SDG Insights | หลักการ EPR “ปิดลูปการจัดการซากผลิตภัณฑ์ด้วยการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต”

เมื่อ 16 ธันวาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกาศจัดทำ MOU ร่วมกับ 50 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการผลิตและการบริโภ... (เพิ่มเติม)

สมาชิกสภาอังกฤษเสนอร่าง พรบ. เพื่อปรับแก้อายุขั้นต่ำการสมรสเป็น 18 ปี แก้ปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก

นาง Pauline Latham สมาชิกสภาสหราชอาณาจักรเสนอร่างพระราชบัญญติการสมรสและจดทะเบียนคู่ชีวิต (marriage and civil partnership) ที่มีการปรับแก้อายุขั้นต่ำของบุคคลที่สมรสได้ตามกฎหมายเป็น... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ปีใหม่นี้ เรียนคอร์สออนไลน์ให้เข้าใจ “ความยั่งยืน” มากขึ้นกับมหาวิทยาลัย Copenhagen

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่านดูฟัง – ความยั่งยืนในคอร์สเรียนออ... (เพิ่มเติม)

ความเครียดเรื้อรังสัมพันธ์กับอายุขัยสูงวัยเร็วกว่าเดิม การดูแลสุขภาพให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจจึงสำคัญ

ทุกวันนี้เราเผชิญกับความเครียดมากกว่าที่เป็นมา โดยส่งผลให้เห็นผ่านทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ทรุดลง ทั้งความเครียดเรื้อรังยังมีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว จนเกิดคำถามว่าความเครียดเ... (เพิ่มเติม)

แคมเปญการปลูกป่าแบบหมุนเวียนในเนเธอร์แลนด์ ด้วยการย้ายต้นกล้าที่เกิดริมทางไปที่ที่มีโอกาสโตมากกว่า

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์วางแผนเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 37,000 เฮกตาร์ หรือเท่ากับต้นไม้ที่ต้องปลูกเพิ่มอีก 100 ล้านต้น ภายในปี 2030 เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การเพา... (เพิ่มเติม)

ตัวเลขผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จะสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 สวนทางกับเงินบริจาคจากนานาชาติ

รายงานฉบับล่าสุดจากหน่วยงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ในปี 2022 จะมีประชาชน 274 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (humanitarian assistance) ซึ่งตัว... (เพิ่มเติม)

อุบัติเหตุบนถนนเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573

“อุบัติเหตุทางท้องถนน” เป็นสาเหตุให้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตถึง 1.3 ล้านคนต่อปี อีก 50 ล้านคนที่ได้รับบาดเจ็บ ซ้ำยังเป็นสาเหตุหลักคร่าชีวิตเด็กและคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 5 – 29 ปี Glob... (เพิ่มเติม)

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 1 พันล้านบาท หนุน SME ในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมของขวัญปีใหม่ประจำปี 2565 ด้วยการจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 5 โครงการ ในวงเงินรวม 32,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ... (เพิ่มเติม)

ระบบอาหารในปัจจุบันอยู่ ณ จุดแตกหัก เพราะการใช้ที่ดิน ดิน และน้ำทำเกษตรและผลิตอาหารยังไม่ยั่งยืน

รายงานสถานะทรัพยากรดินและแหล่งน้ำเพื่อการผลิตอาหารและเกษตรกรรม – ระบบ ณ ขณะจุดแตกหัก (State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture – Systems at breaking ... (เพิ่มเติม)

2564 ปีของวิกฤติน้ำในโลก: น้ำล้น แห้งแล้งไป ปนเปื้อนมาก ภัยพิบัติน้ำเกิดถี่ขึ้น

Brett Walton นักข่าวของ Circle of Blue หน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามข้อมูลด้านน้ำ เขียนบทความเผยแพร่ในสภาเศรษฐกิจโลก เล่าย้อนถึงสถานการณ์สำคัญในปี 2564 ว่า “ปัญหาด้านน้ำ” เป็นจุดใจกล... (เพิ่มเติม)

ทุกประเทศที่รายงาน VNR ปี 2021 นำเสนอสถานการณ์ของ SDG 3 และ SDG 8 รองลงมาคือ SDG 5

สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UNDESA) เผนแพร่รายงานการสังเคราะห์รายงานผลการทบทวนการ... (เพิ่มเติม)

อาหาร น้ำ สุขภาพ เมือง ภูมิอากาศและพลังงาน: 5 ประเด็นด่วนให้ทุนวิจัยเพื่อบรรลุ SDGs ในปี 2030

การเร่งเปลี่ยนแปลงจากฐานราก (transformative change) เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2030 นอกจากจะมีความท้าทายในด้านการจัดลำดับความสำคัญ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร แล... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 66 บทความ