SDG Updates | ดัชนี้วัดผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สถานการณ์โควิด-19 เผยให้เห็นความจำเป็นของการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ (resilience) ต้านทานความเสียหายและความท้าทายต่อระบบสาธารณสุข กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ ‘ตัวเรา... (เพิ่มเติม)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำฟาร์มทั่วโลก คุกคามความพยายามลดโลกร้อนตามความตกลงปารีส

งานวิจัย Global and regional drivers of land-use emissions in 1961–2017 ตีพิมพ์บน Nature แสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ (รวมถึง ก๊าซไนตรัสออกไซด์ แล... (เพิ่มเติม)

‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

● ประชากรโลกยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในการลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องชีวิตบนผืนดินและมหาสมุทรอย่างเต็มที่ได้ ● ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินไป มลพิษทางอากาศและทางน้ำยังไม่ล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Telemedicine – การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข เพื่อไม่ทิ้งคนไข้ไว้ข้างหลัง

การพัฒนา Telehealth และ Telemedicine เป็นหนึ่งในบริการไม่กี่ประเภทที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกในปี 2020 ที่ผ่านมา โดยมีการระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่ง เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อ... (เพิ่มเติม)

Cherokee Nation ให้ผู้พูดภาษาเชอโรกีรับวัคซีนโควิด-19 ก่อน เพื่อปกป้องวัฒนธรรมและภาษาที่กำลังสูญหาย

ชนพื้นเมืองเชอโรกีต้องเผชิญกับวิกฤตด้านอัตลักษณ์เพราะภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขากำลังค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา การระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพแล้ว ยังอาจส่งผลเล... (เพิ่มเติม)

งานวิจัยเผยคนไทยกินเค็มมากกว่า WHO แนะนำเกือบสองเท่า เร่งใช้ยุทธศาสตร์ SALTS ลดเกลือเพื่อลดการเกิดโรค NCDs

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการศึกษาจากงานวิจัย Estimated dietary sodium intake in Thailand: A natio... (เพิ่มเติม)

ILO เผยแพร่ ‘World Employment and Social Outlook 2021’ : งานที่ดีสำหรับแรงงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ ‘Gig Workers’

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ทำการศึกษา ‘แรงงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม’ (digital labour platforms) มาตั้งแต่ปี 2558 และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์... (เพิ่มเติม)

การใส่ใจออกแบบนวัตกรรมจะช่วยลด ‘มลพิษทางเสียง’ ที่กระทบสัตว์น้ำและระบบนิเวศในมหาสมุทร

‘มลพิษทางเสียง’ เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล ถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร และระบบนิเวศในมหาสมุทร กระทบกับการทำงานตามปกติของร่างกายของสัตว์ทะเลไปจนถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างการสืบพันธ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | มองการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ WTO กระบวนการที่ช่วยขับให้เสียงของประเทศกำลังพัฒนาดังขึ้น

สิทธิกร นิพภยะอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีทั่วไป องค์การการค้าโลก มีฉันทมติให้ นาง... (เพิ่มเติม)

‘What About Women’ เครือข่ายผู้หญิงใน Sheffield ให้การทำธุรกิจยุคโควิด-19 สำหรับผู้หญิงไม่ใช่เรื่องยาก

เพราะว่าโควิด-19 เข้ามากระทบกับภาคธุรกิจ งานพาร์ทไทม์ และงานอิสระอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน รวมไปถึง ‘ผู้หญิง’ ที่มีบทบาทเป็นแม่ มักถูกกดดันให้ลาออก เสียงาน หรือพักงาน และคำแนะสำหร... (เพิ่มเติม)