ปรับปรุงที่พักด้วยการยกบ้านให้สูงขึ้นจากพื้น อาจช่วยลดการแพร่เชื้อมาลาเรียในทวีปแอฟริกาได้

การปรับปรุงที่พักอาศัยให้สูงขึ้นจากพื้นเพื่อหนียุงก้นปล่อง อาจเป็นตัวช่วยในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคมาเลเรียในแอฟริกา โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องบางชนิด (Anopheles... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – กิจกรรมตลอดทั้ง 8 วัน มีอะไรบ้าง?

- นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

ข่าวดีสำหรับไทย: UN DESA คัดเลือก 2 โครงการของไทยเป็นตัวอย่าง ‘แนวปฏิบัติที่ดีในการบรรลุ SDGs’

สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA) คัดเลือกโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ... (เพิ่มเติม)

โรคระบาดทำให้เราต้องหันมาสนใจเรื่องการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

โลกจะสามารถยับยั้งโรคระบาดโควิด-19 ได้ ก็ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับทุกคนอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม โดยที่จำเป็นต้องใช้กระบอกฉีดยา (syringes) เข็มฉีดยา และขวดแก้วบรรจุวัคซีนจำนวนนั... (เพิ่มเติม)

‘Drive Aware’ โปรแกรมฝึกขับขี่แบบ interactive ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขึ้น

นักวิจัยจาก North Carolina State University พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมการขับขี่แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อบรม (interactive training program) ชื่อ Drive Aware ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกทักษะการรู้... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | อีก 135 ปี โลกถึงจะมี ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ – สรุปรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2021

World Economic Forum เผยแพร่รายงาน Global Gender Gap Report 2021 หรือ รายงานสถานการณ์ช่องว่างระหว่างเพศระดับโลก ประจำปี 2021 เพื่อติดตามความคืบหน้าเพื่อไปสู่โล... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 24 – Unemployment – การว่างงาน

● employment / unemployment ก่อนจะมาทำความเข้าใจคำว่า ‘unemployment’ หรือ ‘การว่างงาน’ ขอชวนมาดูคำว่า ‘ผู้ที่มีงานทำ’ (employed person) ก่อนเพื่อความชัดเจนมากขึ้น โดยตาม... (เพิ่มเติม)

ข้อยกเว้นทางกฎหมายและการจ้างงานนอกระบบ อุปสรรคต่อการมีงานที่มีคุณค่าของแรงงานทำงานบ้าน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ลงมติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับแร... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – มีอะไรในรายงาน VNR ของประเทศไทย

– นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

นโยบายความปลอดภัย ‘ของเล่นเด็ก’ มีความสำคัญ เมื่อสารเคมีในของเล่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก

เนื่องจากสุขภาพของเด็กมีความเปราะบางที่อาจได้รับผลกระทบจากเคมีภัณฑ์ อาทิ พอลิเมอร์ เม็ดสี (pigments) สารเติมแต่งพลาสติไซเซอร์ในพลาสติก ผ้า ไม้ หรือเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของ ‘ของเล... (เพิ่มเติม)