SDG 101 | รู้หรือไม่? การนำ SDGs ไปใช้จริง เราจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายย่อย (Target) มากกว่าตัวชี้วัด (Indicator)

เพื่อให้ SDGs เป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงจำเป็นต้องมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบโครงสร้างของ SDGs ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย  ระ... (เพิ่มเติม)

THE Impact Rankings 2021 – มีมหาวิทยาลัยกว่า 1,200 แห่ง ส่งข้อมูลร่วมจัดอันดับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน SDGs

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings ได้มีสถ... (เพิ่มเติม)

ป่าอะเมซอนถูกทำลายเพิ่มขึ้น 17% ทำให้โลกสูญเสียป่าปฐมภูมิสูงสุดเป็นปีที่ 3 ขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซียทำผลงานได้ดีขึ้น

ข้อมูลใหม่จากโครงการดาวเทียมติดตามป่าอะเมซอน (Monitoring of the Andean Amazon Project: MAAP) ภายใต้องค์กรไม่แสวงผลกำไรของสหรัฐฯ ‘Amazon Conservation’ เมื่อ 7 เมษายน 2564 เผย การตั... (เพิ่มเติม)

สหรัฐฯ จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำขนานใหญ่ แก้ปัญหาด้านน้ำและให้คนทั้งประเทศมีงานทำ

รัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน เสนอให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำกับงบประมาณก้อนใหญ่เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและยกระดับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? ความเท่าเทียมทางเพศตาม SDG 5 ยังไม่ครอบคลุมถึง LGBTQI

เนื่องจาก SDGs ต้องการให้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้กระบวนการเจรจา ลงความเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในแต่ละเป้าหมาย นอกจากต้องคำนึงถึงความสำคัญเ... (เพิ่มเติม)

การคุมกำเนิดฟรี ทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการทำแท้งในฟินแลนด์ลดลง

ผลการศึกษา Municipal contraceptive services, socioeconomic status and teenage pregnancy in Finland: a longitudinal study พบว่า หลังจากหลายเทศบาลเมืองในฟินแลนด์ให้บริการการคุมกำเนิ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ – เมื่อโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กำหนดสถานะสุขภาพและอายุขัยของคุณไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิด

“อยากอายุยืน อยากสุขภาพดี ต้องเลือกเกิดถูกให้ที่ ?” “เด็กที่เกิดในกลุ่มประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human development index) สูงจะมีอายุขัยคาดเฉลี่ยสูงกว่าเด็กท... (เพิ่มเติม)

5 เมืองระดับโลก ที่เป็นผู้นำในการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต

รายงาน 2021: Renewables in Cities Global Status Report ศึกษาโดย REN21 หรือ Renewable Energy Policy Network for the 21st century ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรก่อตั้งโดยเครือข่ายองค์ก... (เพิ่มเติม)

ซาอุดิอาระเบียออกนโยบายและแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย ‘การป้องกันแรงงานเด็ก’ พร้อมเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กในมิติอื่น

ต้นสัปดาห์นี้ คณะรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียได้อนุมัตินโยบายแห่งชาติและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันแรงงานเด็ก โดยอายุขั้นต่ำที่สามารถทำงานได้คือเมื่อมีอายุครบ 15 ปี ทั้งนี้ ... (เพิ่มเติม)

ผู้นำทั้ง 25 ประเทศ และ องค์การอนามัยโลก สนับสนุน สนธิสัญญาที่จะช่วยให้โลกจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในอนาคต

ผู้นำทั้ง 25 ประเทศ และ องค์การอนามัยโลก (WHO) สนับสนุนแนวคิดในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่จะช่วยให้โลกจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในอนาคต แบบเดียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน... (เพิ่มเติม)