Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times ภาพยนตร์เรื่องแรกจาก UN เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนของโลก

ภาพยนตร์ความยาว 30 นาที เรื่อง Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times นำเสนอการดำเนินการที่จำเป็นในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมอย่างเร่งด่วน หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉุ... (เพิ่มเติม)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ลงนามเป็นพันธมิตรในแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพโลก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2021 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้เข้าร่วม Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All (SDG3 GAP... (เพิ่มเติม)

องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ “Global Startup Competition” Startup ด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“Tourism and SDGs” องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ที่รณรงค์ให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เข้าถึงได้ และครอบคลุมทุกคน ร... (เพิ่มเติม)

7 ไอเดียนำ AI เข้ามาช่วยภาครัฐทำงานอย่างไรให้คนมั่นใจในบริการสาธารณะมากขึ้น

บริการสาธารณะ (public services) เผชิญกับความท้าทายเข้มข้นมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ระบบขัดข้อง ฯลฯ ภาครัฐจึงเริ่ม... (เพิ่มเติม)

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ ออกจุดยืนให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในคณะกรรมการบริหารให้ถึง 30%

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) มูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ของนอร์เวย์ ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องการให้บริษัทที่กองทุนฯ เลือกไปลงทุนทั่วโลกเพิ่ม... (เพิ่มเติม)

“สวัสดี ฉันชื่อ Florence ฉันจะช่วยคุณเลิกสูบบุหรี่” – เจ้าหน้าที่ดิจิทัลคนแรกของ WHO พร้อมให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

ผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการรุนแรงจาก COVID-19 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ทำให้การทำงานของปอดลดลงทำให้ร่างกายต่อสู้กับไวรัสโคโรนาและโรคอื่นๆ ได้ยากขึ้... (เพิ่มเติม)

การสมัครเป็นสมาชิกไม่ได้มีแค่ดูหนังฟังเพลง: Subscribe กับโครงการพลังงานของชุมชนเพื่อชุมชนในสหรัฐฯ กับ Groundswell วันนี้ ช่วยให้เพื่อนบ้านมีพลังงานใช้และจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง

“ประกันว่ามีไฟฟ้าใช้กันทุกคนอย่างถ้วนหน้า” (universal access to electricity) เสริมพลังการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม (inclusive economic growth) ปัจจุบัน พลังงานซึ่งเป็น ‘สิ... (เพิ่มเติม)

4 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ช่วยให้ผู้พิการทำงานจากบ้านได้ง่ายขึ้น

ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเช่นนี้ ทุกคนต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานทางไกลลแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ นั่นทำให้ประชากรประมาณ 1.3 พันล้านคนทั่วโลกที่มีความพิการบางรูปแบบ... (เพิ่มเติม)

การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด เกี่ยวข้องกับ ‘โรคหัวใจก่อนวัยอันควร’ ของกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวในสหรัฐฯ

ปัจจุบัน โรคหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง (Atherosclerotic Cardiovascular Diseases: ASCVD) พบบ่อยมากขึ้นในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวในสหรัฐฯ ขณะที่ยังไม่เคยมีการสำรวจแง่มุมการใช้สารเสพติดเพื่อการ... (เพิ่มเติม)

ทารกอาจได้รับมลพิษตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อนักวิจัยพบไมโครพลาสติกในรกเด็กเป็นครั้งแรก

งานวิจัย Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta ตีพิมพ์ในวารสาร Environment International เมื่อเดือนมกราคม 2021 เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ไมโครพลาสติกถูกพบ... (เพิ่มเติม)

ตึกไม้ระฟ้า – ทางเลือกใหม่เพื่อสร้างเมืองยั่งยืน

UN คาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 จำนวนประชากรถึง 68% ของโลกจะใช้ชีวิตอยู่ในเขตเมือง นั่นหมายถึงจำนวนที่พักอาศัย ถนน โครงสร้างพื้นฐานจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว โดยเฉพาะการก... (เพิ่มเติม)

11 บริษัทไทยติดอันดับ Gold Class ‘ธุรกิจที่มีความยั่งยืน’ ของ The Sustainability Yearbook 2021 จากการประเมินให้คะแนนตาม ESG – สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

11 บริษัทไทยติดอันดับ Gold Class ‘ธุรกิจที่มีความยั่งยืน’ ของ The Sustainability Yearbook 2021 จากการประเมินให้คะแนนตาม ESG - สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล S&P Global จัด... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 79 บทความ