เอเชียแปซิฟิกจะฟื้นคืนจากโรคระบาด เมื่อมีนโยบายที่ประสาน ‘สุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม’

เมื่อวันที่ 23- 26 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) จัดการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 8 (Asia-Pacific For... (เพิ่มเติม)

รู้หรือไม่ SDGs ไม่ใช่เป้าหมายที่ UN เป็นคนคิด

แม้ว่าองค์การสหประชาชาติ หรือ UN จะเข้ามามีบทบาทในการผลักดัน SDGs แต่ UN ไม่ใช่องค์กรที่คิดค้น SDGs ขึ้นมา เพราะกว่าจะเป็น SDGs  มีการพูดคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่ปี 2012  (... (เพิ่มเติม)

วัณโรคยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงด้านสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระหว่างการต่อสู้กับโควิด-19 ยังคงมีโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่ยังคงเป็นภัยต่อสุขภาพระดับโลก หนึ่งในโรคเหล่านี้คือวัณโรค ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ในปี 2019 มีผู้ป่วยวัณโรคถึง ... (เพิ่มเติม)

แคมเปญ #Love30 ต้องการถนนความเร็วต่ำที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน เพื่อความปลอดภัยและเหมาะต่อการใช้ชีวิต

ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนโดยสหประชาชาติ (United Nations Road Safety Collaboration: UNRSC) กำหนดจัด สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th UN Global Roa... (เพิ่มเติม)

ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นมากกว่า 50 ปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า โดยเอเชียได้รับผลกระทบมากที่สุด

รายงานของ FAO 'The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021' เผย ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ มีมากกว่าช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาถึง 3 เท่า แล... (เพิ่มเติม)

เปิดรายงานภาวะสังคมไทยตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรกับเราในสายตานักเศรษฐศาสตร์การเมือง

ธนสักก์ เจนมานะคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาผ่านไปแล้วเกินหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 วันแรกที่ประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายแร... (เพิ่มเติม)

COP26 Youth Climate Dialogue ย้ำเยาวชนมีบทบาทลงมือจัดการ Climate Change ได้ตั้งแต่กำหนดนโยบายและวางแผนขับเคลื่อน

‘เพราะความยั่งยืนเป็นปัจจุบันและอนาคตของเยาวชน’ วิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เยาวชนทั่วโลกมีความแน่วแน่ที่จะลงมือทำ พร้อมกับที่ออกมาเรียกร้องให้เกิดการจัด... (เพิ่มเติม)

เทคโนโลยี IoT ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกอาหารมีความยั่งยืน จากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดขยะอาหาร

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลและส่งผ่านระบบคลาวด์ได้โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ในการควบคุมหรือจัดการ จะมีบทบาทสำคัญในการติดตามควบคุมการใช้พล... (เพิ่มเติม)

SDSN เชิญส่งข้อคิดเห็นต่อ SDG Index ในการจัดทำ Sustainable Development Report 2021 ก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการ

เครือข่ายการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network: SDSN) ร่วมกับมูลนิธิ Bertelsmann (Bertelsmann Stiftung) ขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรึ... (เพิ่มเติม)

เด็ก ๆ ในเปอร์โตริโกมาตั้งบูธขายมะนาวกับ Lemonade Day วันนี้ ให้มีประสบการณ์โตไปเป็นผู้ประกอบการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในวันหน้า

ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเป็นสันหลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสหรัฐฯ แต่ทักษะที่จะกล้าคิดวางแผนและลงมือทำพร้อมรับกับความเสี่ยงให้ไปถึงฝันนั้น ต้องใช้ความรับผิดชอบและคำแนะนำที่ดี และ... (เพิ่มเติม)