56 มหาวิทยาลัยจาก 30 ประเทศทั่วโลกร่วมลงนามแถลงการณ์ร่วมผู้นำมหาวิทยาลัยระดับโลก กับบทบาทนำขับเคลื่อน SDGs

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Zhejiang ของจีน จัดงาน (ออนไลน์) ‘บทบาทของมหาวิทยาลัยในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030’ (Role of Universities in the 2030 Agenda) พร้อ... (เพิ่มเติม)

รู้จักสบู่ก้อน ‘AWA’ สบู่ซักผ้าลดมลพิษในน้ำกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตที่พึ่งพิงแหล่งน้ำจากเทือกเขาแอนดีส

ในเปรู ยังมีคนจำนวนกว่า 159 ล้านคนที่พึ่งพาแม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำ ลำธาร ใช้สำหรับการซักเสื้อผ้า เพราะเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกำเนิดชาวอินคา ที่การซักผ้าเป็นที่พบปะสังสรรค... (เพิ่มเติม)

‘บัตรกำนัลอาหาร’ ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีสุขภาพดีขึ้นได้ เพราะมีกำลังซื้อผักและผลไม้

ความมั่นคงหรือไม่มั่นคงทางอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ดีหรือแย่ มันจึงเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม (social determinants of health) ที่สำคัญ ซึ่งข้อมูลจากโครงการ ‘Map the Meal Gap’... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? แม้จำ SDGs 17 เป้าหมายไม่ได้เราก็ยังนำ SDGs ไปใช้ได้ถ้าเข้าใจ 5 หลักการนี้

SDGs 17 เป้าหมายเป็นเสมือนกรอบที่ช่วยให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน แต่ในบางครั้งการทำตามประเด็นที่ SDGs ระบุเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจริงได้ ... (เพิ่มเติม)

เกษตรกรไทยเปลี่ยนมาเลี้ยงหมูหลุมเพื่อลดผลกระทบจาก Climate Change ที่ทำให้อากาศร้อนและน้ำแล้งรุนแรง

สภาพอากาศที่ร้อนรุนแรงในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรหลายคนเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงหมู จากเดิมที่เคยเลี้ยงในคอกปูน ก็เปลี่ยนมาเลี้ยงหมูหลุมที่อยู่ในพื้นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทดี การปรับปรุงโรงเร... (เพิ่มเติม)

UN เผยแพร่ The Global Report on Ageism พบว่า ‘การเหยียดอายุ’ ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ

รายงานจากสหประชาชาติ "The Global report on ageism" ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2021 ระบุว่า เราจะพบคนที่มีทัศนคติแบบเหยียดอายุ (Ageist) ในทุกๆ สองคนบนโลก ซึ่งนั้นนำไปสู่ความถด... (เพิ่มเติม)

#TOGETHERBAND สร้างการรับรู้และกระตุ้นการดำเนินการ SDGs ผ่านเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ทุกคนใส่ได้

TOGETHERBAND แคมเปญไม่แสวงหากำไรจากแบรนด์ Bottletop แบรนด์แฟชั่นระดับ luxury ที่เน้นความยั่งยืนจากประเทศอังกฤษ ได้เปิดตัว คอลเล็กชันชุดอยู่บ้าน (loungewear) ในชื่อ #TOGETHERWEAR ท... (เพิ่มเติม)

ทำอย่างไรให้ท่าเรือขนส่งสินค้า มีความยั่งยืนมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

การขนส่งทางทะเลมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพราะผลักดันการค้าทั่วโลกถึง 90% แต่การจัดการท่าเรือนั้นก็ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องมลพิษทางน้ำและอากาศในพื้นที่ การปล่อบก๊าซเรือนกระจ... (เพิ่มเติม)

มาตรฐานใหม่ของภาคการไฟฟ้า ให้ SDG Roadmap for Electric Utilities นำทางสู่อนาคตของพลังงานสมัยใหม่ที่ราคาถูก มีคุณภาพ และยั่งยืน

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) เผยแพร่ Sector Transformation: An SDG Roadmap for Electric Utilities  เมื่อวันท... (เพิ่มเติม)

EU ใช้งบกับ EU4Health Programme 2021 – 2027 มากกว่าที่ผ่านมาถึง 10 เท่า เตรียมพร้อมรับความท้าทายทางสุขภาพระดับภูมิภาคและระดับโลก

เป็นครั้งแรกที่สหภาพยุโรปลงทุนอย่างมหาศาลในภาคสุขภาพและที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างจริงจังกับแผน EU4Health Programme 2021-2027 ที่งบประมาณ 5.1 พันล้านยูโรมากกว่าแผนที่ผ่าน ๆ มา ถึง... (เพิ่มเติม)

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จะช่วยพลิกฟื้นเอเชียแปซิฟิกหลังโรคระบาดให้ก้าวหน้าตาม SDGs

ESCAP, UNDP และ ADB เผยแพร่รายงาน ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving No Country Behind’ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับที่มีการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอ... (เพิ่มเติม)

อัตราการว่างงานของคน Gen Z ในประเทศ OECD สูงขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2020 เพราะผลกระทบจากโควิด

ปัจจุบัน มีประชากรในช่วงอายุ Generation Z หรือ คนที่เกิดระหว่างปี 1997-2009 เป็นจำนวนประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะมีคนวัย Gen Z ถึง 27% ของแรงงานทั่วโลกในปี 2025 แต่สถา... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 108 บทความ