การใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มากเกินในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาว ส่งผลต่อการนอนหลับและปัญหาสุขภาพจิต

การศึกษา ‘Interplay between social media use, sleep quality, and mental health in youth: A systematic review’ ซึ่งจะตีพิมพ์ใน Sleep Medicine (เมษายน 2564) เป็นการทบทวนวรรณกรรมโดยก... (เพิ่มเติม)

การศึกษาใหม่พบว่า 1 ใน 5 ของจำนวนการตายทั่วโลก มีสาเหตุจากมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

จากการศึกษาใหม่ของ Harvard University ร่วมกับ  University of Birmingham, the University of Leicester and University College London พบว่า ในปี 2018 คนมากกว่า 8 ล้านคนทั่วโลก เสียชี... (เพิ่มเติม)

5 คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองในการสอนและสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) กับการเรียนระยะไกลในช่วงโรคระบาด

เด็กที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) หรือการมีปัญหาด้านการสะกดคำ ผสมคำ แยกเสียง และเชื่อมเสียง ทำให้มีอุปสรรคในการอ่านและเขียน รวมถึงการเรียนรู้ จดจำ และทำความเข้าใจในสิ่ง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | จาก ‘มะนาวโซดาแก้มะเร็ง’ ถึง ‘ครีมฝาแดงขาวไวในเจ็ดวัน’ – Health Literacy สัมพันธ์อย่างไรต่อการบรรลุ SDGs –

จากกรณี “ครีมฝาแดง” เนื้อสีเหลืองข้น ไม่มียี่ห้อหรือฉลากใดๆ ที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นบนแอป Tiktok โดยมีการอ้างว่าใช้แล้วผิวจะขาวใสใน 3-7 วัน หรือก่อนหน้านั้น คือ ข้อควา... (เพิ่มเติม)

ปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้มาจากแค่ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในวัยเด็ก แต่อาจมาจาก “ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้กับความผิดหวัง”

ร้อยละ 50 ของประชากรประเทศออสเตรเลียเคยประสบกับการป่วยทางจิต (mental illness) ในบางช่วงเวลาของชีวิต โดยมีเด็กอายุระหว่าง 4-11 ปีประมาณ 314,000 คน หรือร้อยละกว่า 14 ที่เคยประสบความ... (เพิ่มเติม)

Elon Musk ประกาศสนับสนุนเงินรางวัล 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้การแข่งขันเทคโนโลยีดักเก็บคาร์บอนเพื่อโลก

XPRIZE องค์กรด้านการออกแบบและจัดการแข่งขันสาธารณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ประกาศจัดการแข่งขัน XPRIZE Carbon Remov... (เพิ่มเติม)

6 ใน 10 ของยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอังกฤษเป็นผู้พิการ

ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Office of National Statistics: ONS) ประเทศอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกือบ 6 คนในทุกๆ 10 คน ในอังกฤษ ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศ... (เพิ่มเติม)

Change agent ตัวจริง: หรือชนพื้นเมืองคือผู้ขับเคลื่อน ‘ความยั่งยืน’ อย่างแท้จริงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ขณะนี้ ความเคลื่อนไหวประเด็น #saveบางกลอย ซึ่งอยู่ในสายตาประชาคมระหว่างประเทศเสมอมา กลับมาร้อนแรงขึ้นหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวกับกรณี ‘บิลลี่ พ... (เพิ่มเติม)

‘สังคมที่สงบสุข ครอบคลุม และยุติธรรมสำหรับทุกคน’ ความห่วงกังวลของสหประชาชาติกับการบังคับใช้ ม. 112 ในประเทศไทยเป็นอย่างไรในมุม #SDG16

ถิรพร สิงห์ลอ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการเคลื่อนไหวรณรงค์ทางสังคมและการเมืองของมวลชนและเยาวชนนักประชาธิปไตยมากขึ้นทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ จนถึงเมื่อวันที่ 19 มก... (เพิ่มเติม)

ไทยลงนามสัตยาบันเข้าเป็นภาคี RCEP สร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างอาเซียนและประชาคมโลก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐสภาไทยได้โหวตเห็นชอบให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) หลังจากมีการลงนามร่วมกับ... (เพิ่มเติม)

เดนมาร์กเตรียมสร้าง ‘เกาะศูนย์รวมแห่งพลังงาน’ ที่แรกของโลกในปี 2026 หวังสร้างแรงบันดาลใจการพร้อมรับปรับตัวกับ Climate Change

ถิรพร สิงห์ลอ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รัฐสภาเดนมาร์กยอมรับหลักการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศที่ร้อยละ 70 ภายในปี 2030 อันหมายรวมถึงแผนสร้าง ‘ศูนย์รวมพลังง... (เพิ่มเติม)

นักโทษจะกลับคืนสู่สังคมพร้อมกับการมีสุขภาพกายและใจดีได้ เริ่มต้นจากโภชนาการอาหารที่ดีในเรือนจำ

ถิรพร สิงห์ลอ ในสหรัฐฯ ชนกลุ่มผิวสี (Black and brown communities) มักเป็นกลุ่มที่ประสบกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารในอัตราที่สูงเป็นทุนเดิม ทว่าการรณรงค์เรื่องการเข้าถึงอาหาร (F... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 79 บทความ