คู่มือสร้างเมืองสุขภาพดี ‘Healthy Cities and Communities Playbook’ จาก World Economic Forum

คู่มือ Healthy Cities and Communities Playbook เป็นผลงานชิ้นสำคัญจากโครงการริ่เริ่ม Healthy Cities and Communities Initiative โดย World Economic Forum ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อ... (เพิ่มเติม)

ปลาน้ำจืดกลืนกินไมโครพลาสติกมาตั้งแต่ทศวรรษ 2493

‘เป็นเวลาร่วม 10 – 15 ปีแล้วที่ผู้คนตระหนักถึงปัญหาการปนเปื้อนของพลาสติกในแหล่งน้ำ แต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเริ่มมีการปนเปื้อนในระบบนิเวศมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือบริบททางประวัติศาส... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 07: ว่าด้วยมาตรการโควิด-19 ที่ออกมาเมื่อสุดสัปดาห์

สวัสดีวันจันทร์ครับ วันนี้เดิมทีตั้งใจจะบันทึกเรื่องราวที่ SDG Move และเครือข่าย SDSN ประเทศไทย ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในรายงาน Voluntary National Review (VN... (เพิ่มเติม)

‘ความไม่มั่นคงทางโภชนาการ’ : ปัญหาด้านอาหารที่แท้จริงของสหรัฐฯ ที่กระทบต่อสุขภาพที่ดีของชาวอเมริกัน

บทความ Prioritizing Nutrition Security in the US เผยแพร่ใน JAMA Network ระบุว่าประเด็นความไม่มั่นคงทางอาหาร (food insecurity) ในสหรัฐฯ ต้องพูดใหม่ว่าเป็นเรื่อง ‘ความไม่มั่นคงทางโภ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เลือกความสงบจบที่ตรงไหน : ความกังวลที่เปลี่ยนไปของสามจังหวัดชายแดนใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง กว่า 17 ปีแล้ว ที่ปลายสุดของด้ามขวานกลายเป็นพื้นที่ภาพจำของความรุนแรง ไม่สงบสุขและแม้จะระดมสรรพกำลังทั้งในรูปแบบกำลังคน... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 23 – Decouple – แยกออกจากกัน

decouple หมายความตรงตัวว่า 'แยกออกจากกัน' คำนี้อาจจะเป็นที่คุ้นหูในปี ค.ศ 2020 จากข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ต้องการแยกระบบการผลิตหรือห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐอเมริกาออกจากประ... (เพิ่มเติม)

รัฐ South Australia กับบทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน 7 ประการให้เราได้เรียนรู้

รัฐที่มีขนาดใหญ่กว่ารัฐเท็กซัส สหรัฐฯ 1.3 เท่าและมีประชากร 1.7 ล้านคนอย่างรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยมีความส... (เพิ่มเติม)

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลร่วมกันของ Blockchain จะเป็นเครื่องมือสร้าง Smart City ได้อย่างไร ?

ในปัจจุบันคำว่า Smart City เป็นที่ให้ความสนใจจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เช่น ในกรณีประเทศญี่ปุ่นได้มีการออกรายงาน “white paper on reference architecture for smart cities” ซึ่งพูดถึง ... (เพิ่มเติม)

พัฒนาความยั่งยืนในภาคการท่องเที่ยวและการเดินทาง ด้วยการคิดใหม่เรื่องจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic)

รายงาน ‘Rethinking Single-Use Plastic Products in Travel & Tourism’ โดย สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTTC) และ โครงก... (เพิ่มเติม)

UNESCO และ WHO ผลักดัน ‘โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ’ เพื่อให้สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน

ยูเนสโก (UNESCO) และ องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดตัวชุดข้อมูลสำหรับ 'Global Standards for Health-promoting Schools หรือ มาตรฐานสากลสำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ' เพื่อเป็นแนวทางให้โ... (เพิ่มเติม)