ปรับปรุงที่พักด้วยการยกบ้านให้สูงขึ้นจากพื้น อาจช่วยลดการแพร่เชื้อมาลาเรียในทวีปแอฟริกาได้

การปรับปรุงที่พักอาศัยให้สูงขึ้นจากพื้นเพื่อหนียุงก้นปล่อง อาจเป็นตัวช่วยในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคมาเลเรียในแอฟริกา โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องบางชนิด (Anopheles... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – กิจกรรมตลอดทั้ง 8 วัน มีอะไรบ้าง?

- นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

ข่าวดีสำหรับไทย: UN DESA คัดเลือก 2 โครงการของไทยเป็นตัวอย่าง ‘แนวปฏิบัติที่ดีในการบรรลุ SDGs’

สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA) คัดเลือกโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ... (เพิ่มเติม)

โรคระบาดทำให้เราต้องหันมาสนใจเรื่องการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

โลกจะสามารถยับยั้งโรคระบาดโควิด-19 ได้ ก็ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับทุกคนอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม โดยที่จำเป็นต้องใช้กระบอกฉีดยา (syringes) เข็มฉีดยา และขวดแก้วบรรจุวัคซีนจำนวนนั... (เพิ่มเติม)

‘Drive Aware’ โปรแกรมฝึกขับขี่แบบ interactive ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขึ้น

นักวิจัยจาก North Carolina State University พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมการขับขี่แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อบรม (interactive training program) ชื่อ Drive Aware ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกทักษะการรู้... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | อีก 135 ปี โลกถึงจะมี ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ – สรุปรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2021

World Economic Forum เผยแพร่รายงาน Global Gender Gap Report 2021 หรือ รายงานสถานการณ์ช่องว่างระหว่างเพศระดับโลก ประจำปี 2021 เพื่อติดตามความคืบหน้าเพื่อไปสู่โล... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 24 – Unemployment – การว่างงาน

● employment / unemployment ก่อนจะมาทำความเข้าใจคำว่า ‘unemployment’ หรือ ‘การว่างงาน’ ขอชวนมาดูคำว่า ‘ผู้ที่มีงานทำ’ (employed person) ก่อนเพื่อความชัดเจนมากขึ้น โดยตาม... (เพิ่มเติม)

ข้อยกเว้นทางกฎหมายและการจ้างงานนอกระบบ อุปสรรคต่อการมีงานที่มีคุณค่าของแรงงานทำงานบ้าน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ลงมติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับแร... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – มีอะไรในรายงาน VNR ของประเทศไทย

– นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

นโยบายความปลอดภัย ‘ของเล่นเด็ก’ มีความสำคัญ เมื่อสารเคมีในของเล่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก

เนื่องจากสุขภาพของเด็กมีความเปราะบางที่อาจได้รับผลกระทบจากเคมีภัณฑ์ อาทิ พอลิเมอร์ เม็ดสี (pigments) สารเติมแต่งพลาสติไซเซอร์ในพลาสติก ผ้า ไม้ หรือเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของ ‘ของเล... (เพิ่มเติม)

คู่มือสร้างเมืองสุขภาพดี ‘Healthy Cities and Communities Playbook’ จาก World Economic Forum

คู่มือ Healthy Cities and Communities Playbook เป็นผลงานชิ้นสำคัญจากโครงการริ่เริ่ม Healthy Cities and Communities Initiative โดย World Economic Forum ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อ... (เพิ่มเติม)

ปลาน้ำจืดกลืนกินไมโครพลาสติกมาตั้งแต่ทศวรรษ 2493

‘เป็นเวลาร่วม 10 – 15 ปีแล้วที่ผู้คนตระหนักถึงปัญหาการปนเปื้อนของพลาสติกในแหล่งน้ำ แต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเริ่มมีการปนเปื้อนในระบบนิเวศมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือบริบททางประวัติศาส... (เพิ่มเติม)

12 of 94