การจัดทำข้อมูล “Disaggregated data” มีความท้าทายและจะช่วยวัดความยากจนได้อย่างไร? UNECE เผยแพร่แนวทางช่วยไขปัญหาให้นักสถิติและนักนโยบาย จัดการความยากจนได้ตรงจุดขึ้น

ถิรพร สิงห์ลอ ความยากจนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เพราะไม่ใช่แค่การไม่มีเงิน ไม่มีรายได้ แต่ยังเป็นเรื่องของการไม่ได้ถูกนับรวม (exclusion) และเบียดขับให้เป็นชนชายขอบทางสังคม (social ... (เพิ่มเติม)

“Talentism” เตรียมทักษะให้พร้อมหลังโควิด-19 เริ่มได้ด้วย “การศึกษา” และ “อินเตอร์เน็ต” ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ถิรพร สิงห์ลอ “Talentism” เป็นคำที่ปรากฏตัวมาสักระยะ เพื่อ “Reset” ระบบทางสังคมและเศรษฐกิจ เฉกเช่นที่โลกต้องคิดใหม่และวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงสู่โลกหลังโควิด-19 โดยเน้นการปรับเพ... (เพิ่มเติม)

ใครควรฉีดหรือไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “Moderna mRNA-1273” และเราต้องรู้อะไรบ้าง ? WHO มีคำแนะนำ

ถิรพร สิงห์ลอ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันโรค (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) ภายใต้องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่ “คำแนะนำชั่วคราวสำหรับการใช้วัคซีนป... (เพิ่มเติม)

รู้จัก Openwho.org แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ฟรีส่งตรงจาก WHO แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อวิกฤติฉุกเฉินด้านสุขภาพ

ถิรพร สิงห์ลอ OpenWHO แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) (รวมถึงแอปพลิเคชั่นสำหรับ iOS และ Android) เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2560 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับโรค... (เพิ่มเติม)

อ่านรายงานความเสี่ยงโลกประจำปี 2564 ดูผลกระทบที่มีต่อ “ความเป็นเมือง”

ถิรพร สิงห์ลอ “เมือง” เป็นหน้าด่านสำคัญที่เผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายทางสังคม ระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา และการให... (เพิ่มเติม)

ผลกระทบของโรคระบาด ยิ่งทำให้ประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนเงินและจนในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ-ราคาไม่แพง

เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ สถานการณ์โรคระบาดส่งผลกระทบไปทุกแวดวง ที่เด่นชัดอย่างที่มีต่อการจ้างงานและโอกาสการมีงานทำนั้นได้ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการที่อาจไม่มีรายได้เ... (เพิ่มเติม)

ฝึกฝนครู – เชื่อมต่อ digital divide – คิดหลักสูตรใหม่ จินตนาการถึงการศึกษารูปแบบใหม่ในช่วงวิกฤติโรคระบาด

เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ การศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานและบริการสาธารณะสำหรับทุกคน ที่นำมาซึ่งรากฐานของโอกาสต่าง ๆ ในชีวิต การขยับขยายทางสังคม การหลุดพ้นออกไปจากความยา... (เพิ่มเติม)

“Delivery วัคซีนโควิด-19” อย่างมีประสิทธิภาพคือปลายทางของความสำเร็จ : WTO แนะนำ 7 Checklist สำหรับการพัฒนาและนำส่งวัคซีนโควิด-19

เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ปัจจุบันเริ่มมีการนำส่งและจ่ายแจกวัคซีนโควิด-19 แล้ว ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคประการหนึ่งคือการมีห่วงโซ่อุปทาน (... (เพิ่มเติม)

UNESCO และ EU จับมือทำโครงการ “Social Media for Peace” ในสามประเทศนำร่อง: บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา อินโดนีเซีย และเคนยา

เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ โครงการ “Social Media for Peace” เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน ภายใต้ความร่วมมือใหม่ระหว่างองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์... (เพิ่มเติม)

เดินไปพร้อมกัน ! เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะคืบหน้าก็ต่อเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางระดับโลกเพื่อการพัฒนา ทว่าประมาณร้อยละ 87 ของประชากรโลกอยู่ในประเทศที่รัฐบาล... (เพิ่มเติม)

ปัญหาไก่กับไข่: การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพกับการมีที่ดินเพื่อการเกษตร เราสามารถทำอะไรได้บ้าง ?

เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ปัจจุบัน ภาพความหลากหลายทางชีวภาพกำลังลดลงทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลงอีกในอนาคต โดยเฉพาะในแถบแอฟริกาซับซาฮารา รวมไปถึงทางฝากละติน... (เพิ่มเติม)

Leave no one behind: ทำไมผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยถึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกัน

เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ เมื่อพูดถึงประเด็นการฉีดวัคซีน เรานึกถึงการเข้าถึงวัคซีนสำหรับคนสัญชาตินั้นเท่านั้น ทว่าประเด็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยมีความสำ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 29 บทความ