โครงการ Carbon Mapper วางแผนปล่อยกลุ่มดาวเทียมโคจรรอบโลก เพื่อตรวจจับจุดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มดาวเทียมจะถูกปล่อยขึ้นโคจรรอบโลกในทศวรรษนี้ เพื่อระบุตำแหน่งของจุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอน... (เพิ่มเติม)

โลกกำลังเดินหน้าด้วย ‘One Health’ เชื่อมความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ และ Nature-based Solutions

‘biodiversity, climate change, health, and infectious diseases’ เดือนเมษายนนี้ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจะเข้าร่วม ‘คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ สุข... (เพิ่มเติม)

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะขั้นตอนการนำ SDGs ไปใช้ในการบริหารสหรัฐอเมริกาสำหรับรัฐบาลโจ ไบเดน

‘Making America a Better Place for All: Sustainable Development Recommendations for the Biden-Administration’ [แปล] สร้างอเมริกาให้เป็นที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน: ข้อเสนอแนะการพัฒนาท... (เพิ่มเติม)

ระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนในเมืองหลวงของกานา ช่วยป้องกันการตายก่อนวัยอันควรได้มากถึง 5,500 คน

โครงการสุขภาวะในเขตเมือง (Urban Health Initiative - UHI) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่รายงาน ‘Health and economic impacts of transport interventions in Accra’ ชี้ข้อค้นพบสำคัญ... (เพิ่มเติม)

Google Earth อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ‘Timelapse’ แสดงภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง 37 ปี ที่ทำให้เห็นผลของ Climate Change ทั่วโลก

Google Earth เปิดตัว Timelapse ฟีเจอร์ใหม่ที่ถือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2017 ที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภู... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ส่องเพื่อนบ้าน II : สิทธิอากาศสะอาดในอินโดนีเซีย

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ [1] เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบนดอย ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน ค.ศ. 2021 สันนิษ... (เพิ่มเติม)

MRC ออกยุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงใหม่ ตั้งระยะเวลาที่ 10 ปี จัดการน้ำให้ยั่งยืนคล้องกับกรอบเวลาของ SDGs

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) องค์กรระหว่างรัฐบาลกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม เผยแพร่ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงระยะ 10 ปี พ.ศ. 2564 - 2573... (เพิ่มเติม)

Enel Green Power บริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก จะเริ่มใช้ ‘ไฮโดรเจนสีเขียว’ ในการผลิตเซรามิคจากแคว้นบาเลนเซียของสเปนเป็นครั้งแรก

บริษัทข้ามชาติที่มีมูลค่าการผลิตไฟฟ้าสูงสุดอันดับ 1 ของโลก* และเป็นแนวหน้าด้านพลังงานหมุนเวียนอย่าง Enel Green Power **จากอิตาลี ร่วมมือกับบริษัทนานาชาติด้านเทคโนโลยีพลังงาน 40 บร... (เพิ่มเติม)

อากาศร้อนจัดจาก Climate Change อาจทำให้แพทย์ในนอร์เทิร์น เทร์ริทอรี ออสเตรเลีย พิจารณาการย้ายออกจากพื้นที่

การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ใน The Lancet Planetary Health แสดงให้เห็นว่าแพทย์จำนวนมากในรัฐนอร์เทิร์น เทร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย มีความคิดย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เมื่อโลกต้องการโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ไทยจึงมี ‘BCG’ (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติปี 2564

ณ เวลานี้ ผู้คนยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างที่เป็นอยู่ที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งของนานาประเทศนั้น มาจากการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างสิ้นเปลือง อันเป็นผลทำให้ 1 ใน 3 ของผืนด... (เพิ่มเติม)

อุณหภูมิที่สูงขึ้นในรัสเซียเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ทำให้ประเทศเปราะบางต่อผลกระทบของ climate change

สำนักงานอุตุนิยมวิทยามอสโก รายงาน (14 เม.ย.2564) อากาศในรัสเซียวันนี้ร้อนที่สุดในรอบกว่า 140 ปี ที่ 21 องศาเซลเซียส สูงกว่าสถิติเดิมที่ 20.4 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2551 ทำให้ประชาชน... (เพิ่มเติม)

MSCI ประเมินการดำเนินธุรกิจของบริษัท 8,550 แห่ง ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกับ SDGs หรือไม่ และระดับใด

บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งเป็นบริษัททำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำของโลก ประเมินการดำเนินธุรกิจของบริษัท 8,850 แห่งทั่วโลก ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกับเ... (เพิ่มเติม)

12 of 524