SDG Insights | เพดานหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ต่อ GDP กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ

วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจรอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อเปลี่ย... (เพิ่มเติม)

Global Housing Watch โดย IMF ชี้ ราคาที่อยู่อาศัยยังคงพุ่งสูงขึ้นในหลายประเทศ

ข้อมูลดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทั่วโลก (Global House Price Index) ล่าสุดในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ชี้ ราคาที่อยู่อาศัยของประเทศส่วนใหญ่จาก 60 ประเ... (เพิ่มเติม)

เชื้อเพลิงอากาศยานทางเลือกช่วยลดมลพิษทางอากาศ และลดการตายก่อนวัยของผู้อาศัยใกล้สนามบินจาก PM2.5

การศึกษาใหม่จากทีมนักวิจัยจาก University of North Carolina at Chapel Hill’s Institute for the Environment และ the Center for Climate, Health, and the Global Environment จาก Harvar... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | บทวิเคราะห์ความท้าทายและนโยบาย เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมภายใต้รัฐบาล โจ ไบเดน (EP.8)

พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจาก UN Environment Programme (UNEP) และอาจารย์ด้านการพัฒนายั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใกล้เข้ามาเต็มทีสำหรับก... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ‘World Wide Waste’ ซีรีส์ขยะโลก วิธีการจัดการ และไอเดียต่อยอดทางธุรกิจ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในซีรีส์วิดีโอ วันนี้... (เพิ่มเติม)

โควิด-19 กระทบต่อเทรนด์การเติบโตของ “ผลิตภาพแรงงาน” ในเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นไปอย่างไม่ได้สัดส่วน

ในเอเชียและแปซิฟิก การเติบโตของผลิตภาพแรงงาน (labour productivity) ซึ่งวัดจากผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคนที่มีงานทำ และผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่ได้ทำงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในกา... (เพิ่มเติม)

15 องค์กรการกุศลชั้นนำเรียกร้องให้ World Bank Group และ IMF ลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดให้มากขึ้น

องค์กรการกุศลชั้นนำของโลกอย่างน้อย 15 แห่ง ลงนามในจดหมายเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นและผู้นำของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fu... (เพิ่มเติม)

ประเทศไหนก้าวหน้าหรือเสื่อมถอยด้านอุตสาหกรรมตาม #SDG9 ดูสถิติได้ในรายงานจาก UNIDO

หลังจากที่นานาประเทศรับ SDGs มาปรับประยุกต์ใช้มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) ในฐานะหน่วยงาน... (เพิ่มเติม)

1 Billion Lives Challenge หุ้นส่วนความเท่าเทียมทางดิจิทัลกับการเร่งลงทุนให้ 1 พันล้านคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ในราคาถูก

85% ของประชากรโลกอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ 4G ให้ได้ใช้ แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งของประชากรเท่านั้นที่สามารถ “ออนไลน์” ได้ ขณะที่ 2 ใน 3 ของเด็กนักเรียนไม่มีอินเตอร์เน็ตที่บ้านแม้จะอยู่... (เพิ่มเติม)

จำนวนวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศร่ำรวยสัญญาจะส่งมอบให้ประเทศยากจนกว่า ไปถึงแล้วจริงเพียงแค่ 14% เท่านั้น

จำนวนวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศร่ำรวยให้คำมั่นว่าจะส่งมอบให้แก่ประเทศรายได้น้อยไม่เป็นไปตามเป้า กลุ่มประเทศที่ยากจนในโลกได้รับวัคซีนเพียง 1 ใน 7 จากที่ตกลงไว้เท่านั้น รายงาน 'A D... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ใครบ้างที่มีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน? : สำรวจข้อมูลการใช้พลังงานและผู้มีอำนาจในการเลือกใช้พลังงานของไทย (EP.7)

วิชญ์พาส พิมพ์อักษร จากบทความ ไทยอยู่จุดไหนในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน? : สำรวจข้อมูลการเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทย ที่ได้สำรวจภาพรวมพัฒนาการและสถานการณ์ของการเปลี่... (เพิ่มเติม)

‘Global SDG Indicators Data Platform’ แพล็ตฟอร์มใหม่เพื่อติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับโลก

สำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Statistics Division: UNSD) ได้เปิดตัวแพล็ตฟอร์มเพื่อติดตามข้อมูลตัวชี้วัด SDGs จากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ใช... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 68 บทความ