SDG Insights | เราจะอยู่อย่างไรใน ‘ภาวะน้ำท่วม’ และ ‘โควิด-19’ : การปรับตัวและการเรียนรู้

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ ปัจจุบันนี้ ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะ “อุทกภัย” เป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดล้อมทั้งในชุมชนและเมือง ถึงแม้ว่าขณะนี้ (ตุ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ตรวจข้อสอบการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมของพลังงานไทย ผ่านสายตา รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ

เรียบเรียงและจัดทำโดย สมิตานัน หยงสตาร์ “ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องที่เอกชนทำเองไม่ได้ เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของอากาศ คนอยากมีอากาศบริสุทธิ์ เราทำคนเดียวไม่ได้ เร... (เพิ่มเติม)

เศรษฐกิจและ GNI ของสหราชอาณาจักรที่หดตัว ทำให้ความช่วยเหลือ ODA ต่อประเทศกำลังพัฒนาประจำปี 2563 ลดลง

กระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา (Foreign, Commonwealth, and Development Office - FCDO) สหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่ข้อมูลทางสถิติที่สหราชอาณาจักรได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเ... (เพิ่มเติม)

รายงานของ WHO ระบุว่า แม้ประเด็นสุขภาพจิตได้รับความสนใจมากขึ้น แต่มีการใช้เงินลงทุนเฉลี่ยแค่ 2% จากรายจ่ายด้านสุขภาพของรัฐ

รายงาน 'Mental Health Atlas 2020' ขององค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุด เผยให้เห็นความล้มเหลวบางประการของบริการสุขภาพจิตทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การระบาดของโควิด-19 ที่ผู้คนต้องการการ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | CEO Guide to the SDGs – สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยมี SDGs เป็นหัวใจธุรกิจ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนในสื่อคู่มือ "C... (เพิ่มเติม)

1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีคือเงินที่จะต้องระดมไปยังประเทศเปราะบางสู้ Climate Change แต่ประเทศร่ำรวยจะทำสำเร็จหรือไม่?

Upcoming COP26: 31 ต.ค. – 12 พ.ย. 64 รัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วที่ร่ำรวยกำลังอยู่ภายใต้ความกดดันเมื่อการประชุม COP26 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังมาเยือนในเดือนพฤศจิกายน 2... (เพิ่มเติม)

ไอร์แลนด์จะเริ่มใช้มาตรการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อหน่วยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2022 เพื่อลดปริมาณการบริโภค

สาธารณรัฐไอร์แลนด์จะเริ่มบังคับใช้มาตรการการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อหน่วย (Minimum Unit Pricing: MUP) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่วางขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 รัฐบาลเชื่อว่าการกำหนด... (เพิ่มเติม)

‘Earth Warriors’ หลักสูตรทางเลือกสอนเด็กเล็กในประเทศที่ร่ำรวย ให้รู้รักความยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ

ทุกคนในทุกช่วงวัยควรมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เด็กและเยาวชนจะเกิดและเติบโต... (เพิ่มเติม)

‘Broken Generation’ เด็กและเยาวชนที่แตกสลาย เมื่อโควิด-19 ในอินเดียคร่าชีวิตคนรุ่นพ่อแม่

การระบาดของโควิด-19 รอบแรกในอินเดียมีผลต่อคนอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปหรือคนรุ่นปู่ย่าตายาย ทว่าการระบาดระลอกที่สองเมื่อช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา มีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่... (เพิ่มเติม)

งานวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียนในสหราชอาณาจักรที่บริโภคผักและผลไม้มากกว่า มีสุขภาวะทางจิตที่ดีกว่า

การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนกว่า อุดมไปด้วยผักผลไม้ และการรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ดีต่อสุขภาพของเด็กวัยเรียน สัมพันธ์กับการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีกว่า ... (เพิ่มเติม)