพ์บน Nature แสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ (รวมถึง ก๊าซไนตรัสออกไซด์ แล... (เพิ่มเติม)

‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

● ประชากรโลกยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในการลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องชีวิตบนผืนดินและมหาสมุทรอย่างเต็มที่ได้ ● ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินไป มลพิษทางอากาศและทางน้ำยังไม่ล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Telemedicine – การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข เพื่อไม่ทิ้งคนไข้ไว้ข้างหลัง

การพัฒนา Telehealth และ Telemedicine เป็นหนึ่งในบริการไม่กี่ประเภทที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกในปี 2020 ที่ผ่านมา โดยมีการระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่ง เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อ... (เพิ่มเติม)

Cherokee Nation ให้ผู้พูดภาษาเชอโรกีรับวัคซีนโควิด-19 ก่อน เพื่อปกป้องวัฒนธรรมและภาษาที่กำลังสูญหาย

ชนพื้นเมืองเชอโรกีต้องเผชิญกับวิกฤตด้านอัตลักษณ์เพราะภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขากำลังค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา การระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพแล้ว ยังอาจส่งผลเล... (เพิ่มเติม)

งานวิจัยเผยคนไทยกินเค็มมากกว่า WHO แนะนำเกือบสองเท่า เร่งใช้ยุทธศาสตร์ SALTS ลดเกลือเพื่อลดการเกิดโรค NCDs

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการศึกษาจากงานวิจัย Estimated dietary sodium intake in Thailand: A natio... (เพิ่มเติม)

ILO เผยแพร่ ‘World Employment and Social Outlook 2021’ : งานที่ดีสำหรับแรงงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ ‘Gig Workers’

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ทำการศึกษา ‘แรงงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม’ (digital labour platforms) มาตั้งแต่ปี 2558 และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์... (เพิ่มเติม)

การใส่ใจออกแบบนวัตกรรมจะช่วยลด ‘มลพิษทางเสียง’ ที่กระทบสัตว์น้ำและระบบนิเวศในมหาสมุทร

‘มลพิษทางเสียง’ เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล ถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร และระบบนิเวศในมหาสมุทร กระทบกับการทำงานตามปกติของร่างกายของสัตว์ทะเลไปจนถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างการสืบพันธ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | มองการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ WTO กระบวนการที่ช่วยขับให้เสียงของประเทศกำลังพัฒนาดังขึ้น

สิทธิกร นิพภยะอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีทั่วไป องค์การการค้าโลก มีฉันทมติให้ นาง... (เพิ่มเติม)

‘What About Women’ เครือข่ายผู้หญิงใน Sheffield ให้การทำธุรกิจยุคโควิด-19 สำหรับผู้หญิงไม่ใช่เรื่องยาก

เพราะว่าโควิด-19 เข้ามากระทบกับภาคธุรกิจ งานพาร์ทไทม์ และงานอิสระอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน รวมไปถึง ‘ผู้หญิง’ ที่มีบทบาทเป็นแม่ มักถูกกดดันให้ลาออก เสียงาน หรือพักงาน และคำแนะสำหร... (เพิ่มเติม)

PROJECT 17 – ฟังเสียงเยาวชนอายุ 17 ปี จาก 17 ประเทศ พูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ

BBC World Service เปิดตัวพอดแคสต์ซีรีส์ใหม่ PROJECT 17 ร่วมผลิตโดย BBC World Service และ The Open University ซึ่งจะพาผู้ฟังไปยัง 17 ประเทศทั่วโลกเพื่อพบกับเยาวชนอายุ 17 ปี ทั้งหมด... (เพิ่มเติม)

จิตแพทย์ช่วยคนไข้ปรับ ‘พฤติกรรมสุขภาพ’ สู่การมี ‘สุขภาพกาย’ และ ‘สุขภาพหัวใจ’ (ที่ดี) ที่นอกเหนือไปจาก ‘สุขภาพจิต’

การศึกษาเดิมชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของ ‘สุขภาพจิต’ (mental health) กับ ‘สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด’ (cardiovascular health) โดยให้ความสนใจไปที่ปัจจัยเสี่ยงอย่างการมีอารมณ์ด้านลบหรือโร... (เพิ่มเติม)

12 of 79